Ovce lepo urejajo krajino

 

Projekt »OVCE LEPO UREJEJO KRAJINO« SE JE IZVAJAL V OKVIRU LAS DBK , izvedbeni projekt NIP-4/2011

PARTNERJI V PROJEKTU:

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVO MESTO
Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto - NOSILEC PROJEKTA

GEŠELJ JOŽE – KMETIJSKO GOSPODARSTVO, fizična oseba
Zapudje 11, 8343 Dragatuš

FORTUNA JOŽE – KMETIJSKO GOSPODARSTVO, fizična oseba
Gombišče 11, 8213 Veliki Gaber

BAHOR IRENA – KMETIJSKO GOSPODARSTVO, fizična oseba
Pangrč grm 8, 8321 Brusnice

ŠOŠTARIČ JOŽE – KMETIJSKO GOSPODARSTVO, fizična oseba
Bojanja vas, 8330 Metlika

ŠTUPAR HENRIK – KMETIJSKO GOSPODARSTVO, fizična oseba
Dvor 96, 8361, Dvor

OBDOBJE IZVAJANJA PROJEKTA: 1.12.2011 – 31.3.2013

OPIS PROJEKTA IN PROJEKTNI CILJ:

Prevladujoče aktivnosti projekta so bile usmerjene k izobraževanju članov gospodinjstev KMG in drugih ciljnih skupin k najracionalnejši rabi trajnega travinja (pašna reja ovac) na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijsko pridelavo (OMD). Osnovni cilj projekta je bil tako vzpodbujati najracionalnejšo rabo trajnega travinja na OMD.

Projekt je bil usmerjen prioritetnemu cilju 5 lokalne razvojne strategije: Ohranjanje okolja s poudarkom na ohranjanju naravne in kulturne dediščine Razmerje med obdelanimi kmetijskimi in gozdnimi zemljišči je sinonim za t.i. kulturno krajino. Z ohranjanjem tega razmerja se ohranja tudi biotska raznovrstnost v različnih ekosistemih. Ekstenzivna oblika kmetovanja, ki jo predstavlja pašna reja ovac, pomembno prispeva k cilju ohranjanja naravne dediščine in kulturne dediščine, ki jo predstavlja kvalitetna (obdelana) kulturna krajina.

Cilja projekt sta bila:

  1. Ustaviti trend zaraščanja s povečanjem obsega rabe trajnega travinja z racionalno kmetijsko rabo – pašo ovac
  2. Popestritev ponudbe ovčjega mesa na lokalnem trgu

 

AKTIVNOSTI V PROJEKTU:

Projekt je bil razdeljen v dve fazi:

I. FAZA

Aktivnost 1: Promocija projekta - Izdelava priročnika
Natisnjen je bil priročnik »Ovce lepo urejajo krajino« z tremi vsebinskimi sklopi: -tehnološka navodila za rejo ovac s poudarkom na predstavitvi ureditve pašnikov, - kratki napotki za neposredno prodajo mesa ter kratka navodila pri predelavi ovčjega mesa, - vsebine povezane z delovanjem društev rejcev drobnice. Objavljen je bil prispevek: strokovni članek v regionalnem oz. lokalnem časopisu.

Aktivnost 2: Ureditev vzorčnih pašnikov
Urejenih je bilo 5 vzorčnih pašnikov na kmetijah.
Posneta je bila oddaja na regionalni TV postaji in objavljen strokovni članek v lokalnem oz. regionalnem časopisu.

II. FAZA

Aktivnost 3: Izobraževanje
Izobraževanje je zajemalo različne oblike oz. vsebine.

Aktivnost 4: Promocija porabe ovčjega mesa na lokalnem trgu
Promocija porabe ovčjega mesa na lokalnem trgu je potekala v sklopu dveh aktivnosti projekta.

 

Priponka

Leader_ovec.pdf