Obvestilo sadjarjem o varstvu rastlin

Obvestilo sadjarjem o varstvu rastlin

Varstvo rastlin  | 
Obvestilo sadjarjem o varstvu rastlin

VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

 

Nasadi jablan dosegajo na zgodnjih legah fenološko stopnjo rožnatih popkov, drugod pa večinoma zeleni popek (56 – 57 po lestvici BBCH). Hruške imajo socvetja v balonskem stadiju (59 po lestvici BBCH).

Pridelovalcem svetujemo, da ob nestanovitnem vremenu, za preventivno varstvo pred primarnimi okužbami jablanovega škrlupa opravite tretiranje s fungicidom še pred naslednjimi padavinami. Priporočamo pripravke kot so: POLYRAM DF (2 kg/ha; datum veljavnosti 28.05.2024), DELAN PRO (2,5 l/ha), ALCOBAN (0,75 kg/ha), SYLLIT 400 SC (1,9 l/ha), DELAN 700 WG (0,75 kg/ha; od rožnatih popkov dalje),… V ekološki pridelavi uporabite sredstvo CURATIO – ŽVEPLENO APNENA BROZGA (6 l/ha na meter višine krošnje; najvišji skupni odmerek sredstva na eno tretiranje ne sme presegati 18 l/ha; namenjen varstvu pred jablanovim škrlupom, listnimi pegavostmi, jablanovo pepelovko in sajavostjo in mušjo pegavostjo plodov), ki ima dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin). Stransko delovanje na škrlup ima tudi KARBICURE (5 kg/ha, kalijev hidrogen karbonat; največ 5× v rastni dobi, uporaba možna v ekološki pridelavi). Tretiranje opravite še pred naslednjimi napovedanimi padavinami.

Proti jablanovi pepelasti plesni dodajte 3 do 5 kg(l)/ha žveplovih sredstev.

Pred cvetenjem svetujemo tudi varstvo pred mokasto jablanovo ušjo (prag škodljivost 1-2 koloniji na 100 poganjkov) s pripravkom: TEPPEKI, AFINTO (oba 0,14 kg/ha pri porabi vode 500 l/ha na višinski meter krošnje) ali NEEMAZAL – T/S (1,5 l/ha na meter višine krošnje; 1. nanos pred cvetenjem, 2. nanos 10-14 dni kasneje, po zaključenem cvetenju), ki stransko deluje še na krvavo uš, sadnega listnega duplinarja, jabolčno grizlico, bolšice, škržate in je dovoljen za ekološko pridelavo.

Pridelovalce opozarjamo na primeren čas za nameščanje feromonskih razpršilcev za metodo zbeganja. Razpršilce (ISOMATE C TT, RAK 3, CHECKMATE PUFFER CM-PRO, SemiosNET-Codling Moth) je potrebno v nasadu namestiti pred začetkom leta jabolčnega zavijača, kar sovpada s časom začetka cvetenja.

V nasadih hrušk, ki so močneje napadeni s hruševo bolšico, oz. v nasadih jablane z ameriškim kaparjem lahko pred cvetenjem uporabite tudi pripravek HARPUN (1 l/ha proti hruševi bolšici; 0,5 l/ha proti ameriškemu kaparju). Pri tem pazite na varstvo čebel!

Še vedno opozarjamo na potrebno odstranjevanje dreves napadenih s strani vrtnih zavrtačev. Hroščki iz skupine podlubnikov so aktivni z vsakim toplejšim dnem. Hroščki z zavrtavanjem v deblo in poganjke izčrpajo sadike in starejša obolela drevesa, ki zato kmalu propadejo. Njihovo številčnost lahko zmanjšujete s pomočjo alkoholnih pasti (rdeče barvne plošče REBELL ROSSO ali jih sestavite sami iz rumenih lepljivih plošč, pod katere namestite 0,5 l plastenko z 2 dcl alkohola). Več informacij najdete v video posnetku: https://www.youtube.com/watch?v=B7nL3GpqEsw&t=147s.

Priporočamo, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno ozračje in ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti.

Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.

 

 

VARSTVO BRESKEV IN NEKTARIN

 

Nasadi breskev cvetijo (65 – 69 po lestvici BBCH).

V nestanovitnem vremenu je do konca cvetenja (odpadanje venčnih listov) za varstvo pred okužbami z breskovo kodravostjo še možno uporabiti SYLLIT 400 SC (2,25 l/ha), kateri je v rastni dobi dovoljen največ 2 ×.

