Redni pregledi škropilnic in pršilnikov v letu 2024

Redni pregledi škropilnic in pršilnikov v letu 2024

Kmetijska tehnika  | 
Redni pregledi škropilnic in pršilnikov v letu 2024

Lastniki naprav za nanos fitofarmacevtskih sredstev, so po Zakonu o fitofarmacevtskih sredstvih (U.l.št. 83/2012) dolžni opraviti pregled pri pooblaščenem nadzornem organu na vsaka tri leta. Podrobno o pravilnem delovanju naprav za nanos FFS pa navaja novi Pravilnik o zahtevah glede pravilnega delovanja naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev in o pogojih ter načinu izvajanja njihovih pregledov (U.l.št. 101/2013).   

Za nanašanje FFS se smejo uporabljati le naprave, ki so na podlagi opravljenega pregleda pridobile potrdilo o pravilnem delovanju naprave in znak o rednem pregledu v skladu z Zakonom o fitofarmacevtskih sredstvih (U.l.št. 83/2012). Za naprave, ki izpolnjuje zahteve v skladu s predpisi, ki urejajo tehnične zahteve za proizvode in postopke ugotavljanja skladnosti-tehnične zahteve, se na podlagi opravljenega pregleda izda potrdilo o pravilnem delovanju naprave in znak o rednem pregledu, če izpolnjuje zahteve glede pravilnega delovanja.

 

Pregledi naprav, opravljeni v drugih državah članicah Evropske unije, se v Republiki Sloveniji priznajo, če jih je opravil organ, pristojen za opravljanje pregledov naprav v državi članici, in se pregledi opravljajo v krajšem ali enakem obdobju, kot je določeno v Republiki Sloveniji. Znak o rednem pregledu se namesti na napravo tako, da je dobro viden in čitljiv, ter ne sme biti poškodovan, zakrit, dodatno prevlečen ali prekrit.

 

Lastnik, ki pripelje na pregled napravo, ki je že bila pregledana, in je znak o pregledu izgubil ali uničil, mora nadzornemu organu predložiti poročilo o zadnjem pregledu.

Po uspešno opravljenem pregledu naprave, preglednik naprave izda potrdilo o pravilnem delovanju naprave in znak o rednem pregledu, razen novim napravam, ki se jim pred prvo uporabo oziroma najpozneje v šestih mesecih od nakupa izda znak o rednem pregledu ter potrdilo o pravilnem delovanju naprave brez opravljenega pregleda.

 

Poudariti želimo, da novi Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (U.l.št. 83/2012) v 28. členu določa, da je potrebno naprave pregledovati na vsaka 3 leta. Izjema velja za nove naprave, ki se prvič pregledajo v 5 letih od datuma nakupa. Obe določili, tako o pregledu novih kot rabljenih naprav se že izvajata. Vsem lastnikom škropilnic in pršilnikov svetujemo, da na svoji napravi preverijo veljavnost znaka o pregledu. V primeru, da je že, oziroma bo v letu 2018 veljavnost znaka potekla, naj se o času in poteku pregledov pozanimajo na najbližji izpostavi Kmetijske svetovalne službe ali pa pokličejo na tel številko 07 373 05 87 - Martin Mavsar.

 

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto bo tudi v letos organiziral preglede škropilnic in pršilnikov na območju Dolenjske, Posavja in Bele krajine. Pregledi se bodo pričeli v drugi polovici meseca aprila.

Razpored testiranja skropilnic dolenjska, bela krajina in posavje

Nazaj

Prihajajoči dogodki