Priporočena sortna lista za krompir v letu 2024

Priporočena sortna lista za krompir v letu 2024

Poljedelstvo, Ekološko kmetovanje  | 
slika1: Krompir; Strgulec Mateja

slika1: Krompir; Strgulec Mateja

Tudi v letu 2024 smo v okviru Javne službe v poljedelstvu v sodelovanju s Strokovno skupino za poljedelstvo pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije pripravili Priporočeno sortno listo krompirja za leto 2024. Namen našega dela je pomagati pridelovalcem krompirja pri odločanju za nakup najprimernejše sorte krompirja, ki je kar najbolj prilagojena na naše rastne razmere in zahtevam potrošnikov. V letošnji sortni listi je kar šest novih sort, ki so končale preskušanje ter ponovno sorta ARROW, ki je letos na voljo v večji količini.  

priporočena sortna lista za krompir 2024

Nazaj

Prihajajoči dogodki