Obvestilo sadjarjem o varstvu rastlin

Obvestilo sadjarjem o varstvu rastlin

Sadjarstvo, Varstvo rastlin  | 
Obvestilo sadjarjem o varstvu rastlin

VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

 

Brsti jablan se močno nabrekli in se razpirajo (51 – 54 po BBCH). Hruške odpirajo cvetne brste (53 – 54 po lestvici BBCH).

V nasadih so se trosišča jablanovega škrlupa razvijala do konca meseca februarja. Zimske spore so bile oblikovane in pripravljene na izbruhe z začetkom marca. S spremenljivim vremenom so prvi izbruhi pričakovani v teh dneh. Svetujemo vam izvedbo prvega preventivnega varstva pred jablanovim škrlupom in boleznimi lesa (gniloba koreninskega vratu, jablanov rak, hrušev ožig,…). Ta čas dejanskih okužb še ni pričakovati, a do njih bo lahko prišlo ob nadaljnjih padavinah, ko bodo brsti bolj razprti. Predlagamo uporabo pripravkov na osnovi bakra: CUPRABLAU Z 35 WG (3 kg/ha), CUPRABLAU Z 35 WP (3 kg/ha), CUPRABLAU Z 50 WP (2 kg/ha), KOCIDE 2000 (2 kg/ha), NORDOX 75 WG (1,6 kg/ha; proti jablanovemu raku in hruševem ožigu), BADGE WG (2,9 kg/ha; proti hruševem ožigu).

Če obdelujete nasade na škrlup odpornih sort in od povzročiteljev bolezni prevladujejo težave z jablanovo pepelasto plesnijo, listnimi pegavostmi ter drugimi periodičnimi obolenji listne površine, je uporaba enega od predhodno navedenih sredstev ravno tako priporočena. Dober teden za tem pa pride ob dopuščanju vremenskih in fenoloških razmer v poštev nanos CURATIO žvepleno apneno brozgo (6 l na meter višine krošnje; najvišji skupni odmerek sredstva na eno tretiranje ne sme presegati 18 l/ha; namenjena varstvu pred jablanovim škrlupom, listnimi pegavostmi, jablanovo pepelovko in sajavostjo in mušjo pegavostjo plodov), ki ima dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin.

Pridelovalce jabolki opozarjamo na začetek naleta jablanovega cvetožera. Zabeležili smo tudi odlaganje jajčec. V nasadih, ki so podvrženi njegovim napadom, priporočamo spremljanje pojava hroščkov in izvrtin v brstih. Najbolj so izpostavljeni nasadi v bližini gozda, visokodebelnih dreves jablan, oz. nasadi, kjer napade beležimo že več zaporednih let. Nalet hroščkov sledimo na več načinov. Najpreprostejši je obešanje belih lepljivih plošč, s katerimi zaznamo prve pojave. Hkrati podajamo opombo, da so bele lepljive plošče privlačne in usodne tudi za številne koristne organizme, zato jih je po zaključenem spremljanju (cvetožera in grizlice) nemudoma odstraniti iz nasada. Po ugotovljenem začetku leta hroščkov, številčnost najlažje beležimo z otresanjem vej in poganjkov. V delu dneva z nižjimi temperaturami (zjutraj) so žuželke še otrple in jih z otresanjem vej nad podloženo svetlo podlago (npr. lepenka, platnena podloga) hitro opazimo. Prag škodljivosti je 20 hroščkov na 100 stresenih vej. Ob tem na znamenja napada pregledujemo tudi brste z drobnimi izvrtinami. Ocenjuje se lahko še prag škodljivosti po deležu napadenih brstov, ko je pri slabem cvetnem nastavku je prag 15%, oz. pri zelo dobrem nastavku do 30% napadenih brstov. Škoda se stopnjuje v okoliščinah z ohladitvijo vremena, ko se upočasni razvoj dreves, kar vodi v daljšo izpostavljenost napadov. Za varstvo ukrepate z ASSET FIVE (0,96 l pri porabi vode največ 1500 l vode na ha; s sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ dvakrat, v razmiku 7 dni; najkasneje do stadija mišjega ušesca; ima delovanje tudi na bolšice – Cacopsylla, prenašalke metljičavosti). Pripravek je nevaren za čebele! Njegov nanos opravite zvečer, v času, ko čebele ne letajo. Boljšo učinkovitost pa dosežete pri nižjem pH škropilne brozge (5 do 6).