Svetujemo tudi varstvo pred cvetno monilijo. Ob odpadanju venčnih listov ponovite zaščitno tretiranje in uporabite enega od pripravkov: AMYLO-X (1,5 do 2,5 kg/ha), CHORUS 50 WG (0,5 kg/ha), LUNA EXPERIENCE (0,2 l/ha na m višine krošnje, do največ 0,6 l/ha), LIBRETO (1 l/ha), PRESTOP (2 kg/ha), PROLECTUS (330 g sredstva na višinski meter krošnje, oz. največ 1 kg/ha), REVYONA (1,8 l/ha), SIGNUM (0,25 kg/ha, oz. največ 0,75 kg/ha), ZENBY (0,9 l/ha) ali SWITCH 62,5 WG (0,08% koncentracija, oz. največ 1 kg/ha),… Sredstva Amylo X, Serenade Aso in Prestop so dovoljeni za uporabo tudi v ekološki pridelavi.

Optimalen nanos zahteva višjo zračno vlago in brezvetrje. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

 

 

VARSTVO MARELIC

 

Nasadi marelic so večinoma zaključili s cvetenjem (67 – 71 po lestvici BBCH).

Pri poznih sortah je ob nestanovitnem vremenu priporočljivo ob odpadanju venčnih listov opraviti še drugo tretiranje pred cvetno monilijo. Za varstvo lahko uporabite enega od sredstev kot so: AMYLO-X (1,5 do 2,5 kg/ha), CHORUS 50 WG (0,5 kg/ha), DUAXO KONCENTRAT (1,1 l na višinski meter krošnje, oz. največ 3,3 l/ha), PROLECTUS (330 g sredstva na višinski meter krošnje, oz. največ 1 kg/ha), REVYONA (1,8 l/ha), SERENADE ASO (8 l/ha), SIGNUM (0,25 kg/ha, oz. največ 0,75 kg/ha), SWITCH 62,5 WG (0,08% koncentracija, oz. največ 1 kg/ha), ZENBY (0,9 l/ha). Sredstva Amylo X, Serenade Aso in Prestop so dovoljeni za uporabo tudi v ekološki pridelavi.

Optimalen nanos zahteva višjo zračno vlago in brezvetrje. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

 

 

VARSTVO ČEŠENJ IN VIŠENJ

 

Nasadi češenj in višenj prehajajo v cvetenje (57 – 61 po lestvici BBCH).

Kjer pa so drevesa tik pred cvetenjem, svetujemo varstvo pred cvetno monilijo. Nevarnost okužbe je večja v primeru deževnega vremena. Priporočamo dvakraten nanos; prvič ob začetku cvetenja (odprtih 10% cvetov) in ob zaključevanju (odpadanje venčnih listov). V poštev pridejo: AMYLO-X (1,5 do 2,5 kg/ha), DUAXO KONCENTRAT (3,3 l/ha, oz. 1,1 l na višinski meter krošnje), LUNA EXPERIENCE (0,6 l/ha, oz. 0,2 l na m višine krošnje), PRESTOP (2 kg/ha), PROLECTUS (330 g sredstva na višinski meter krošnje, oz. največ 1 kg/ha), REVYONA (1,8 l/ha), SERENADE ASO (8 l/ha), SIGNUM (0,25 kg/ha, oz. največ 0,75 kg/ha), SWITCH 62,5 WG (0,08% koncentracija, oz. največ 1 kg/ha), TELDOR SC 500 (0,5 l na 1 m višine krošnje, oz. največ 1,5 l/ha), ZENBY (0,9 l/ha) ali TAEGRO (0,185-0,37 kg/ha). Sredstva Amylo X, Serenade Aso, Taegro in Prestop so dovoljeni za uporabo tudi v ekološki pridelavi.

Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti. Priporočamo, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno ozračje in ni možnosti vpliva na čebele.

Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.

 

 

VARSTVO SLIV IN ČEŠPELJ

 

Nasadi sliv in češpelj prehajajo v cvetenje (57 – 61 po lestvici BBCH).

