Odprt 2. Javni razpis za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov za leto 2024

Odprt 2. Javni razpis za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov za leto 2024

Živinoreja, Dopolnilne dejavnosti, Kmetijska tehnika, Dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Poljedelstvo, Razvoj podeželja, Ekološko kmetijstvo, Poljedelstvo, Travništvo in pridelava krme, Sadjarstvo, Zelenjadarstvo, Vinarstvo in vinogradništvo, Namakanje, Varstvo narave in okolja, Agrarna ekonomika  | 
Slika_1_mladi kmet_splet https://www.freepik.com

Slika_1_mladi kmet_splet https://www.freepik.com

Pristojno ministrstvo (MKGP) je dne, 1. marca 2024, objavilo 2. Javni razpis za intervencijo podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov (IRP24) iz naslova Strateškega načrta skupne kmetijske politike (SKP) za leto 2024, za ta namen je v dveh sklopih razpisanih nekaj  več kot 16 milijonov evrov.

Predmet javnega razpisa je dodelitev zagonske pomoči mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti.

Ključne besede: Mladi kmet, medgeneracjski prenos, IRP 24

 

 

 

Pristojno ministrstvo (MKGP) je dne, 1. marca 2024, objavilo 2. Javni razpis za intervencijo podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov (IRP24) iz naslova Strateškega načrta skupne kmetijske politike (SKP) za leto 2024, za ta namen je v dveh sklopih razpisanih nekaj  več kot 16 milijonov evrov.

Predmet javnega razpisa je dodelitev zagonske pomoči mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti.

Javni razpis je razdeljen na dva sklopa:

  • na 1. sklop lahko vložijo vlogo samostojni podjetniki posamezniki, enoosebne gospodarske družbe in upravičenci, ki so ob vložitvi vloge na javni razpis vključeni v obvezno ali prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti.
  • na 2. sklop lahko vložijo vlogo fizične osebe, ki izkazujejo ustrezne delovne izkušnje ali upravičenci, ki so ob vložitvi vloge na javni razpis vključeni v obvezno ali prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti in niso vložili vloge na 1. sklop.

Skupni znesek podpore se določa na podlagi izpolnjevanja upravičenosti do posameznih delnih pavšalov, in sicer na 1. sklopu od 40.000 do 57.600 evrov, in na 2. sklopu od 18.600 do 31.920 eurov.

Pogoji za dodelitev sredstev:

Vlagatelj je mladi kmet, ki je lahko fizična oseba, samostojni podjetnik posameznik ali enoosebna gospodarska družba in je na dan oddaje vloge na javni razpis:

  • star od 18 do vključno 40 let,
  • ima najmanj nižjo poklicno izobrazbo s področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezanih dejavnosti ali nižjo poklicno izobrazbo nekmetijske smeri in pridobljen certifikat NPK s področja kmetijstva,
  • ustrezne delovne izkušnje,
  • je v zadnjih petih letih postal lastnik kmetijskega gospodarstva

Mladi kmet je na dan oddaje vloge nosilec kmetijskega gospodarstva, in to do največ pet let pred vložitvijo vloge na JR.

Ključni stopni pogoj se nanaša na vstopni pogoj, je tako imenovani standardni prihodek (SO), ki mora za posamezno kmetijsko gospodarstvo za leto 2023 znašati med 12.000 EUR do 330.000 EUR. Slednji podatek je razviden iz Registra kmetijskih gospodarstev (RKG). Seveda so tudi nekatere izjeme, predvsem za čebelarje, gorske kmetije in kmetije, ki so v letu 2023 že vodile knjigovodstvo za davčne namene.

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 25. 3. 2024 od 8. ure, do vključno 7. 6. 2024, do 14. ure.

Za natančnejši pregled pogojev vam nudimo svetovanja tako v okviru Info točke na KGZ NM, kot tudi na lokalnih KSS enotah.

Več o razpisu in samih pogojih na spletni strani MKGP na povezavi:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-intervencijo-podpora-za-vzpostavitev-gospodarstev-mladih-kmetov-za-leto-2024/

Pripravila:

Mira Kambič Štukelj, specialistka za razvoj podeželja

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trenutno ni aktualnih vsebin! Oglejte si vse dogodke.