Javni razpis za naložbe v tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom

Javni razpis za naložbe v tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom

Živinoreja, Poljedelstvo, Travništvo in pridelava krme, Sadjarstvo, Zelenjadarstvo, Vinarstvo in vinogradništvo, Namakanje, Razvoj podeželja, Agrarna ekonomika, Dan tehnike, Ekološko kmetovanje  | 
Slika: Namakanje zemljišč; foto:pixabay

Slika: Namakanje zemljišč; foto:pixabay

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v Uradnem listu objavilo 1. javni razpis za intervencijo IRP14 iz SN SKP 2024, tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom. Razpisanih je 5 milijonov evrov nepovratnih sredstev.

Ključni pogoj je, da gre za investicije v infrastrukturo, ki je namenjena dvema ali več uporabnikom, zato so upravičenci do podpore iz tega javnega razpisa tako fizične, kot tudi pravne osebe.

Ključne besede: IRP 14, tehnološke posodobitve namakalnih sistemov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v Uradnem listu objavilo 1. javni razpis za intervencijo IRP14 iz SN SKP 2024, tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom. Razpisanih je 5 milijonov evrov nepovratnih sredstev.

Cilj ukrepa je izboljšanje delovanja tehnološko zastarelih namakalnih sistemov ter znižanje porabe vode za namakanje kmetijskih zemljišč na obstoječih namakalnih sistemih. 

Ključni pogoj je, da gre za investicije v infrastrukturo, ki je namenjena dvema ali več uporabnikom, zato so upravičenci do podpore iz tega javnega razpisa tako fizične, kot tudi pravne osebe.

Upravičeni stroški, ki jih lahko upravičenec uveljavlja na javnem razpisu, so investicije v tehnološke posodobitve črpališča ter dovodnega omrežja namakalnih sistemov vključno z ureditvijo vodnega vira, strošek menjave namakalne opreme pa ni upravičen strošek po tem javnem razpisu. Namakalni sistem mora po tehnološki posodobitvi izkazovati prihranek vode v višini najmanj 15 % glede na stanje pred tehnološko posodobitvijo namakalnega sistema.

Stopnja podpore znaša 100 odstotkov upravičenih stroškov.


Vloge na javni razpis je mogoče oddati od 22. julija do vključno 20. septembra 2024, do 14. ure. (Vir: MKGP, SKP)

Razpisna dokumentacija je na voljo na slednji povezavi: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/1-javni-razpis-za-intervencijo-tehnoloske-posodobitve-namakalnih-sistemov-ki-so-namenjeni-vec-uporabnikom/

 

Dodatna svetovanja na voljo v okviru info točk za JR razpise oziroma na izpostavah KSS KGZ Novo mesto v okviru javnega svetovanja kmetijsko svetovalne službe.

 

Pripravila

Mira Kambič Štukelj, specialistka za razvoj podeželja

Nazaj

Prihajajoči dogodki