Uvajanje novih slovenskih sort v pridelavo industrijske konoplje v Sloveniji

 

Uvajanje novih slovenskih sort v pridelavo industrijske konoplje v Sloveniji

 

Ukrep: Sodelovanje iz Programa razvoja podezelja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020

Podukrep: 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij 

 

 
Partnerji na projektu

 • SILC JOSKO
 • RENGEO ZORICA
 • REDEK JERNEJ
 • KLEPEC JOZEF
 • KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE
 • KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD MARIBOR
 • MAROSA ALES
 • FLAJSMAN FRANC
 • KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE
 • KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVO MESTO
 • PAL MARJAN

 

 
Clji operacije 


- optimizirati pridelavo industrijske konoplje v Sloveniji z uporabo prve uradne slovenske sorte industrijske konoplje Fiona, prilagojene na slovenske rastne razmere, ki je prva uradno registrirana slovenska sorta industrijske konoplje

- preučiti različne agrotehnične ukrepe v pridelavi slovenske sorte konoplje za različne namene v različnih pedoklimatskih pogojih in ugotoviti najboljše načine glede na dane rastne razmere

- povečati delež konoplje v ozkem slovenskem poljedelskem kolobarju

- vzpostaviti semensko proizvodnjo slovenske sorte konoplje Fiona na kmetijskih gospodarstvih in seme ponuditi slovenskim pridelovalcem v realno pridelavo

- izboljšati ekonomsko sliko kmetije zaradi pridelave semenskega posevka industrijske konoplje

- povečati površine v Sloveniji, namenjene pridelavi industrijske konoplje, saj bomo pridelali svoj semenski material, ki bo na voljo vsem ostalim slovenskim pridelovalcem, s čimer bomo zmanjšali odvisnost od uvoza tujega semenskega materiala tujih sort

- preizkusiti dve novi sorti industrijske konoplje, ki sta v postopku uradnega preizkušanja sort, in bosta pripomogli k prilagoditvi pridelave na podnebne spremembe, saj bosta vzgojeni v slovenskih razmerah

- poudariti vlogo, ki jo ima konoplja pri varovanju kmetijskih virov in da se je mogoče prilagoditi na podnebne spremembe z uporabo bolj ustreznega sortimenta

 

Opis vsebine projekta in sodelujočih partnerjev

- Predstavitev vsebine - projekt FIONA

 

Povezave