Obvestilo pridelovalcem jagod ter koščičarjev

Obvestilo pridelovalcem jagod ter koščičarjev

Varstvo rastlin, Obvestila  | 
Obvestilo pridelovalcem jagod ter koščičarjev

VARSTVO JAGOD

 

Pridelovalcem jagod svetujemo, da po očiščenju nasadov opravite nanos bakrovih pripravkov, ki bodo preventivno preprečevali okužbe z listnimi pegavostmi jagod ter razkužili morebitne poškodbe nastale po čiščenju. Uporabite CUPRABLAU Z 35 WG (1,5 kg/ha), CUPRABLAU Z 35 WP (1,5 kg/ha) ali NORDOX 75 WG (3,3 kg/ha).

Rastlinske ostanke od čiščenja odstranite iz nasadov, saj predstavljajo vir okužb.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Pripravila: Ivica Imperl

 

 

VARSTVO BRESKEV IN NEKTARIN

 

Brsti breskev in nektarin so v JV Sloveniji močno nabrekli in v teh dneh začenjajo z razpiranjem. Vidne so svetlo rjave luske, na zgodnjih legah so vidni svetlo zeleni deli brsta (51 – 53 po lestvici BBCH). Z rastjo temperatur bo razvoj v prihodnjih dneh pospešil.

Nasade je potrebno zaščititi pred breskovo kodravostjo. Nevarnost okužbe predstavlja že manjša količina padavin. Ob nestanovitnem vremenu je potrebno nanos preventivnih sredstev opraviti čim prej. Za prvo tretiranje priporočamo pripravke na osnovi bakra, ki varujejo tudi pred listno luknjičavostjo koščičarjev in bakterijskimi okužbami: CUPRABLAU Z 35 WP (3,0 kg/ha), CUPRABLAU Z 35 WG (1,6 – 2,0 kg/ha; le proti listni luknjičavosti), BADGE WG (3,5 kg/ha; le proti listni luknjičavosti), NORDOX 75 WG (2 kg/ha; proti breskovi kodravosti). Poleg naštetih ima tudi v 2024 za poklicne uporabnike z registrirano ekološko pridelavo dovoljenje za nujne ukrepe pripravek CURATIO žvepleno apnena brozga (proti breskovi kodravosti, listni luknjičavosti koščičarjev in breskovi pepelovki ga v nasadih breskev uporabljamo od BBCH 50 dalje v odmerku 6 l na meter višine krošnje).

Na zgodnejših legah, kjer so opazni zeleni deli brsta in cvetne zasnove, je v izogib poškodbam bolj primerna raba sredstva SYLLIT 400 SC (2,25 l/ha) ali SYLLIT 544 SC (1,65 l/ha). Uporabite ju lahko največ 2 × v eni rastni dobi.

Poskrbite za kvaliteten nanos z večjo porabo vode (priporočena količina je od 350 do 700 l/ha) in zaščitite tudi vrhove dreves.

Optimalen nanos zahteva višjo zračno vlago in brezvetrje. Upoštevajte tudi, da padec temperatur pod ledišče povzroči ožige.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

 

V tem času pride v poštev tudi beljenjem debel z apnenim beležem, oz. kaolinskimi glinami, ki bodo z odbojem močnejših sončnih žarkov brstenje in pregrevanje debel upočasnili.

 

 

VARSTVO MARELIC

 

Nasadi marelic imajo na večini leg že razprte cvetne brste, med tem ko na zgodnjih legah prehajajo v cvetenje (54 – 59).

Varstvo pred listno luknjičavostjo koščičarjev lahko opravite preventivno s pripravki na osnovi bakra le še na poznih legah, kjer so brsti še v razpiranju. V poštev pridejo pripravki kot so: BADGE WG (3,5 kg/ha), CUPRABLAU Z 35 WG (1,6 – 2,0 kg/ha) ali CUPRABLAU Z 35 WP (2,0 kg/ha). Poleg naštetih ima tudi v 2024 za poklicne uporabnike z registrirano ekološko pridelavo dovoljenje za nujne ukrepe pripravek CURATIO žvepleno apnena brozga (proti breskovi kodravosti, listni luknjičavosti koščičarjev in breskovi pepelovki ga v nasadih breskev uporabljamo od BBCH 50 dalje v odmerku 6 l na meter višine krošnje).

Kjer začenjajo marelice s cvetenjem, je v spremenljivem vremenu potrebno poskrbeti tudi za varstvo pred cvetno monilijo. Uporabite lahko: AMYLO-X (1,5 do 2,5 kg/ha), CHORUS 50 WG (0,5 kg/ha), DUAXO KONCENTRAT (1,1 l na višinski meter krošnje, oz. največ 3,3 l/ha), PROLECTUS (330 g sredstva na višinski meter krošnje, oz. največ 1 kg/ha), REVYONA (1,8 l/ha), SERENADE ASO (8 l/ha), SIGNUM (0,25 kg/ha, oz. največ 0,75 kg/ha), SWITCH 62,5 WG (0,08% koncentracija, oz. največ 1 kg/ha), ZENBY (0,9 l/ha).

Optimalen nanos zahteva višjo zračno vlago in brezvetrje. Upoštevajte tudi, da padec temperatur pod ledišče povzroči ožige.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

 

Obvestilo pripravil, mag. Domen Bajec

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trenutno ni aktualnih vsebin! Oglejte si vse dogodke.