Zbirna vloga 2024

Oddaja zbirnih vlog z zahtevki za leto 2024 bo potekala od 8. aprila do 10. julija 2024. 

Pred oddajo zbirne vloge je treba preveriti urejenost podatkov v Registru kmetijskih gospodarstev (RKG). Podatki o urejenosti GERK-ov so dostopni tudi na javnem pregledovalniku RKG. Podatki v RKG se urejajo na upravnih enotah. 

Obvestila

Obrazci

Navodila

  • Kratka navodila za subvencijsko kampanijo 2024 (PDFword)

Zakonodaja

  • Pravilnik o registru kmetijskih gospodarstev (PDFword)
  • Uredbe o neposrednih plačilih (PDFwordpriloge)
  • Uredba o pravilih pogojenosti (PDFwordpriloge)
  • Uredba o izvedbi intervencij kmetijske politike za leto 2024 (PDFwordpriloga)
  • Uredba o intervenciji dobrobit živali  za leto 2024 (PDFwordpriloge)

Forum ARSKTRP

Članki in druge informativne objave