Gradiva

 • Varstvo rastlin, Poljedelstvo
  Herbicidi v žitih 2023

  Herbicidi v žitih 2023

  15. 03. 2023

 • Varstvo rastlin
  Varstvo kapusnic pred škodljivimi vrstami žuželk z uporabo protiinsektne mreže

  Varstvo kapusnic pred škodljivimi vrstami žuž...

  10. 01. 2023

 • Varstvo rastlin, Zelenjadarstvo
  Spremljanje in obvladovanje stenic v vrtninah na območju JV Slovenije

  Spremljanje in obvladovanje stenic v vrtninah...

  22. 12. 2022

 • Varstvo rastlin, Sadjarstvo
  Problematika zatiranja listnih uši in krvave uši v nasadih jablane

  Problematika zatiranja listnih uši in krvave...

  22. 12. 2022

 • Varstvo rastlin

  Letno poročilo o pojavu in nadzoru škodljivih...

  16. 05. 2022

 • Varstvo rastlin

  Letno poročilo o opazovalno napovedovalni dej...

  16. 05. 2022

 • Varstvo rastlin

  Zatiranje listnih in krvave uši

  16. 05. 2022

 • Varstvo rastlin

  Protiinsektne mreže v zelju

  16. 05. 2022

 • Varstvo rastlin

  Priporočila za pridelovalce sadik in zeljnih...

  16. 05. 2022

 • Varstvo rastlin

  Tehnološka navodila za varstvo vrtnin

  16. 05. 2022

 • Varstvo rastlin

  Vpogled v uporabo prognostičnih obvestil javn...

  30. 03. 2022

 • Varstvo rastlin

  Vpliv varstvenih ukrepov proti koruznemu hroš...

  30. 03. 2022

 • Varstvo rastlin

  Varstvo vinske trte v ekološki pridelavi

  30. 03. 2022

 • Varstvo rastlin

  Razvoj ameriškega kaparja in njegova porazdel...

  30. 03. 2022

 • Varstvo rastlin

  Praktičen vidik aerobiloških meritev izbruhov...

  30. 03. 2022

 • Varstvo rastlin

  Pojavi južne plodovrtke (helicoverpa armigera...

  30. 03. 2022

 • Varstvo rastlin

  Pojavi južne plodovrtke (helicoverpa armigera...

  30. 03. 2022

 • Varstvo rastlin

  Napovedovanje razvoja ameriškega kaparja

  30. 03. 2022

 • Varstvo rastlin

  Pojavi nekroz na listju jablane v povezavi z...

  30. 03. 2022

 • Varstvo rastlin

  Gosenice migratornih ledvičastih vrst sovk in...

  30. 03. 2022

 • Varstvo rastlin

  Experience swith remote sensing of lepidopter...

  30. 03. 2022

 • Varstvo rastlin

  Daljinsko zaznavanje s feromonsko vabo na pri...

  30. 03. 2022

 • Varstvo rastlin

  Vpogled v uporabo prognostičnih obvestil javn...

  30. 03. 2022

 • Varstvo rastlin

  Ameriski skrzat v vinorodni dezeli Posavje_KR...

  30. 03. 2022

 • Varstvo rastlin

  Alternativna metoda za preprecevanje poskodb...

  30. 03. 2022

 • Varstvo rastlin

  Skladiščenje žit na ekološki način

  23. 03. 2022

 • Varstvo rastlin

  Napoved prvih aktivnosti pri zatiranju pelino...

  23. 03. 2022

 • Varstvo rastlin

  Omejevanje širjenja vrtnega zavrtača(xyleboru...

  23. 03. 2022

 • Varstvo rastlin

  Uporaba protiinsektnih mrež v pridelavi zelen...

  10. 03. 2022

 • Varstvo rastlin

  Problematika zatiranja listnih uši in krvave...

  10. 02. 2022

 • Varstvo rastlin

  Ječmenova gola snet

  18. 05. 2020

 • Varstvo rastlin

  Podlubniki –škodljivci oslabelih dreves

  21. 03. 2019

 • Varstvo rastlin

  Fiziološke motnje vinske trte

  14. 01. 2018

 • Varstvo rastlin

  Occurrence of noctuid species causingspring d...

  27. 02. 2015

 • Varstvo rastlin

  Pojav pušpanove vešče (cydalimaperspectaliswa...

  26. 02. 2015

 • Varstvo rastlin

  Nova spoznanja glede glivičnih bolezni na žit...

  26. 01. 2015

 • Varstvo rastlin

  Škoda v vinogradih zaradi objedeni brstov

  16. 04. 2014

 • Varstvo rastlin

  Vpliv varstvenih ukrepov proti koruznemu hroš...

  28. 02. 2013