Aktualno

Obvestilo sadjarjem o varstvu pred pozebo
slika: www.slovenskenovice.si
Obvestilo vinogradnikom o varstvu vinske trte
Slika 1: odrasel osebek jabolčnega zavijača
Obvestilo sadjarjem o varstvu rastlin
Obvestilo vinogradnikom o varstvu vinske trte
Obvestilo sadjarjem o varstvu rastlin
Obvestilo sadjarjem o varstvu rastlin
Kratki poljedelski nasveti: Ukrepi po 2. dognojevanju ozimnih žit in izvajanje varstva posevkov.
Vabilo na strokovno srečanje sadjarjev
Obvestilo sadjarjem o varstvu rastlin
Obvestilo pridelovalcem jagod ter koščičarjev
Obvestilo sadjarjem
Strokovno srečanje pridelovalcev jagodičja
Strokovni prikaz rezi in varstvo jablan ter hrušk
Dan integriranega varstva vrtnin 2024
slika: eko-generacija.org
slika: Zeleni svet
Slika_1_Primer jesenskih poplav reke Krke_Turk_A
Varstvo jablan in hrušk
Zatiranje plevelov v ozmnih žitih
Slika_1_trsna rumenica_arhiv KGZS - Zavoda NM
Uveljavljanje finančnega nadomestila za odpravo škode zaradi zlate trsne rumenice na okuženih območjih
slika: samica plodove vinske mušice
Opozorilo Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin glede ustreznega ravnanja v primeru poplav
NUNJO, NUJNO, NUJNO!!! KMETOVALCI POZOR!!!
Varstvo vinske trte
Slika_1_Neurje s točo na Dolenjskem opustošilo vinograde_Zajc_M
Tretje zatiranje Ameriškega škržatka
Varstvo vinske trte
Varstvo vinske trte
Slika: Orehova muha (foto: J. Miklavc, KGZS Zavod Maribor)
slika: www.ivr.si
Obvestilo vinogradnikom o aktualnem varstvu vinske trte
Varstvo jablan in hrušk
Varstvo vinske trte
slika: vir Dolenjski List
Obvestilo sadjarjem o varstvu rastlin
Obvestilo sadjarjem o varstvu rastlin
Varstvo vinske trte
Obvestilo sadjarjem o varstvu rastlin
Obvestilo vinogradnikom o aktualnem varstvu vinske trte
Varstvo jablan in hrušk
Obvestilo vinogradnikom o aktualnem varstvu vinske trte
Obvestilo sadjarjem o varstvu rastlin
Obvestilo vinogradnikom o aktualnem varstvu vinske trte
Obvestilo sadjarjem o varstvu rastlin
Obvestilo vinogradnikom o aktualnem varstvu vinske trte
Varstvo jablan in hrušk
Obvestilo vinogradnikom o aktualnem varstvu vinske trte
slika 1: pixabay
Obvestilo vinogradnikom o aktualnem varstvu vinske trte
Varstvo jablan in hrušk
Obvestilo vinogradnikom o aktualnem varstvu vinske trte
Obvestilo sadjarjem o varstvu rastlin
Obvestilo sadjarjem o varstvu rastlin
Obvestilo za zatiranje škodljivcev in bolezni v oljni ogrščici
Obvestilo sadjarjem o varstvu rastlin
Obvestilo sadjarjem o varstvu rastlin
Slika: Posevek zelja, prekrit s protiinsektno mrežo (foto: Peterlin A.; 2022)
Slika1:Ocenjevanje poskusnega dela nasada Imperl I
Slika1:Stenice v vrtninah
Varstvo orehov in lesk
Varstvo jablan in hrušk
Varstvo koščičarjev
Varstvo sadnih dreves v jeseni
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 22/2021
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 20/2022
OBVESTILO ZA VARSTVO VINOGRADOV 13/2022
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 19/2022
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 18/2022
OBVESTILO ZA VARSTVO VINOGRADOV 12/2022
OBVESTILO ZA VARSTVO VINOGRADOV 11/2022
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 17/2022
OBVESTILO ZA VARSTVO VINOGRADOV 10/2022
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 15/2022
OBVESTILO ZA VARSTVO VINOGRADOV 09/2022
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 13/2022
OBVESTILO ZA VARSTVO VINOGRADOV 07/2022
OBVESTILO ZA ZATIRANJE ŠKODLJIVCEV V KROMPIRJU
ZATIRANJE BOLEZNI IN PLEVELOV V POLJEDELSTVU
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 10/2022
OBVESTILO ZA VARSTVO VINOGRADOV 05/2022
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 09/2022
HERBICIDI V KORUZI DOVOLJENI V LETU 2022
OBVESTILO ZA ZATIRANJE PLEVELOV V KORUZI
OBVESTILO ZA ZATIRANJE BOLEZNI V OZIMNIH ŽITIH
VARSTVO ŽIT (PŠENICA, JEČMEN) PRED BOLEZNIMI
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 08/2022
OBVESTILO ZA VARSTVO VINOGRADOV 04/2022
OBVESTILO ZA VARSTVO VINOGRADOV 03/2022
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 07/2022
OBVESTILO ZA VARSTVO VINOGRADOV 02/2022
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 06/2022
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 05/2022
OBVESTILO ZA VARSTVO VINOGRADOV 01/2022
HERBICIDI V KROMPIRJU 2022
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 04/2022
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 01/2022
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 23/2021
OBVESTILO ZA VARSTVO VINOGRADOV 18/2021
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 20/2021
OBVESTILO ZA VARSTVO VINOGRADOV 16/2021
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 18/2021
OBVESTILO ZA VARSTVO VINOGRADOV 14/2021
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 16/2021
OBVESTILO ZA VARSTVO VINOGRADOV 12/2021
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 15/2021
OBVESTILO ZA VARSTVO VINOGRADOV 09/2021
OBVESTILO ZA ZATIRANJE ŠKODLJIVCEV V KROMPIRJU
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 14/2021
OBVESTILO ZA VARSTVO VINOGRADOV 08/2021
OBVESTILO ZA VARSTVO VINOGRADOV 07/2021
OBVESTILO O ZATIRANJU BOLEZNI NA KROMPIRJU
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 13/2021
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 12/2021
OBVESTILO ZA VARSTVO VINOGRADOV 06/2021
OBVESTILO ZA ZATIRANJE ŠKODLJIVCEV V ŽITIH
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 11/2021
OBVESTILO ZA VARSTVO VINOGRADOV 05/2021
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 10/2021
OBVESTILO ZA VARSTVO VINOGRADOV 04/2021
OBVESTILO ZA ZATIRANJE PLEVELOV V KORUZI
HERBICIDI V KORUZI DOVOLJENI V LETU 2021
OBVESTILO ZA ZATIRANJE BOLEZNI V OZIMNIH ŽITIH
VARSTVO ŽIT (PŠENICA, JEČMEN) PRED BOLEZNIMI
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 09/2021
OBVESTILO ZA VARSTVO VINOGRADOV 03/2021
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 08/2021
OBVESTILO ZA VARSTVO VINOGRADOV 02/2021
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 07/2021
OBVESTILO ZA ZATIRANJE PLEVELOV V KROMPIRJU
HERBICIDI V KROMPIRJU 2021
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 06/2021
OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE ČEBULNIC
HERBICIDI V ŽITIH 2021
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 05/2021
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 04/2021
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 03/2021
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 02/2021
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 01/2021
TEHNOLOŠKA NAVODILA 2021 VRTNINE - PLODOVKE