Aktualno

Slika: Namakanje zemljišč; foto:pixabay
Javni razpis za intervencijo podpora za dejavnosti informiranja in promocije proizvodov iz shem kakovosti
Vir: Pixabay; trajni nasad
Slika_1_Zaposleni na KGZS - Zavodu NM
Objavljen nov Terminski načrt javnih razpisov (skp.si)
Hlev; foto KGZ NM
Slika_1_kmetijske površine_Kmetič_Škof_T
Razvoj podeželja, Vabila, Obvestila 27. 03. 2024

NAJAVA TERMINOV INFORMATIVNIH USPOSABLJANJ O INTERVENCIJAH SKUPNE KMETIJSKE POLITIKE ZA LETO 2024

Subvencije za površine in živali za leto 2024, za katere se zahtevki oddajajo na zbirni vlogi

Kampanja za oddajo zbirnih vlog za leto 2024 bo potekala od 29.3.2024 do 8.7.2024. Na Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto bodo kmetijski svetovalci Javne službe kmetijskega svetovanja v obdobju pred kampanjo izvedli številna informativna usposabljanja iz vsebin intervencij, ki izhajajo iz Strateškega načrta SKP 2023-2027 za Slovenijo. Prva usposabljanja se bodo pričela že 4.3.2024. Na vsaki od izpostav Javne službe kmetijskega svetovanja bodo usposabljanja v predavalnicah in tudi preko spleta.

Hlev; foto : Freepik
slika: Getty Images
Hlev; foto : Freepik
Slika_1_Prenos znanja_splet
Slika_1_mladi kmet_splet https://www.freepik.com
Slika_1_poljedelstvo_Kmetič_Škof_T
Slika_1_območje OMD_Sotošek_V
Slika_1_odprava zaraščanjam_Kambič_Štukelj_M
slika: Zveza slovenske podeželske mladine
Najava obveznih usposabljanj za potrebe izvajanja ukrepa dobrobit živali za leto 2023 za operacijo DŽ - DROBNICA IN DŽ - KONJI
Najava obveznih usposabljanj za potrebe izvajanja ukrepa dobrobit živali za leto 2023 za operacijo DŽ – GOVEDO
Najava obveznih usposabljanj za potrebe izvajanja ukrepa dobrobit živali za leto 2023 za operacijo DŽ – PRAŠIČI
Praktični prikaz rezultatov EIP projekta PRO-pridelava Avtor: M. Glavan
Vir: https://www.freepik.com; Prenos znanja na novo generacijo
Odprt nov Javni razpis za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2023, ki so namenjene nakupu kmetijske mehanizacije za spravilo rastlinskih pridelkov in pridelavi vrtnin
Vir: Interexport.si
Slika_1_čmrlj_Sven Lachmann
Pravilnik o integrirani pridelavi in tehnološka navodila
Podaljšan rok za prijavo v integrirano pridelavo, ekološko kmetovanje in ekološko čebelarjenje
Slika_1_Kmetijska pokrajina_Kmetič_Škof_T
Slika_1_Predelava mesa_splet
Slika_1_Kozolec_Kmetič_Škof_T
Slika 1: Strateški našrt SKP 2023-2027 za Slovenijo (Vir: KGZS)
slika: www.kgzs.si
slika: www.kgzs.si
slika: www.kgzs.si
Nadaljevalno usposabljanje za izvajanje ukrepa ekološkega kmetovanja
Foto: Tatjana Kmetič Škof
Slika 1: Poljski škrjanec (vir: DOPPS)
OBVEZNA USPOSABLJANJA ZA POTREBE IZVAJANJA UKREPA EKOLOŠKO KMETOVANJE IZ PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBDOBJE 2014-2020, ZA LETO 2022
Najava terminov uspobaljanj KOPOP 2022
NOVE TEHNOLOGIJE V KMETIJSTVU