Pridelovalcem svetujemo, da opravite varstvo pred cvetno monilijo. Nevarnost okužbe je večja v primeru deževnega vremena. Priporočamo dvakraten nanos; prvič ob začetku cvetenja (odprtih 10% cvetov) in ob zaključevanju (odpadanje venčnih listov). V poštev pridejo: AMYLO-X (1,5 do 2,5 kg/ha), CHORUS 50 WG (0,5 kg/ha), LUNA EXPERIENCE (0,6 l/ha), PRESTOP (2 kg/ha), PROLECTUS (330 g sredstva na višinski meter krošnje, oz. največ 1 kg/ha), REVYONA (1,8 l/ha), SERENADE ASO (8 l/ha), SIGNUM (0,25 kg/ha, oz. največ 0,75 kg/ha), SWITCH 62,5 WG (0,08% koncentracija, oz. največ 1 kg/ha), ZENBY (0,9 l/ha) ali TAEGRO (0,185-0,37 kg/ha). Sredstva Amylo X, Serenade Aso, Taegro in Prestop so dovoljeni za uporabo tudi v ekološki pridelavi.

V času pred začetkom cvetenja je potrebno za spremljanje naleta češpljevih grizlic v nasade namestiti bele lepljive plošče (2 na ha). Prag škodljivosti je ob zaključenem cvetenju 30 ulovljenih osic. Takrat plošče iz nasada odstranite in v primeru preseženega praga ukrepate z MOSPILAN 20 SG (0,04 % konc.; oz. 4 g na 10 l vode).

Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti. Priporočamo, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno ozračje in ni možnosti vpliva na čebele.

Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.

 

 

VARSTVO JAGOD

 

Nasadi jagod odvisno od lokacije, sorte in tehnologije pridelave dosegajo različne stopnje razvoja. Najpogosteje jih zasledimo med razvojem listov do razvoja prvega niza cvetov na dnu rozete (14 – 55 po lestvici BBCH)

Pridelovalcem svetujemo, da po očiščenju nasadov takoj opravite tudi preventivno varstvo pred morebitnimi glivičnimi in bakterijskimi okužbami (bela / rdeča jagodna listna pegavost, črna pegavost jagod, Xanthomonas fragariae…). Priporočamo nanos bakrovih pripravkov kot so: CUPRABLAU Z 35 WG (1,5 kg/ha), CUPRABLAU Z 35 WP (1,5 kg/ha) ali NORDOX 75 WG (3,3 kg/ha).

Zaradi obilnejših padavin je vlažnost v zraku visoka in tunele je potrebno redno zračiti. Jagode, ki so bile očiščene že pred tedni, sedaj intenzivno tvorijo listno maso. Vidne imajo zasnove cvetov. V kolikor nameravate za varstvo pred sivo plesnijo uporabljali biotična sredstva, je sedaj primeren čas za prva tretiranja. Uporabite lahko:

·         AMYLO-X: 1,5 do 2,5 kg na ha pri porabi 500-1000 l vode/ha. S sredstvom se lahko na isti površini tretira v eni rastni dobi največ 6 krat (med fazami 10 in 89 po BBCH), časovni interval med posameznimi tretiranji je 7 do 10 dni (tudi za pepelovke).

·         POLYVERSUM: 0,1-0,2 kg/ha ob porabi vode 300-800 l/ha, dovoljena so 4 tretiranja v eni rastni dobi.

·         UNIVERZALNI FUNGICID: 1-2g/3-8 l vode/100 m2, 4 tretiranja v eni rastni dobi.

·         SERENADE ASO: 8 l/ha in ob porabi 200 do 1000 l vode na ha. Na istem zemljišču je dovoljenih do šest tretiranj v eni rastni dobi, v razvojnih stadijih od prvega niza cvetov na dnu rozete do polne zrelosti plodov (BBCH 55-89).

Zoper pepelaste plesni pa lahko uporabite:

·         KARBICURE: 3 kg/ha pri porabi vode 250-500 l/ha. Tretiramo lahko od razvojen faze začetka razvoja listov do faze mehčanja jagod (BBCH 10 – 85). S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ osemkrat v eni rastni dobi.

·         VITISAN: 3 kg/ha ob uporabi vode 500-1000 l/ha. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ osem krat v eni rastni dobi, v razmiku od 7 do 10 dni, od pojava 1. lističa do odmiranja listov (BBCH 10-97).

·         AQ-10: 70 g/ha, na prostem, največ dvakrat v rastni sezoni, od razvitega četrtega lista do faze zrelosti plodu (BBCH 14-89).

Pri rabi biotičnih sredstev upoštevajte, da lahko sočasna raba pripravkov na osnovi bakra negativno učinkuje na njihovo delovanje.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Pripravila: Ivica Imperl in mag. Domen Bajec

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trenutno ni aktualnih vsebin! Oglejte si vse dogodke.