Aktualno

Slika_1_Dan tehnike_Mavsar_M
Odprt nov Javni razpis za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2023, ki so namenjene nakupu kmetijske mehanizacije za spravilo rastlinskih pridelkov in pridelavi vrtnin
Vir: Interexport.si
Slika_1_Traktorska škropilnica_Mavsar_M
mehanska obdelava tal v trajnih nasadih (slika: Kmečki glas)