Bonita, nova odporna klubska sorta jabolk v Sloveniji – od pridelave do trženja

 

 

Ukrep Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020
Podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij
Naslov projekta Bonita, nova odporna klubska sorta jabolk v Sloveniji – od pridelave do trženja
Projektno obdobje 2019 - 2022
Partnerji projekta • Univerza v Ljubljani (Biotehniška fakulteta) – vodilni partner,
• Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije,
• Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto,
• Kmetijsko gozdarski zavod Maribor,
• DARSAD d.o.o.,
• Anton Koršič,
• Vojko Šušterič,
• Gordana Rožman,
• Gorazd Potočnik,
• Aleš Brodar Gorišek,
• Bojan Frešer.

 

Kratek opis projekta

Namen projekta, za katerega so pobudo za prijavo projekta podali pridelovalci jabolk, je združiti pridelovalce, ki bodo v Sloveniji gojili klubsko sorto jablane 'Bonita', jo uspešno skladiščili in enotno tržili na slovenskem trgu. 'Bonita' je nova odporna sorta jablane, ki se lahko v Evropi širi samo kot klubska sorta. Sadi jo lahko samo sadjar, ki se strinja z zahtevami lastnikov klubske sorte. Sorta je aktualna za sonaravno, okolju bolj prijazno pridelavo, kar omogočajo njene genetske lastnosti (odpornost). Zaradi atraktivnega izgleda, notranjih lastnosti in načina prodaje je izjemno zanimiva tudi med potrošniki. Za uspešno pridelavo in prodajo je potrebno zagotoviti jasna tehnološka navodila gojenja, optimalne pogoje skladiščenja in inovativne načine enovitega trženja. Na ta način je treba razširiti znanje, horizontalno med kmeti sadjarji, kot tudi vertikalno od raziskovalne institucije preko svetovalne službe do pridelovalca.

 

Cilj projekta

Cilj projekta je uvedba nove klubske sorte jablane 'Bonita' v tržno pridelavo. Sorta je odporna na jablanov škrlup, zato jo lahko pridelujemo z uporabo bistveno manj FFS, kar omogoča sonaravno pridelavo. V času trajanja projekta bomo uvajali sorto na več nivojih. Najprej bomo razvili optimalno tehnologijo pridelave, potem bomo preizkusili različne načine skladiščenja ter nazadnje predvideli enotno strategijo trženja v unikatni embalaži. Rezultat projekta bo nova praksa v pridelavi ter izboljšan proizvod višjega cenovnega ranga.

 

Glavne dejavnosti projekta

Projektne dejavnosti so razdeljene na tri stebre:

 1. Tehnologija pridelave (izbor optimalnih leg za sorto 'Bonita', priprava tal po principih sonaravne pridelave, sistemi sajenja in gojitvene oblike, nega tal, gojitvena rez od prvega do četrtega leta, gnojenje s poudarkom na gnojilih, ki so dovoljena v ekološki pridelavi, varstvo pred boleznimi in škodljivci, redčenje plodov, oskrba nasada po redčenju).
 2. Skladiščenje (določitev optimalnega obiralnega okna, kakovost plodov pred in po skladiščenju, skladiščenje v režimu s kontrolirano atmosfero).
 3. Trženje (izbor najprimernejše embalaže za različne načine prodaje, načrt trženja in vstopa na trg, promocija sorte 'Bonita').

 

Pričakovani rezultati projekta

 • povezava pridelovalcev klubske sorte kot model uspešne pridelave in trženja proizvoda visoke kakovosti
 • tehnologija trajnostne pridelave sorte 'Bonita' za celotno Slovenijo
 • vzpostavljena blagovna znamka »Bonita Slovenija«, ki natančno opredeljuje kakovost jabolk sorte 'Bonita'
 • vzpostavljena baza ponudnikov in ponudbe sorte 'Bonita'
 • vzpostavljeno zavedanje potrošnika o trajnostnem načinu pridelave in okusu sorte 'Bonita'
 • konstantna promocija v PR člankih in na družbenih omrežjih, ki jo po koncu projekta nadaljujejo pridelovalci klubske sorte
 • podpora pridelovalcem pri pridelavi, skladiščenju in trženju sorte 'Bonita'
 • pisna gradiva, delavnice, predavanja, prikazi
 • demonstracijske kmetije, kjer potencialni sadjarji lahko vidijo tehnologijo pridelave sorte 'Bonita'