Agrarna ekonomika

Z ekonomskega vidika kmetijsko gospodarstvo obravnavamo celostno z vsemi njegovimi zmogljivostmi in vsemi dejavnostmi, s katerimi se ukvarja. Celotno sliko lahko sestavimo iz posameznih proizvodenj, ki se na kmetiji odvijajo. V ta namen sodelujemo tudi pri pripravi kalkulacij spremenljivih stroškov in pokritja za načrtovanje gospodarjenja na kmetijah.

Svetujemo pri vzpostavitvi in vodenju FADN knjigovodstva na kmetijah (FADN: Farm Accountancy Data Network = mreža knjigovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev). To je metodologija, s katero se zbirajo podatki o dohodkovnem stanju in uspešnosti poslovanja kmetijskih gospodarstev v vseh državah Evropske unije. Rezultate obdelav lahko uporabljamo pri ekonomskem svetovanju, za analizo ekonomskega stanja kmetij ter za sodelovanje kmetov v panožnih krožkih.

Pomagamo pri ekonomskih analizah stanja na kmetijah. Iz obstoječih evidenc (DDV, FADN ali davčno knjigovodstvo) lahko analiziramo stroške in prihodke na kmetiji. Brez evidenc kmetje ne morejo vzpostaviti sistematičnega pregleda nad stroški in prihodki kmetije, zato svetujemo pri vzpostavitvi ali uporabi že obstoječih evidenc.

Pomagamo pri poslovnih odločitvah in načrtovanju naložb na kmetijah in jih v ta namen tudi ekonomsko vrednotimo. Izdelujemo poslovne načrte za kmetije za namen kandidiranja na investicijske razpise ali pridobivanja bančnih posojil. Svetujemo pri izbiri virov financiranja za naložbe na kmetijah.

Poleg tega sodelujemo z drugimi strokovnimi institucijami, pripravljamo strokovne prispevke za medije ter izobražujemo s področja ekonomike kmetijstva.