Nasveti in obvestila

Izberite kategorijo:
PTIČJA GRIPA
PRIPRAVA KOMPOSTNEGA ČAJA
KRŠKOPOLJSKI PRAŠIČ_VPELJAVA ODBIRE PLEMENSKIH ŽIV...
PREUSMERITEV V EKOLOŠKO KMETOVANJE
METODE VROČEGA KOMPOSTIRANJA
NEKEMIČNI UKREPI ZA ZMANJŠEVANJE KONKURENČNOSTI PL...
DAN SLOVENSKE HRANE IN TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJ...
PRIDELAVA IN TRG ČESNA
SADITEV IN SORTIMENT ČESNA
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 23/2021
SUŠENJE SADJA TUDI KOT DOPOLNILNA DEJAVNOST NA KME...
NEGA MLADEGA VINA
ZAČENJA SE SETEV OZIMNIH ŽIT
PORTAL DOBROTE SLOVENSKIH KMETIJ
TRGATEV 2021
DOBROTE SLOVENSKIH KMETIJ_PTUJ 2021
DOZOREVANJE JABOLK LETNIK 2021
ŠKROBNI TEST
RADIO OGNJIŠČE "PREDELAVA SADJA TUDI KOT DOPOLNILN...
ŠKODLJIVE STENICE V PRIDELAVI ZELENJAVE
ZMANJŠANJE EMISIJ PLINOV IN NEPRIJETNIH VONJAV
USTREZNA KOREKCIJA PARKLJEV PRI KRAVAH MOLZNICAH
PRIDELOVANJE ZELIŠČ NA NJIVAH
TEHNOLOŠKI UKREPI PO TOČI
OBVESTILO ZA VARSTVO VINOGRADOV 18/2021
TRENDI V PRIDELAVI PAPRIKE

PREHRANA KONJ

Živinoreja in selekcija, Zivinoreja | 28. 07. 2021
PREHRANA KONJ
TELITVE PRI GOVEDU IN OSKRBA TELET PO PORODU
VEDENJSKE MOTNJE PRI KONJIH
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 20/2021
OBVESTILO ZA VARSTVO VINOGRADOV 16/2021
MASTITIS IN SPREMLJANJE ŠTEVILA SOMATSKIH CELIC V...
METODE UGOTAVLJANJA KETOZ PRI KRAVAH MOLZNICAH
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 18/2021
OBVESTILO ZA VARSTVO VINOGRADOV 14/2021
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 16/2021
OBVESTILO ZA VARSTVO VINOGRADOV 12/2021
BODIMO ODGOVORNI - AFRIŠKA PRAŠIČJA KUGA PRI SOSED...
DAN TEHNIKE 2021 - PROGRAM PRIREDITVE
DAN TEHNIKE-VABILO
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 15/2021
OBVESTILO ZA VARSTVO VINOGRADOV 09/2021
OBVESTILO ZA ZATIRANJE ŠKODLJIVCEV V KROMPIRJU
POMEN POZNAVANJA HRANILNE VREDNOSTI KRME S TRAVINJ...
NAČRTOVANJE PAŠE_GLAČ_OBKAVA DL_27_5_2021
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 14/2021
OBVESTILO ZA VARSTVO VINOGRADOV 08/2021
OBVESTILO ZA VARSTVO VINOGRADOV 07/2021
OBVESTILO O ZATIRANJU BOLEZNI NA KROMPIRJU
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 13/2021
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 12/2021
OBVESTILO ZA VARSTVO VINOGRADOV 06/2021
OBVESTILO ZA ZATIRANJE ŠKODLJIVCEV V ŽITIH
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 11/2021
OBVESTILO ZA VARSTVO VINOGRADOV 05/2021
PREHRANA VISOKO PRODUKTIVNIH KRAV MOLZNIC_GLAČ_OBJ...
SLOVENSKO KMETIJSTVO (ŽIVINOREJA) V ŠTEVILKAH IN G...
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 10/2021
OBVESTILO ZA VARSTVO VINOGRADOV 04/2021
NOVE TEHNOLOGIJE V KMETIJSTVU
OBVESTILO ZA ZATIRANJE PLEVELOV V KORUZI
HERBICIDI V KORUZI DOVOLJENI V LETU 2021
OBVESTILO ZA ZATIRANJE BOLEZNI V OZIMNIH ŽITIH
VARSTVO ŽIT (PŠENICA, JEČMEN) PRED BOLEZNIMI
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 09/2021
OBVESTILO ZA VARSTVO VINOGRADOV 03/2021
ZNANI PRVI ZANESLJIVI PODATKI O NAČINU REJE IN MOL...
KOMPOSTNI HLEVI PRI REJI DROBNICE
PRIMERJAVA PODATKOV KONTROLE MLEČNOSTI PO PASMAH V...
KRATKI NASVETI GLEDE SRAVILA LUCERNE
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 08/2021
OBVESTILO ZA VARSTVO VINOGRADOV 02/2021
PRIDELAVA IN SETEV SOJE
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 07/2021
PREHRANA PLEMENSKIH OVC
ODSTAVLJANJE JAGNJET IN PITANJE ZA POTREBE PRIREJE...
VABILO_ZORENJE GOVEDINE IN SODOBNI NAČINI PRIPRAVE...
OBVESTILO ZA ZATIRANJE PLEVELOV V KROMPIRJU
HERBICIDI V KROMPIRJU 2021
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 06/2021
OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE ČEBULNIC
HERBICIDI V ŽITIH 2021
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 05/2021
NAMAKANJE POLJŠČIN IN TRAVINJA
EKOLOŠKEMU SADJARSTVU NA POT
SAJENJE DREVES
OBČUTLJIVOST SADNIH DREVES NA POZEBO
EKOLOŠKEMU SADJARSTVU NA POT
NAMAKANJE ZELENJAVE NA PROSTEM
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 04/2021
DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI AKTUALNO_MAREC 20...
IZBIRA PREPOZNIH HIBRIDOV KORUZE ZA SETEV
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 03/2021
LIKOVNI NATEČAJ_10. TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK
NEGA VINA V POMLADNIH DNEH
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 02/2021
ODLOK O SPROŠČANJU GOSTINSKE DEJAVNOSTI_5 3 2021
DOGNOJEVANJE OZIMIN IN TRAVINJA
ZAKAJ PIJEMO NAJBOLJŠE JABOLČNE SOKOVE-ČLANEK OBJA...
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 01/2021
REZ VINSKE TRTE 2021
DOBROTE SLOVENSKIH KMETIJ 2021
TEHNOLOŠKA NAVODILA 2021 VRTNINE - PLODOVKE
PREUSMERITEV V EKOLOŠKO PRIDELAVO NA NJIVAH IN TRA...
PREUSMERITEV V EKOLOŠKO ŽIVINOREJO
PREUSMERITEV V EKOLOŠKO PRIDELAVO SADJA IN GROZDJA
PREUSMERITEV V EKOLOŠKO-POSTOPEK CERTIFICIRANJA
PREUSMERITEV V EKOLOŠKO ZELENJADARSTVO
ZAKAJ PIJEMO NAJBOLJŠE JABOLČNE SOKOVE