Razvoj podeželja

Delovno področje Razvoj podeželja pokriva tako del kmetijske politike, ki se nanaša na črpanje sredstev iz EKSRP na podlagi 5 letnega programa, pripravljenega s strani države članice, v tem primeru Slovenije in potrjenega s srani Evropske komisije. Z letom 2022 se izteka programsko obdobje 2014-2020, podaljšano za 2 leti.

Z letom 2023 bo stopil v veljano nov Strateški načrt skupne kmetijske politike za obdobje 2023-2027.

V okviru programov se programirajo ukrepi in finančna sredstva. Podlage za izvajanje programov so nacionalne uredbe, javni razpisi in javna naročila, na katere se lahko prijavijo upravičenci.

Opis del in nalog:

  • podajanje informacij in svetovanje pri pripravi prijav na razpise Evropskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) za ukrepe 1. in 3.osi,
  • izdelava poslovnih načrtov in priprava zahtevkov za individualne vlagatelje v okviru EKSRP 1. in 3. osi,
  • priprava lokalnih, regionalnih strateških dokumentov s področja kmetijstva in razvoja podeželja,
  • priprava partnerskih projektov (prijava razpisne dokumentacije) za področje kmetijstva in podeželja (ESRP - LEADER, ERDF, INTERREG…),
  • vodenje (več-partnerskih) projektov,
  • priprava mnenj in strokovnih podlag pri prostorskem načrtovanju za individualne vlagatelje in lokalne skupnosti,
  • svetovanje na področju varne in zdrave hrane,
  • priprava člankov in prispevkov za medije,
  • sodelovanje s strokovnimi institucijami,
  • vzpostavljanje lokalnih partnerstev – sodelovanje z razvojnimi, strokovnimi in drugimi institucijami na območju Dolenjske, Posavja in Bele krajine s ciljem uspešnejšega razvoja kmetijstva in podeželja in ciljem priprave skupnih projektov.
Avtor: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, https://skp.si/javni-razpisi/aktualni-javni-razpisi/javni-razpis-medgeneracijski-prenos-znanja-2023
Odprt nov Javni razpis za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2023, ki so namenjene nakupu kmetijske mehanizacije za spravilo rastlinskih pridelkov in pridelavi vrtnin
Slika 1: Strateški našrt SKP 2023-2027 za Slovenijo (Vir: KGZS)
slika: www.kgzs.si
slika: www.kgzs.si
slika: www.kgzs.si
Foto: Tatjana Kmetič Škof
NOVE TEHNOLOGIJE V KMETIJSTVU