Davki

Davčna zakonodaja za kmetijske, gozdarske ter dopolnilne dejavnosti na kmetiji je zaradi veliko posebnosti na tem področju za kmete eno izmed bolj zapletenih področij. Področje je urejeno s številnimi predpisi, ki se dokaj pogosto spreminjajo, zapisani pa so v zapletenem jeziku. Naša naloga je, da kmetom na njim čim bolj razumljiv način približamo tematiko davkov, da bi si lahko vsak posameznik izmed številnih možnosti za način obdavčitve, izbral sebi najugodnejši in tudi s tem prispeval k uspešnemu gospodarjenju na svoji kmetiji.

Spremljamo spremembe na tem področju ter o njih obveščamo kmete in svetujemo na področju davčne zakonodaje v povezavi s kmetijstvom: dohodnina, davek na dodano vrednost, trošarine, izdajanje računov v kmetijstvu, obveznosti gotovinskega poslovanja,...

Poleg tega sodelujemo z drugimi strokovnimi institucijami, pripravljamo strokovne prispevke za medije ter izobražujemo s področja davčne zakonodaje v kmetijstvu.