Izobraževanje na partnerski kmetiji na Gorjancih: »Kmet uči kmeta« - predstavitev testnega izvajanja rezultatsko usmerjenega ukrepa »BK.15 Ohranjanje suhih travišč«

Izobraževanje na partnerski kmetiji na Gorjancih: »Kmet uči kmeta« - predstavitev testnega izvajanja rezultatsko usmerjenega ukrepa »BK.15 Ohranjanje suhih travišč«

Projekti, Travništvo in pridelava krme, Ekološko kmetovanje  | 
slika1: pisani suhi travnik_www.lifetograsslands.si

slika1: pisani suhi travnik_www.lifetograsslands.si

Vabimo vas na izobraževanje »Kmet uči kmeta« za predstavitev testnega izvajanja novega rezultatsko usmerjenega ukrepa »BK.15 Ohranjanje suhih travišč«, ki je vključen v Strateški načrt skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo

NAMEN: Na izobraževanju vam bo partnerska kmetija projekta EIP Suha travišča iz projektnega območja Gorjanci (kmetija Rumpret oz. Karlovček) skupaj s projektnim partnerjem Zavodom RS za varstvo narave predstavila, kako v praksi testno izvajajo nov rezultatsko usmerjen ukrep »BK. 15 Ohranjanje suhih travišč«. Rezultatsko usmerjen ukrep je zasnovan na prepoznavanju indikatorskih rastlin suhih travišč in izpolnjevanju terenskega obrazca v mobilni aplikaciji Moj travnik.
Izobraževanje bo potekalo v četrtek, 20. 6. 2024, od 9:00 do 13:00 na Miklavžu na Gorjancih.

 

DNEVNI RED:

  • Tema 1: Biodiverziteta in pomen vrstno pestrih travišč ter njihovega ohranjanja
  • Tema 2: Ukrep »BK.15 Ohranjanje suhih travišč«, indikatorske rastline, terenski popisni obrazec in mobilna aplikacija Moj travnik
  • Tema 3: Predstavitev s strani partnerske kmetije
  • Biodiverziteta na moji kmetiji in kako jo ohranjamo
  • Popis stanja ohranjenosti suhih travišč v praksi na kmetiji z aplikacijo Moj travnik (rezultatsko usmerjen ukrep)

Vljudno vabljeni!

Nika Debeljak

Vaše prijave in morebitna vprašanja sporočite na kontakt Nejc Rumpret (nejc.rumpret@karlovcek.si, 031/622-878) ali Matej Simčič, ZRSVN (matej.simcic@zrsvn.si, 07/39-31-549).

VABILO

Nazaj

Prihajajoči dogodki