Priporočila za določanje časa košnje sejanega in trajnega travinja za pridelavo kakovostne krme

Priporočila za določanje časa košnje sejanega in trajnega travinja za pridelavo kakovostne krme

Živinoreja, Travništvo in pridelava krme  | 
Slika_1_Sejan travnik_Mežan_A

Slika_1_Sejan travnik_Mežan_A

Trave, detelje in njihove mešanice kosimo, ko je ruša dovolj visoka in vsebuje največ hranilnih snovi. Pri odločitvi kdaj je optimalen čas košnje je najpametneje najti kompromis med kakovostjo in količino pridelka (ter upoštevamo prihajajočo vremensko napoved.

Ključne besede: košnja, travinje, kakovost, krma

Več si lahko preberete TUKAJ.

Nazaj

Prihajajoči dogodki