Nasveti in obvestila

Izberite kategorijo:
PTIČJA GRIPA
PRIPRAVA KOMPOSTNEGA ČAJA
KRŠKOPOLJSKI PRAŠIČ_VPELJAVA ODBIRE PLEMENSKIH...
PREUSMERITEV V EKOLOŠKO KMETOVANJE
METODE VROČEGA KOMPOSTIRANJA
NEKEMIČNI UKREPI ZA ZMANJŠEVANJE KONKURENČNOSTI...
DAN SLOVENSKE HRANE IN TRADICIONALNI SLOVENSKI...
PRIDELAVA IN TRG ČESNA
SADITEV IN SORTIMENT ČESNA
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 23/2021
SUŠENJE SADJA TUDI KOT DOPOLNILNA DEJAVNOST NA...
NEGA MLADEGA VINA
ZAČENJA SE SETEV OZIMNIH ŽIT
PORTAL DOBROTE SLOVENSKIH KMETIJ
TRGATEV 2021
DOBROTE SLOVENSKIH KMETIJ_PTUJ 2021
DOZOREVANJE JABOLK LETNIK 2021
ŠKROBNI TEST
RADIO OGNJIŠČE "PREDELAVA SADJA TUDI KOT DOPOLN...
ŠKODLJIVE STENICE V PRIDELAVI ZELENJAVE
ZMANJŠANJE EMISIJ PLINOV IN NEPRIJETNIH VONJAV
USTREZNA KOREKCIJA PARKLJEV PRI KRAVAH MOLZNICAH
PRIDELOVANJE ZELIŠČ NA NJIVAH
TEHNOLOŠKI UKREPI PO TOČI
OBVESTILO ZA VARSTVO VINOGRADOV 18/2021
TRENDI V PRIDELAVI PAPRIKE

PREHRANA KONJ

Živinoreja in selekcija, Zivinoreja | 28. 07. 2021
PREHRANA KONJ
TELITVE PRI GOVEDU IN OSKRBA TELET PO PORODU
VEDENJSKE MOTNJE PRI KONJIH
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 20/2021
OBVESTILO ZA VARSTVO VINOGRADOV 16/2021
MASTITIS IN SPREMLJANJE ŠTEVILA SOMATSKIH CELIC...
METODE UGOTAVLJANJA KETOZ PRI KRAVAH MOLZNICAH
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 18/2021
OBVESTILO ZA VARSTVO VINOGRADOV 14/2021
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 16/2021
OBVESTILO ZA VARSTVO VINOGRADOV 12/2021
BODIMO ODGOVORNI - AFRIŠKA PRAŠIČJA KUGA PRI SO...
DAN TEHNIKE 2021 - PROGRAM PRIREDITVE
DAN TEHNIKE-VABILO
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 15/2021
OBVESTILO ZA VARSTVO VINOGRADOV 09/2021
OBVESTILO ZA ZATIRANJE ŠKODLJIVCEV V KROMPIRJU
POMEN POZNAVANJA HRANILNE VREDNOSTI KRME S TRAV...
NAČRTOVANJE PAŠE_GLAČ_OBKAVA DL_27_5_2021
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 14/2021
OBVESTILO ZA VARSTVO VINOGRADOV 08/2021
OBVESTILO ZA VARSTVO VINOGRADOV 07/2021
OBVESTILO O ZATIRANJU BOLEZNI NA KROMPIRJU
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 13/2021
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 12/2021
OBVESTILO ZA VARSTVO VINOGRADOV 06/2021
OBVESTILO ZA ZATIRANJE ŠKODLJIVCEV V ŽITIH
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 11/2021
OBVESTILO ZA VARSTVO VINOGRADOV 05/2021
PREHRANA VISOKO PRODUKTIVNIH KRAV MOLZNIC_GLAČ_...
SLOVENSKO KMETIJSTVO (ŽIVINOREJA) V ŠTEVILKAH I...
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 10/2021
OBVESTILO ZA VARSTVO VINOGRADOV 04/2021
NOVE TEHNOLOGIJE V KMETIJSTVU
OBVESTILO ZA ZATIRANJE PLEVELOV V KORUZI
HERBICIDI V KORUZI DOVOLJENI V LETU 2021
OBVESTILO ZA ZATIRANJE BOLEZNI V OZIMNIH ŽITIH
VARSTVO ŽIT (PŠENICA, JEČMEN) PRED BOLEZNIMI
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 09/2021
OBVESTILO ZA VARSTVO VINOGRADOV 03/2021
ZNANI PRVI ZANESLJIVI PODATKI O NAČINU REJE IN...
KOMPOSTNI HLEVI PRI REJI DROBNICE
PRIMERJAVA PODATKOV KONTROLE MLEČNOSTI PO PASMA...
KRATKI NASVETI GLEDE SRAVILA LUCERNE
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 08/2021
OBVESTILO ZA VARSTVO VINOGRADOV 02/2021
PRIDELAVA IN SETEV SOJE
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 07/2021
PREHRANA PLEMENSKIH OVC
ODSTAVLJANJE JAGNJET IN PITANJE ZA POTREBE PRIR...
VABILO_ZORENJE GOVEDINE IN SODOBNI NAČINI PRIPR...
OBVESTILO ZA ZATIRANJE PLEVELOV V KROMPIRJU
HERBICIDI V KROMPIRJU 2021
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 06/2021
OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE ČEBULNIC
HERBICIDI V ŽITIH 2021
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 05/2021
NAMAKANJE POLJŠČIN IN TRAVINJA
EKOLOŠKEMU SADJARSTVU NA POT
SAJENJE DREVES
OBČUTLJIVOST SADNIH DREVES NA POZEBO
EKOLOŠKEMU SADJARSTVU NA POT
NAMAKANJE ZELENJAVE NA PROSTEM
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 04/2021
DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI AKTUALNO_MAREC...
IZBIRA PREPOZNIH HIBRIDOV KORUZE ZA SETEV
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 03/2021
LIKOVNI NATEČAJ_10. TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK
NEGA VINA V POMLADNIH DNEH
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 02/2021
ODLOK O SPROŠČANJU GOSTINSKE DEJAVNOSTI_5 3 2021
DOGNOJEVANJE OZIMIN IN TRAVINJA
ZAKAJ PIJEMO NAJBOLJŠE JABOLČNE SOKOVE-ČLANEK O...
OBVESTILO ZA VARSTVO SADOVNJAKOV 01/2021
REZ VINSKE TRTE 2021
DOBROTE SLOVENSKIH KMETIJ 2021
TEHNOLOŠKA NAVODILA 2021 VRTNINE - PLODOVKE
PREUSMERITEV V EKOLOŠKO PRIDELAVO NA NJIVAH IN...
PREUSMERITEV V EKOLOŠKO ŽIVINOREJO
PREUSMERITEV V EKOLOŠKO PRIDELAVO SADJA IN GROZDJA
PREUSMERITEV V EKOLOŠKO-POSTOPEK CERTIFICIRANJA
PREUSMERITEV V EKOLOŠKO ZELENJADARSTVO
ZAKAJ PIJEMO NAJBOLJŠE JABOLČNE SOKOVE