Gradiva

 • Varstvo rastlin, Poljedelstvo
  Herbicidi v žitih 2023

  Herbicidi v žitih 2023

  15. 03. 2023

 • Varstvo rastlin
  Varstvo kapusnic pred škodljivimi vrstami žuželk z uporabo protiinsektne mreže

  Varstvo kapusnic pred škodljivimi vrstami...

  10. 01. 2023

 • Varstvo rastlin, Zelenjadarstvo
  Spremljanje in obvladovanje stenic v vrtninah na območju JV Slovenije

  Spremljanje in obvladovanje stenic v vrtni...

  22. 12. 2022

 • Varstvo rastlin, Sadjarstvo
  Problematika zatiranja listnih uši in krvave uši v nasadih jablane

  Problematika zatiranja listnih uši in krva...

  22. 12. 2022

 • Varstvo rastlin

  Letno poročilo o pojavu in nadzoru škodlji...

  16. 05. 2022

 • Varstvo rastlin

  Letno poročilo o opazovalno napovedovalni...

  16. 05. 2022

 • Varstvo rastlin

  Zatiranje listnih in krvave uši

  16. 05. 2022

 • Varstvo rastlin

  Protiinsektne mreže v zelju

  16. 05. 2022

 • Varstvo rastlin

  Priporočila za pridelovalce sadik in zeljn...

  16. 05. 2022

 • Varstvo rastlin

  Tehnološka navodila za varstvo vrtnin

  16. 05. 2022

 • Varstvo rastlin

  Vpogled v uporabo prognostičnih obvestil j...

  30. 03. 2022

 • Varstvo rastlin

  Vpliv varstvenih ukrepov proti koruznemu h...

  30. 03. 2022

 • Varstvo rastlin

  Varstvo vinske trte v ekološki pridelavi

  30. 03. 2022

 • Varstvo rastlin

  Razvoj ameriškega kaparja in njegova poraz...

  30. 03. 2022

 • Varstvo rastlin

  Praktičen vidik aerobiloških meritev izbru...

  30. 03. 2022

 • Varstvo rastlin

  Pojavi južne plodovrtke (helicoverpa armig...

  30. 03. 2022

 • Varstvo rastlin

  Pojavi južne plodovrtke (helicoverpa armig...

  30. 03. 2022

 • Varstvo rastlin

  Napovedovanje razvoja ameriškega kaparja

  30. 03. 2022

 • Varstvo rastlin

  Pojavi nekroz na listju jablane v povezavi...

  30. 03. 2022

 • Varstvo rastlin

  Gosenice migratornih ledvičastih vrst sovk...

  30. 03. 2022

 • Varstvo rastlin

  Experience swith remote sensing of lepidop...

  30. 03. 2022

 • Varstvo rastlin

  Daljinsko zaznavanje s feromonsko vabo na...

  30. 03. 2022

 • Varstvo rastlin

  Vpogled v uporabo prognostičnih obvestil j...

  30. 03. 2022

 • Varstvo rastlin

  Ameriski skrzat v vinorodni dezeli Posavje...

  30. 03. 2022

 • Varstvo rastlin

  Alternativna metoda za preprecevanje posko...

  30. 03. 2022

 • Varstvo rastlin

  Skladiščenje žit na ekološki način

  23. 03. 2022

 • Varstvo rastlin

  Napoved prvih aktivnosti pri zatiranju pel...

  23. 03. 2022

 • Varstvo rastlin

  Omejevanje širjenja vrtnega zavrtača(xyleb...

  23. 03. 2022

 • Varstvo rastlin

  Uporaba protiinsektnih mrež v pridelavi ze...

  10. 03. 2022

 • Varstvo rastlin

  Problematika zatiranja listnih uši in krva...

  10. 02. 2022

 • Varstvo rastlin

  Ječmenova gola snet

  18. 05. 2020

 • Varstvo rastlin

  Podlubniki –škodljivci oslabelih dreves

  21. 03. 2019

 • Varstvo rastlin

  Fiziološke motnje vinske trte

  14. 01. 2018

 • Varstvo rastlin

  Occurrence of noctuid species causingsprin...

  27. 02. 2015

 • Varstvo rastlin

  Pojav pušpanove vešče (cydalimaperspectali...

  26. 02. 2015

 • Varstvo rastlin

  Nova spoznanja glede glivičnih bolezni na...

  26. 01. 2015

 • Varstvo rastlin

  Škoda v vinogradih zaradi objedeni brstov

  16. 04. 2014

 • Varstvo rastlin

  Vpliv varstvenih ukrepov proti koruznemu h...

  28. 02. 2013