Varsto jablan in hrušk

Varsto jablan in hrušk

Varstvo rastlin, Sadjarstvo  | 
Varsto jablan in hrušk

Nasadi jablan in hrušk oblikujejo plodiče, ki presegajo premer 10 mm (71 – 72 po lestvici BBCH).

V nasadih se vsakič med daljšimi padavinami oblikujejo pogoji za močne okužbe z jablanovim škrlupom. Ob trenutnem intenzivnem priraščanju listne površine je zato odločilno, da se po vsakem dežju čim prej poskrbi za obnovo zaščitne fungicidne obloge. Pripravkom kot so DELAN 700 WG (0,75 kg/ha), ALCOBAN (0,75 kg/ha) ali DELAN PRO (2,5 l/ha) je potrebno dodati sredstvo z zdravilnim delovanjem: SCORE 250 EC (0,2 l/ha), REVYONA (1,3 l/10.000 m2 tretirane površine listne stene; do največ 2 l/ha; deluje tudi na jablanovo pepelovko), DUAXO KONCENTRAT (1,1 l na višinski meter krošnje/ha, oz. največ 3,3 l/ha), DIFCOR 250 EC (0,2 l/ha), DIFOL (3,5 l/ha) ali MAVITA 250 EC (0,2 l/ha). V ekološki pridelavi uporabite CURATIO – ŽVEPLENO APNENA BROZGA (6 l/ha na meter višine krošnje; najvišji skupni odmerek sredstva na eno tretiranje ne sme presegati 18 l/ha; namenjen varstvu pred jablanovim škrlupom, listnimi pegavostmi, jablanovo pepelovko in sajavostjo in mušjo pegavostjo plodov), ki ima dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin). Stransko delovanje na škrlup ima tudi KARBICURE (5 kg/ha, kalijev hidrogen karbonat; največ 5× v rastni dobi, uporaba možna v ekološki pridelavi). V kolikor okužba ni prisotna in ste do sedaj tretiranja lahko uspešno opravljali že v krajših časovnih intervalih med posameznimi padavinami, lahko pristopite le s preventivno delujočimi: CAPTAN 80 WG (2 kg/ha), MERPAN 80 WDG (1,88 kg/ha), ORTHOCIDE 80 WG (2 kg/ha), SCAB 80 WG (1,9 kg/ha), SCAB 480 SC (3,13 l/ha), MERPLUS (2 l/ha), ALCOBAN, DELAN 70 WG, DELAN PRO, …

Prevladujejo tudi ugodne razmere za okužbe z jablanovo pepelasto plesnijo. Pri občutljivih sortah ('Idared', Jonagold', 'Granny Smith', 'Gala', 'Elstar',…) pridejo v poštev: REVYONA (do največ 2 l/ha), LUNA EXPERIENCE (0,75 l/ha), SERCADIS PLUS (0,72 l/ha, oz. 0,4 l/10.000 m² listne površine), SERCADIS (0,25 l/ha), ki delujejo tudi na jablanov škrlup. Sicer je priporočeno redno dodajanje žveplovih pripravkov. Ob tem je potrebno še ročno odstranjevanje okuženih poganjkov iz nasada.

Nanos fungicida je potrebno obnoviti, ko pade več kot 25-30 mm dežja na m2.

Opozarjamo na prisotnost različnih vrst metuljev iz skupine zavijačev, katerih gosenice lahko povzročajo črvivost plodov. Zlasti na površinah ob robu gozda je smiselno preventivno tretiranje s pripravki na osnovi Bacillus thuringhiensis, kot so: LEPINOX PLUS (1 kg/ha), DELFIN WG (0,75 kg/ha) ali AGREE WG (1 kg/ha).

Upoštevajoč okoljske razmere se v naslednjih dneh obeta tudi čas primeren za zatiranje prvega rodu jabolčnega zavijača. Temperaturni pogoji za uporabo pripravkov CORAGEN (18 ml/hl, oz. 0,27 l/ha), VOLIAM (0,27 l/ha), MADEX MAX (50 ml/ha/ meter višine krošnje) ali CARPOVIRUSIN (1 l/ha) so že izpolnjeni na merilnih lokacijah Boldraž pri Metliki, Šentjernej in Artiče. Na lokacijah Blanca, Loka pri Zidanem mostu, Kline pri Krškem ter Trebnje, so razmere hladnejše in bodo pogoji doseženi v naslednjih treh do šestih dneh. Kjer se pojavljajo težave še z ameriškim kaparjem, bo prišel v poštev HARPUN (1 l/ha).

Pozorni bodite na selitev kolonij krvave uši (prag škodljivosti je 5 – 8 % napadenih poganjkov) v višje predele dreves. Takrat je smiselno pristopiti s pripravkom MOVENTO SC 100 (1,9 l/ha), ki hkrati deluje še na ameriškega in vejicatega kaparja, bolšice ter listne hržice. Proti krvavi uši pride v poštev tudi PIRIMOR 50 WG (0,75 kg/ha).

Ne pozabite še na spremljanje populacij rdeče sadne in navadne pršice. V primeru prerazmnožitev za varstvo v tem času uporabite: KANEMITE SC (0,625 l/ha na 1 m višine krošnje), MILBEKNOCK (0,625 l/ha na 1 m višine krošnje) ali SHIRUDO (0,5 kg/ha).

Priporočamo, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno ozračje in ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti.

Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.

Obvestilo prpravil: mag. Domen Bajec

Nazaj

Prihajajoči dogodki