Aktualno

Pomrznjena mešanica Bodenfit 11.1.2024 na njivi kmetije Arh v Velikem Podlogu
Dobrobit živali v letu 2024 - Obveznosti prašičerejcev znotraj intervencije
Slika_1_Primer jesenskih poplav reke Krke_Turk_A
Slika_1_odprava zaraščanjam_Kambič_Štukelj_M
Predavanja "Preusmeritev v ekološko kmetovanje"
Najava obveznih usposabljanj za potrebe izvajanja ukrepa dobrobit živali za leto 2023 za operacijo DŽ – GOVEDO
Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja v letu 2023
Slika_1_govedo_Mežan_A
Slika_1_Paša goveda in konj_Mežan_A
Slika_1_Dosejavanje travne ruše je zelo pomemben ukrep_Sotošek_V
Vabilo na ogled ekološke živinorejske kmetije Zbukovec - Priložnosti ekološke živinoreje
Vabilo na predavanje EKOLOŠKA REJA GOVEDI
Opozorilo Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin glede ustreznega ravnanja v primeru poplav
NUNJO, NUJNO, NUJNO!!! KMETOVALCI POZOR!!!
Slika_1_Preskrba z vodo na pašniku_Sotošek_V
Bodimo odgovorni - Afriška prašičja kuga pri sosedih
Slika_1_pozna košnja v letu 2023_Sotošek_V
Odprt nov Javni razpis za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2023, ki so namenjene nakupu kmetijske mehanizacije za spravilo rastlinskih pridelkov in pridelavi vrtnin
Vir: Interexport.si
Slika_1_živina na paši_Kmetič_Škof_T
Slika_1_Kmetijska pokrajina_Kmetič_Škof_T
Slika_1_Ovce_Kmetič_Škof_T
zahteva za tekače (slika: Mežan A.)
Slika_1_Drobnica_Sotošek_V
Posnetek usposabljanja Dobrobit živali na področju govedoreje za leto 2022
slika: www.kgzs.si
slika: www.kgzs.si
slika: www.kgzs.si
KAKO PREPREČIMO VROČINSKI STRES PRI KRAVAH MOLZNICAH
SILIRANJE KORUZE PRIZADETE OD SUŠE
Novi izbruhi afriške prašičje kuge
V ZADNJEM DESETLETJU VELIK NAPREDEK - DIGITALIZACIJA V ŽIVINOREJI_3.3.2022 DL
PRECIZNO KMETOVANJE IN UPORABA NAPREDNIH TEHNOLOGIJ_27_4_2022 KG
REZERVE ZA ZMANJŠANJE STROŠKOV - PRAŠIČEREJA_28_4_2022 DL
UPORABA ALTERNATIVNIH KRMIL-PRAŠIČI_5.5.2022_DL
KRMLJENJE Z MEŠALNO KRMILNIMI VOZI_10_5_2022_TEHNOLOŠKI LIST
PRIPOROČILA ZA KRMLJENJE GOVEDA Z MEŠALNO KRMILNIMI VOZOVI_30_6_2022

PREHRANA KONJ

Živinoreja in selekcija, Zivinoreja | 28. 07. 2021
PREHRANA KONJ
TELITVE PRI GOVEDU IN OSKRBA TELET PO PORODU
VEDENJSKE MOTNJE PRI KONJIH
PREHRANA VISOKO PRODUKTIVNIH KRAV MOLZNIC_GLAČ_OBJAVA DL_6_MAJ_2021
SLOVENSKO KMETIJSTVO (ŽIVINOREJA) V ŠTEVILKAH IN GRADNJA ENOSTAVNIH IN NEZAHTEVNIH OBJEKTOV V KMETIJSTVU_RADIO SRAKA_APRIL_GLAČ_25_4_2021
ZNANI PRVI ZANESLJIVI PODATKI O NAČINU REJE IN MOLŽE NA KMETIJAH VKLJUČENE V KONTROLO PRIREJE MLEKA
KRATKI NASVETI GLEDE SRAVILA LUCERNE