Nasveti in obvestila

Izberite kategorijo:
Slika1:Ocenjevanje poskusnega dela nasada Imperl I
Slika1:Stenice v vrtninah
Posnetek usposabljanja Dobrobit živali na podro...
Slika 1: Predelava mleka (foto: Tatjana Kmetič Škof)
Kako ravnati s prašiči pred in po zakolu za dos...
Slika: Pelko N.
Slika: Pelko N.
Slika: Pelko N.
Slika: Pelko N.
Slika 1: Žametovka
Slika 1: Strateški našrt SKP 2023-2027 za Slovenijo (Vir: KGZS)
Slika 1: Varovanje voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov je pomembna naloga vsakega kmeta (foto: Mateja Strgulec)
Slika 1: delo na njivi (avtor ilustracije: Noah Žlak, Vrtec Ringaraja Artiče)
slika: www.kgzs.si
slika: www.kgzs.si
slika: www.kgzs.si
Nadaljevalno usposabljanje za izvajanje ukrepa...
Varstvo orehov in lesk
Varstvo jablan in hrušk
Varstvo koščičarjev
Slika 1: Redčenje grozdja
Slika 1: Zelena delav v vinogradu
Slika 1: Obdelava tal v vinogradu
Foto: Tatjana Kmetič Škof
Vzpostavljena puferska cona ob vodotoku, kjer se testira odtok hranil iz kmetijske površine v vodotok (foto: Katarina Kuhar)
ročno vzorčenje tal
Varstvo sadnih dreves v jeseni
Slika 1: Poljski škrjanec (vir: DOPPS)
DOZOREVANJE JABOLK  2022 NA OBMOČJU POSAVJA, DO...
Najava terminov uspobaljanj KOPOP 2022
SPREMLJANJE DOZOREVANJA GROZDJA 7. teden Posavje
Sušenje sadja
KAKO PREPREČIMO VROČINSKI STRES PRI KRAVAH MOLZ...
TRGATEV 2022
Predelava sadja kot dopolnilna dejavnost na kme...
Zahteve za predelavo sadja in zelenjave ter pro...
SILIRANJE KORUZE PRIZADETE OD SUŠE
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 22/2021
Okrogla miza: Pomen lokalno pridelane hrane in...
Turizem na kmetiji 2022
Novi izbruhi afriške prašičje kuge
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 20/2022
OBVESTILO ZA VARSTVO VINOGRADOV 13/2022
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 19/2022
V ZADNJEM DESETLETJU VELIK NAPREDEK - DIGITALIZ...
PRECIZNO KMETOVANJE IN UPORABA NAPREDNIH TEHNOL...
REZERVE ZA ZMANJŠANJE STROŠKOV - PRAŠIČEREJA_28...
UPORABA ALTERNATIVNIH KRMIL-PRAŠIČI_5.5.2022_DL
KRMLJENJE Z MEŠALNO KRMILNIMI VOZI_10_5_2022_TE...
PRIPOROČILA ZA KRMLJENJE GOVEDA Z MEŠALNO KRMIL...
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 18/2022
OBVESTILO ZA VARSTVO VINOGRADOV 12/2022
OBVESTILO ZA VARSTVO VINOGRADOV 11/2022
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 17/2022
OBVESTILO ZA VARSTVO VINOGRADOV 10/2022
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 15/2022
OBVESTILO ZA VARSTVO VINOGRADOV 09/2022
DEMONSTRACIJSKE DELAVNICE_PREDELAVA SADJA
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 13/2022
OBVESTILO ZA VARSTVO VINOGRADOV 07/2022
OBVESTILO ZA ZATIRANJE ŠKODLJIVCEV V KROMPIRJU
FESTIVAL DOBROTE SLOVENSKIH KMETIJ NA PTUJU 2022
ŽGANJEKUHA KOT DOPOLNILNA DEJAVNOST NA KMETIJI
ZATIRANJE BOLEZNI IN PLEVELOV V POLJEDELSTVU
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 10/2022
OBVESTILO ZA VARSTVO VINOGRADOV 05/2022
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 09/2022
REGIJSKI KVIZ MLADI IN KMETIJSTVO 2022
HERBICIDI V KORUZI DOVOLJENI V LETU 2022
OBVESTILO ZA ZATIRANJE PLEVELOV V KORUZI
OBVESTILO ZA ZATIRANJE BOLEZNI V OZIMNIH ŽITIH
VARSTVO ŽIT (PŠENICA, JEČMEN) PRED BOLEZNIMI
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 08/2022
OBVESTILO ZA VARSTVO VINOGRADOV 04/2022
OBVESTILO ZA VARSTVO VINOGRADOV 03/2022
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 07/2022
OBVESTILO ZA VARSTVO VINOGRADOV 02/2022
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 06/2022
REDČENJE 2022
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 05/2022
OBVESTILO ZA VARSTVO VINOGRADOV 01/2022
HERBICIDI V KROMPIRJU 2022
OKSIDACIJA VINA
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 04/2022
PRIPOROČENA SORTNA LISTA ZA KORUZO
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 01/2022
REZULTATI NATEČAJA V OKVIRU TRADICIONALNEGA SLO...
TEHNOLOŠKO NAVODILO ZA PRIDELAVO JAGOD
LOKALNO PRIDELANA HRANA JE NAJBOLJŠA
DOBROTE SLOVENSKIH KMETIJ 2022
TLA IN ČEMU SLUŽI KEMIJSKA ANALIZA TAL
POSTOPEK PRIDOBITVE CERTIFIKATA NPK POLJEDELEC/...