Varstvo vinske trte

Varstvo vinske trte

Varstvo rastlin, Vinogradništvo  | 
Varstvo vinske trte

Vinska trta razvija socvetja, ki so nabrekla. Na zgodnjih legah prehaja v cvetenje. Mladike dosegajo velikost 30 – 60 cm (57 – 60 po lestvici BBCH).

Izteklo se je inkubacijsko obdobje za razvoj primarnih okužb s peronosporo vinske trte. V kolikor ste uspešno in pravočasno opravili varstvo in značilnih simptomov ni, svetujemo nanos enega od preventivno delujočih pripravkov: MIKAL FLASH (4 kg/ha; zaporedna uporaba), MOMENTUM F (4 kg/ha; zaporedna uporaba), FOSHIELD (2 l/ha; potrebna 6 × zaporedna uporaba), DELAN PRO (3 l/ha), FOLLOW 80 WG (1,25 kg/ha), FOLPAN 80 WDG (1,25 kg/ha), POLYRAM DF (do največ 2,4 kg/ha; datum veljavnosti 28.05.2024), oz. na osnovi bakra: BADGE WG (1,25 kg/ha; od tretjega razvitega lista dalje), CUPROXAT (5,3 l/ha; od petega lista dalje), NORDOX 75 WG (1,6 kg/ha), KOCIDE 2000 (2 kg/ha). Uporaba bakrovih pripravkov in FYTOSAVE (2 l/ha; na osnovi kompleksa oligosaharidov), je možna tudi v ekološki pridelavi. Na legah, kjer so vas okužbe prehitele in opažate razvoj plesni tudi na kabrnikih, svetujemo fungicide s kombiniranim delovanjem: REBOOT (0,4 kg/ha), TWINGO (3 kg/ha), FOLPAN GOLD (v odmerku 2 kg/ha do konca cvetenja), FORUM STAR (1,6 kg/ha), SFINGA EXTRA WDG (1,6 kg/ha), AMPEXIO (0,5 kg/ha), MAGMA TRIPLE WG (3 kg/ha), MOMENTUM TRIO (3 kg/ha), MIKAL PREMIUM F (3 kg/ha), ZORVEC VINABEL (do 0,6 l/ha; 0,38 l/10.000 m2 tretirane površine listne stene), … Pri sredstvih z a.s. fosetil-Al je potrebna zaporedna uporaba pripravkov s to snovjo.

Ob dvigovanju temperatur je proti oidiju vinske trte smiselno dodati pripravek na osnovi žvepla: AZUMO WG, COSAN, COSAVET DF, COSINUS, KUMULUS DF, MICROTHIOL SPECIAL / ali DISPERSS, MOČLJIVO ŽVEPLO KARSIA DF, THIOVIT JET, PEPELIN WG, POL-SULPHUR 80 WG/80WP/800 SC, SULFAR, VERTIPIN, VINDEX 80 WG, … ki v odmerku 3 do 8 kg(l)/ha zmanjšajo še stopnjo napada pršic trsne kodravosti (akarinoze), trsne pršice (erinoze). Na občutljivejših legah, z vsakoletnim pojavljanjem bolezni, je smiselno pristopiti s sredstvi kot so: COLLIS (0,4 l/ha), LUNA EXPERIENCE (0,375 l/ha), LUNA MAX (1 l/ha), SPIROX (0,4 l/ha), SPIROX D (0,5 l/ha), KARATHANE GOLD 350 EC (0,6 l/ha), KUSABI 300 SC (0,25 l/ha),...

Prvi pripravki imajo stransko učinkovanje še na sivo plesen, katere pojave bi bilo pričakovati v trenutnih zelo spremenljivih vremenskih razmerah.

V tem času se v vinogradih na mladikah kažejo še poškodbe zaradi pozebe v različnih stopnjah opeklin, ki pa pridelka načeloma ni prizadela.

V kolikor ste na kabrnikih zasledili zapredke prvega rodu gosenic grozdnih sukačev, je še čas za varstvo pridelka z LEPINOX PLUS (1 kg/ha; na osnovi Bacillus thuringhiensis, primeren tudi za ekološko pridelavo).

Nanos opravite v mirnem vremenu, v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo čebelam nevarnih pripravkov odstranite cvetočo podrast in poskrbite vse za njihovo zaščito. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Obvestilo pripravil: mag. Domen Bajec

Nazaj

Prihajajoči dogodki