Dobrobit živali v letu 2024 - Obveznosti prašičerejcev znotraj intervencije

Dobrobit živali v letu 2024 - Obveznosti prašičerejcev znotraj intervencije

Živinoreja, Živinoreja in selekcija, Zivinoreja  | 
Dobrobit živali v letu 2024 - Obveznosti prašičerejcev znotraj intervencije

Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki bodo v subvencijski kampanji 2024 vlagali zahtevke za podintervencijo DŽ – prašiči, morajo v centralni register prašičev mesečno sporočati podatke o staležu prašičev na svojem kmetijskem gospodarstvu. Podatek o številu prašičev na dan 1. januar 2024 morajo nosilci sporočiti do vključno ponedeljka 8. januarja 2024. Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki bodo v letu 2024 prvič vlagali zahtevek za podintervencijo DŽ – prašiči se morajo prijaviti na ARSKTRP na pregled gospodarstva. Rok za naročanje na pregled gospodarstva je do vključno 31. januarja 2024.

Več si lahko preberete v spodnji povezavi.

Obveznosti prašičerejcev znotraj intervencije Dobrobit živali v letu 2024

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trenutno ni aktualnih vsebin! Oglejte si vse dogodke.