Kontakti

Nasvete s področja agrarne ekonomike ureja:

Helena Gramc, specialist II - agrarna ekonomika
Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
fax: 07 373 05 90
tel.: 07 373 0593 ali 051 687 808
helena.gramc@kgzs-zavodnm.si

Nasvete s področja razvoja podeželja ureja:

Mira Kambič Štukelj, specialist II - razvoj podeželja
Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
fax: 07 373 05 90
tel.: 07 373 05 74 ali 040 359 701
mira.kambic-stukelj@kgzs-zavodnm.si