OBVESTILO O ANALIZAH N-min in ZBIRANJU VZORCEV

OBVESTILO O ANALIZAH N-min in ZBIRANJU VZORCEV

Poljedelstvo  | 
OBVESTILO O ANALIZAH N-min in ZBIRANJU VZORCEV

Pridelovalce poljščin in zelenjave, ki želijo izvajati natančnejše dognojevanje z dušikom vabimo k izdelavi hitrih nitratnih testov (N-min).

Pridelovalci vključeni v Integrirano pridelavo poljščin in zelenjave ste zavezani, da pred dognojevanji kmetijskih rastlin, izdelate določeno število hitrih nitratnih testov, ki vam povedo dejanske potrebe rastlin po dušiku

V integrirani pridelavi poljščin se pričakuje, da izvajate N min analize:

-          rastlinske nitratne teste na 10 % njiv pred drugim in tretjim dognojevanjem pravih žit in

-          talne nitratne teste na 10 % njiv pred osnovnim gnojenjem oz. pred dognojevanjem koruze ter drugih okopavin ter zelenjadnic.

V integrirani pridelavi zelenjave je potrebno redno vsakoletno izvajanje analiz N-min v tleh, ki jih je potrebno izvajati na največjih površinah parcel oz. zelenjadnicah z največjim obsegom.

Za N min analizo je potrebno odvzeti:

-          1 vzorec tal na vrsti zelenjave z največjo površino, če pridelujemo 1 do 3 vrste zelenjadnic na obratu;

-          2 vzorca tal s površine dveh zelenjadnic, ki zajemata največjo površino, če pridelujemo 4 do 10 vrst zelenjave in

-          3 vzorce tal s površine treh zelenjadnic, ki zajemajo največjo površino, pri več kot 11 vrstah zelenjave.

V zaščitenih prostorih je vzorec tal obvezno odvzeti po spravilu pridelka.

Poleg pridelovalcev vključenih v Integrirano pridelavo poljščin in zelenjave, so tovrstne analize zahtevane tudi za pridelovalce okopavin na najožjem vodovarstvenem območju (VVOI) v Beli krajini, ki so varovani z državno uredbo, ki varuje vodonosnike za območje občin Črnomelj, Metlika in Semič (UL RS št. 53/2016) ter vse, ki izvajate precizno kmetovanje.

Zbiranja vzorcev organiziramo v sledečih terminih in lokacijah:

 

 Datum

Čas zbiranja

Lokacija

2.4.2024, torek

7.00-8.30

Izpostava Krško,  Cesta krških žrtev 52, 8270 Krško, Brežice, Šentlenart 72, 8250 Brežice, Izpostava Črnomelj, Kolodvorska 34, 8340 Črnomelj

9.4.2024, torek

7.00-8.30

Izpostava Brežice, Šentlenart 72, 8250 Brežice 

16.4.2024, torek

7.00-8.30

Izpostava Brežice, Šentlenart 72, 8250 Brežice, Izpostava Črnomelj, Kolodvorska 34, 8340 Črnomelj

23.4.2024, torek

7.00-8.30

Novo mesto, KGZ NM, Šmihelska 14, Izpostava Črnomelj, Kolodvorska 34, 8340 Črnomelj  

7.5.2024, torek

7.00-8.30

Izpostava Krško,  Cesta krških žrtev 52, 8270 Krško, Brežice, Šentlenart 72, 8250 Brežice, Izpostava Črnomelj, Kolodvorska 34, 8340 Črnomelj

14.5.2024, torek

7.00-8.30

Izpostava Brežice, Šentlenart 72, 8250 Brežice

21.5.2024, torek

7.00-9.30

Novo mesto, KGZ NM, Šmihelska 14, 8000 Novo mesto

28.5.2024, torek

7.00-9.30

Novo mesto, KGZ NM, Šmihelska 14, 8000 Novo mesto

4.6.2024, torek

7.00-9.30

Novo mesto, KGZ NM, Šmihelska 14, 8000 Novo mesto

11.6. 2024, torek

7.00-9.30

Novo mesto, KGZ NM, Šmihelska 14, 8000 Novo mesto

18.6. 2024, torek

7.00-9.30

Novo mesto, KGZ NM, Šmihelska 14, 8000 Novo mesto

2.7.2024, torek

7.00-9.30

Novo mesto, KGZ NM, Šmihelska 14, 8000 Novo mesto

3.9.2024, torek

7.00-9.30

Novo mesto, KGZ NM, Šmihelska 14, 8000 Novo mesto

1.10.2024, torek

7.00-9.30

Novo mesto, KGZ NM, Šmihelska 14, 8000 Novo mesto

 

Sprejem vzorcev bo potekal na POSEBEJ OZNAČENIH MESTIH, OB VHODIH V POSLOVNE PROSTORE IZPOSTAV JSKS in KGZS-Zavod Novo mesto.  Na Zavodu NM bo

možno oddati vzorce tudi v vseh ostalih terminih, ko potekajo terenska zbiranja, med 8. in 9.30. uro.

Izven razpisanih terminov laboratorij ne bo sprejemal vzorcev za Nmin analize.

Cena hitrega N-testa in nasveta za gnojenje je 8,60 € za talni test in 6,60 € za rastlinski test.  Izvid in nasvet za gnojenje ter račun boste prejeli po pošti. Za ostale informacije pokličite na 07/373 05 76.

 

NAVODILA ZA  JEMANJE  VZORCEV za N-min:

 

PRIDELOVALCEM PŠENICE se priporoča jemanje vzorcev RASTLIN pred  in po 2. oz. 3. dognojevanjem. Postopek jemanja vzorca rastlin: na njivi z izenačeno rastjo (1-2 ha) se izpuli približno 20 dobro razvitih rastlin pšenice. Rastline se shrani v polietilensko vrečko, ki se vstavi v hladilno torbo  in čimprej dostavi (na zbirno mesto). Vzorec se opremi s spodaj navedenimi podatki. PRIDELOVALCEM OSTALIH ŽIT, KORUZE, DRUGIH OKOPAVIN (tudi vrtnin), se priporoča jemanje vzorcev tal iz globine 0-30 cm, pred dognojevanjem, do 30. junija.

Postopek jemanja vzorcev tal:  Vzorce se vzame iz glavnih posevkov, pred načrtovanim dognojevanjem. Upošteva se osnove iz navodil o jemanju vzorcev tal, ki so objavljena na spletnih straneh: https://www.kgzs.si/uploads/dokumenti/druga_gradiva/zbirne_vloge/navodila-odvzem-vzorcev-tal-analiza_2014-2020.pdf in še sledeča navodila: Vzorec tal se odvzame zjutraj, s sondo ali lopato iz vsaj 12-16 mest na enoti rabe, iz globine 0-30 cm. Tako dobljen vzorec se zmeša in odvzame povprečni vzorec v količini 0,5-1 kg zemlje. Vzorec tal se čimprej postavi v hladilno torbo in še isti dan dostavi na zbirno mesto. Če takojšnja dostava ni možna, se vzorec lahko zamrzne v tanki plasti. Vzorec je potrebno opremiti s sledečimi podatki: MID kmetije, ime, priimek in naslov pridelovalca, številka GERKa kjer je vzorec pobran in  vrsta rastline.

 

Vabljeni!

- OBVESTILO

Nazaj

Prihajajoči dogodki