Nadaljujte tudi z metodo odvračanja sesajočih žuželk (predvsem hruševih bolšic) z nanosom kaolinskih glin. Ob povečani porabi vode (700-1000 l/ha) lahko uporabite npr. CUTISAN ali MALUSAN (odmerek 30 kg/ha), fino mleti kaolin brez primesi, sicer namenjen zmanjšanju mrežavosti plodov jablan in hrušk. Nanos je smiselno do konca brstenja večkrat ponoviti. Število ponovitev je odvisno od trajanja odlaganja jajčec hruševih bolšic in intenzivnosti izpiranja ob padavinah. Pristop je možno uporabiti v integrirani in ekološki pridelavi sadja.

V nasadih jablan bodite pozorni na nalet vrtnih zavrtačev, hroščkov iz skupine podlubnikov, kateri so aktivni z vsakim toplejšim dnem. Hroščki z zavrtavanjem v deblo in poganjke izčrpajo sadike in starejša obolela drevesa, ki zato kmalu propadejo. Njihovo številčnost lahko zmanjšujete s pomočjo alkoholnih pasti (rdeče barvne plošče REBELL ROSSO ali jih sestavite sami iz rumenih lepljivih plošč, pod katere namestite 0,5 l plastenko z 2 dcl alkohola).

Vsi navedeni pripravki so primerni tudi v ekološki pridelavi.

Priporočamo, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno ozračje in ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti.

Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.

 

 

VARSTVO BRESKEV IN NEKTARIN

 

Nasadi breskev nadaljujejo z razvojem in prehajajo v cvetenje (56 – 60 po lestvici BBCH).

V nestanovitnem vremenu je med brstenjem potrebno še vedno vzdrževati zaščito pred okužbami z breskovo kodravostjo. Do konca cvetenja lahko uporabite SYLLIT 400 SC (2,25 l/ha), kateri je v rastni dobi dovoljen največ 2 ×.

Z začetkom cvetenja, ob deževnem vremenu, za preprečevanje okužb cvetne monilije svetujemo še nanos AMYLO-X (1,5 do 2,5 kg/ha), CHORUS 50 WG (0,5 kg/ha), LUNA EXPERIENCE (0,2 l/ha na m višine krošnje, do največ 0,6 l/ha), LIBRETO (1 l/ha), PRESTOP (2 kg/ha), PROLECTUS (330 g sredstva na višinski meter krošnje, oz. največ 1 kg/ha), REVYONA (1,8 l/ha), SIGNUM (0,25 kg/ha, oz. največ 0,75 kg/ha), ZENBY (0,9 l/ha) ali SWITCH 62,5 WG (0,08% koncentracija, oz. največ 1 kg/ha),… Sredstva Amylo X, Serenade Aso in Prestop so dovoljeni za uporabo tudi v ekološki pridelavi.

Optimalen nanos zahteva višjo zračno vlago in brezvetrje. Upoštevajte tudi, da padec temperatur pod ledišče povzroči ožige.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

 

 

VARSTVO MARELIC

 

Nasadi marelic večinoma zaključujejo s cvetenjem (67 – 71 po lestvici BBCH).

Ob deževnem vremenu je potrebno poskrbeti za varstvo pred cvetno monilijo. Ob odpadanju venčnih listov je čas za drugo tretiranje s pripravki kot so: AMYLO-X (1,5 do 2,5 kg/ha), CHORUS 50 WG (0,5 kg/ha), DUAXO KONCENTRAT (1,1 l na višinski meter krošnje, oz. največ 3,3 l/ha), PROLECTUS (330 g sredstva na višinski meter krošnje, oz. največ 1 kg/ha), REVYONA (1,8 l/ha), SERENADE ASO (8 l/ha), SIGNUM (0,25 kg/ha, oz. največ 0,75 kg/ha), SWITCH 62,5 WG (0,08% koncentracija, oz. največ 1 kg/ha), ZENBY (0,9 l/ha). Sredstva Amylo X, Serenade Aso in Prestop so dovoljeni za uporabo tudi v ekološki pridelavi.

Optimalen nanos zahteva višjo zračno vlago in brezvetrje. Upoštevajte tudi, da padec temperatur pod ledišče povzroči ožige.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

 

 

VARSTVO ČEŠENJ IN VIŠENJ

 

Nasadi češenj in višenj brstijo (55 – 59 po lestvici BBCH).

