Kontakti

Nasvete s področja javne službe kmetijskega svetovanja - živinoreja ureja:

Anja Mežan, specialist II - živinoreja
Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
fax: 07 373 05 90
tel.: 07 373 05 85 ali 051 687 817
anja.mezan@kgzs-zavodnm.si

Vladimir Sotošek, specialist II - živinoreja, tudi ekološko
Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
fax: 07 373 05 90
tel.: 07 373 05 78 ali 051 687 815
vladimir.sotosek@kgzs-zavodnm.si

Nasvete s področja oddelka za živinorejo ureja:

mag. Andrej Kastelic, vodja oddelka za živinorejo
Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
fax: 07 373 05 90
tel.: 07 373 05 95 ali 051 606 684
andrej.kastelic@kgzs-zavodnm.si

Marko Mlakar, vodja kontrole
Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
fax: 07 373 05 90
tel.: 07 373 05 82 ali 031 378 817
marko.mlakar@kgzs-zavodnm.si

Štefka Vidic, rodovničar
Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
fax: 07 373 05 90
tel.: 07 373 05 83 ali 041 385 802
stefka.vidic@kgzs-zavodnm.si

Katarina Kuhar, selekcionist II
Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
fax: 07 373 05 90
tel.: 040 535 722
katarina.kuhar@kgzs-zavodnm.si

Kontrolorji:

Ivanka Anderlič
Šentrupert, Trebnje
tel.: 031 378 766
ivanka.anderlic@kgzs-zavodnm.si

Anton Bebar
Črnomelj, Metlika, Semič
tel.: 031 628 933
anton.bebar@kgzs-zavodnm.si

Nada Bučar
Straža, Prečna
tel.: 031 628 934
nada.bucar@kgzs-zavodnm.si

Borut Dragan
Mirna Peč
tel.: 031 378 762
borut.dragan@kgzs-zavodnm.si

Damjana Kastelic
Trebnje
tel.: 031 378 813
damjana.kastelic@kgzs-zavodnm.si

Brigita Kocjan
Škocjan, Šentjernej, Novo mesto
tel.: 031 378 761
brigita.kocjan@kgzs-zavodnm.si

Marjan Kosmač
Novo mesto
tel.: 031 378 764
marjan.kosmac@kgzs-zavodnm.si

Gašper Kovačič
Sevnica
tel.: 031 515 157
gasper.kovacic@kgzs-zavodnm.si

Branka Mandelj
Trebnje
tel.: 031 554 596
branka.mandelj@kgzs-zavodnm.si

Jože Papež
Sevnica
tel.: 031 628 930
joze.papez@kgzs-zavodnm.si

Marija Peterlin
Krško, Sevnica
tel.: 031 628 931
marija.peterlin@kgzs-zavodnm.si

Branko Pirnar
Mirna Peč
tel.: 031 378 760
branko.pirnar@kgzs-zavodnm.si

Peter Račič
Brežice, Krško
tel.: 031 628 932
peter.racic@kgzs-zavodnm.si