Na kasnejših legah razvoj brstov še dopušča varstvo pred listno luknjičavostjo koščičarjev z nanosom bakrovih pripravkov: BADGE WG (3,5 kg/ha), CUPRABLAU Z 35 WG (1,6-2 kg/ha) ali CUPRABLAU Z 35 WP (2 kg/ha).

Kjer pa so drevesa tik pred cvetenjem, svetujemo varstvo pred cvetno monilijo. Nevarnost okužbe je večja v primeru deževnega vremena. Priporočamo dvakraten nanos; prvič ob začetku cvetenja (odprtih 10% cvetov) in ob zaključevanju (odpadanje venčnih listov). V poštev pridejo: AMYLO-X (1,5 do 2,5 kg/ha), DUAXO KONCENTRAT (3,3 l/ha, oz. 1,1 l na višinski meter krošnje), LUNA EXPERIENCE (0,6 l/ha, oz. 0,2 l na m višine krošnje), PRESTOP (2 kg/ha), PROLECTUS (330 g sredstva na višinski meter krošnje, oz. največ 1 kg/ha), REVYONA (1,8 l/ha), SERENADE ASO (8 l/ha), SIGNUM (0,25 kg/ha, oz. največ 0,75 kg/ha), SWITCH 62,5 WG (0,08% koncentracija, oz. največ 1 kg/ha), TELDOR SC 500 (0,5 l na 1 m višine krošnje, oz. največ 1,5 l/ha), ZENBY (0,9 l/ha) ali TAEGRO (0,185-0,37 kg/ha). Sredstva Amylo X, Serenade Aso, Taegro in Prestop so dovoljeni za uporabo tudi v ekološki pridelavi.

Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti. Priporočamo, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno ozračje in ni možnosti vpliva na čebele.

Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.

 

 

VARSTVO SLIV IN ČEŠPELJ

 

Nasadi sliv in češpelj so tik pred cvetenjem (55 – 59 po lestvici BBCH).

Pridelovalcem svetujemo, da opravite varstvo pred cvetno monilijo. Nevarnost okužbe je večja v primeru deževnega vremena. Priporočamo dvakraten nanos; prvič ob začetku cvetenja (odprtih 10% cvetov) in ob zaključevanju (odpadanje venčnih listov). V poštev pridejo: AMYLO-X (1,5 do 2,5 kg/ha), CHORUS 50 WG (0,5 kg/ha), LUNA EXPERIENCE (0,6 l/ha), PRESTOP (2 kg/ha), PROLECTUS (330 g sredstva na višinski meter krošnje, oz. največ 1 kg/ha), REVYONA (1,8 l/ha), SERENADE ASO (8 l/ha), SIGNUM (0,25 kg/ha, oz. največ 0,75 kg/ha), SWITCH 62,5 WG (0,08% koncentracija, oz. največ 1 kg/ha), ZENBY (0,9 l/ha) ali TAEGRO (0,185-0,37 kg/ha). Sredstva Amylo X, Serenade Aso, Taegro in Prestop so dovoljeni za uporabo tudi v ekološki pridelavi.

V času pred začetkom cvetenja je potrebno za spremljanje naleta češpljevih grizlic v nasade namestiti bele lepljive plošče (2 na ha). Prag škodljivosti je ob zaključenem cvetenju 30 ulovljenih osic. Takrat plošče iz nasada odstranite in v primeru preseženega praga ukrepate z MOSPILAN 20 SG (0,04 % konc.; oz. 4 g na 10 l vode).

Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti. Priporočamo, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno ozračje in ni možnosti vpliva na čebele.

Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.

 

 

VARSTVO AKTINIDIJE

 

Trte aktinidije je po opravljeni rezi priporočljivo zaščititi pred povzročitelji bakterijskih in glivičnih okužb (bakterijski ožig, bakterijska pegavost, črna listna pegavost). V ta namen vam svetujemo sredstva na osnovi bakra kot so: NORDOX 75 WG (0,9 – 1,6 kg/ha), CUPRABLAU Z 35 WG (2 kg/ha) ali CUPRABLAU Z 35 WP (2 kg/ha)

Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.

Obvestilo pripravil: mag. Domen Bajec

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trenutno ni aktualnih vsebin! Oglejte si vse dogodke.