Dokumenti

Leto:

Kategorija:

Vrsta gradiva:

Oblika Naslov Datum Zavod
Tehnološko navodilo - skladiščenje zelenjave 27. 03. 2024 Zbornični urad
Kratki poljedelski nasveti: Ukrepi po 2. dognojevanju ozimnih žit in izv... 20. 03. 2024 Zavod Novo mesto
Izkušnje rejca pri zagotavljanju dobrega počutja živali - Primož Pevec 11. 03. 2024 Zbornični urad
Na kaj mora biti pozoren rejec ob obisku veterinarskega inšpektorja - ma... 11. 03. 2024 Zbornični urad
Delo inšpekcije za UVHVVR in najpogostejše napake rejcev, dr. Branko Pod... 11. 03. 2024 Zbornični urad
1. dognojevanje žit ter varstvo oljne ogrščice in žit 28. 02. 2024 Zavod Novo mesto
Tehnološka navodila za ekološko pridelavo jabolk 1/2024 27. 02. 2024 Zavod Novo mesto
Seminar o Agro FI - mikro posojilih 26. 02. 2024 Zbornični urad
Glasilo Zelena dežela št. 182 - februar 2024 19. 02. 2024 Zbornični urad
Serija kratkih poljedelskih nasvetov v video obliki 12. 02. 2024 Zavod Novo mesto
Pogovor z inovacijskim posrednikom Boštjanom Kristanom, KGZS - Zavod Mar... 22. 01. 2024 Zbornični urad
Manj zavržene hrane - splošno 22. 12. 2023 Zbornični urad
Glasilo Zelena dežela 181 - december 2023 15. 12. 2023 Zbornični urad
Preusmeritev v ekološko kmetovanje na njivah 13. 12. 2023 Zavod Novo mesto
Glasilo Zelena dežela 180 - oktober 2023 21. 10. 2023 Zbornični urad
Nega mladega vina 11. 10. 2023 Zavod Novo mesto
Navodila za ravnanje z ostanki invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst 14. 09. 2023 Zbornični urad
Navodila za odstranjevanje invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst 14. 09. 2023 Zbornični urad
Tehnološki list prašičereja - Biovarnost in tveganje pri premikih 08. 09. 2023 Zbornični urad
Tehnološki list prašičereja - samoocena biovarnosti 08. 09. 2023 Zbornični urad
Glasilo Zelena dežela 179 - avgust 2023 25. 08. 2023 Zbornični urad
Poročilo o delu Javne službe kmetijskega svetovanja za leto 2022 25. 08. 2023 Zbornični urad
Osvežen tehnološki list glede afriške prašičje kuge z navodili rejcem 18. 07. 2023 Zbornični urad
Trajnostni modeli kmetovanja na območjih Natura 2000 - predstavitev CRP 06. 07. 2023 Zbornični urad
Podpora za pilotne projekte ter razvoj novih proizvodov, praks, procesov... 30. 06. 2023 Zbornični urad
Zatiranje ameriškega škržatka v letu 2023 29. 06. 2023 Zavod Novo mesto
Glasilo Zelena dežela 178 - junij 2023 18. 06. 2023 Zbornični urad
Začasno in občasno delo v kmetijstvu 2023 12. 05. 2023 Zbornični urad
Glasilo Zelena dežela 177 - april 2023 20. 04. 2023 Zbornični urad
Herbicidi v žitih 2023 15. 03. 2023 Zavod Novo mesto
Socialno zavarovanje za kmete - leto 2023 13. 03. 2023 Zbornični urad
Novi Excel obrazci za FADN v letu 2023 08. 03. 2023 Zavod Kranj
Nega tal v trajnih nasadih 02. 03. 2023 Zavod Novo mesto
Cenik za škodo po zavarovanih vrstah 24. 02. 2023 Zbornični urad
Glasilo Zelena dežela 176 - februar 2023 21. 02. 2023 Zbornični urad
Varstvo kapusnic pred škodljivimi vrstami žuželk z uporabo protiinsektne... 10. 01. 2023 Zavod Novo mesto
Glasilo Zelena dežela 175 - december 2022 27. 12. 2022 Zbornični urad
Spremljanje in obvladovanje stenic v vrtninah na območju JV Slovenije 22. 12. 2022 Zavod Novo mesto
Problematika zatiranja listnih uši in krvave uši v nasadih jablane 22. 12. 2022 Zavod Novo mesto
Priročnik za delo s Farm managerjem 2022 14. 12. 2022 Zbornični urad
Protokol dobre prakse za pridelavo grozdja za visoko kakovosten cviček PTP 01. 12. 2022 Zavod Novo mesto
Jabolko Bonita 21. 10. 2022 Zbornični urad
Glasilo Zelena dežela 174 - oktober 2022 18. 10. 2022 Zbornični urad
Seznam priporočenih sort ozimnih žit za leto 2022 in 2023 30. 09. 2022 Zavod Novo mesto
Letno poročilo Javne službe kmetijskega svetovanja za 2021 30. 08. 2022 Zbornični urad
Glasilo Zelena dežela 173 - avgust 2022 22. 08. 2022 Zbornični urad
Nova evropska zakonodaja na področju fitofarmacevtskih sredstev 17. 08. 2022 Zbornični urad
Strateški načrt skupne kmetijske politike za obdobje 2023-2027 17. 08. 2022 Zbornični urad
Poletno cepljenje sadnih dreves, ploščičasta okulacija 29. 07. 2022 Zavod Celje
Poletno cepljenje sadnih dreves, T - okulacija 29. 07. 2022 Zavod Celje
Obrezovanje stare češnje poleti 12. 07. 2022 Zavod Celje
Toča, vročina in suša v pridelavi zelenjave. Kako ukrepati? 11. 07. 2022 Zavod Celje
Obrezovanje češnje poleti 28. 06. 2022 Zavod Celje
O pridelavi zgodnje poletnih solatnic in o ukrepih po toči v pridelavi z... 18. 06. 2022 Zavod Celje
Glasilo Zelena dežela 172 - junij 2022 16. 06. 2022 Zbornični urad
Socialna varnost na kmetiji – kakšne pravice imamo? 14. 06. 2022 Zbornični urad
Oskrba plodovk v zgodnjem poletju 12. 06. 2022 Zavod Celje
Sajenje plodovk v vrt in v lonce za še več samooskrbe iz zelenjavnega vrta 30. 05. 2022 Zavod Celje
Konoplja v prehrani 30. 05. 2022 Zavod Maribor
Dobri in slabi sosedje v samooskrbnem zelenjavnem vrtu 25. 05. 2022 Zavod Celje
Letno poročilo o pojavu in nadzoru škodljivih organizmov v letu 2021 16. 05. 2022 Zavod Novo mesto
Letno poročilo o opazovalno napovedovalni dejavnosti v letu 2021 16. 05. 2022 Zavod Novo mesto
Zatiranje listnih in krvave uši 16. 05. 2022 Zavod Novo mesto
Protiinsektne mreže v zelju 16. 05. 2022 Zavod Novo mesto
Priporočila za pridelovalce sadik in zeljnih glav za omejevanje črne žil... 16. 05. 2022 Zavod Novo mesto
Tehnološka navodila za varstvo vrtnin 16. 05. 2022 Zavod Novo mesto
Dobrobit živali: krave molznice v hlevu, 2. del 13. 05. 2022 Zavod Celje
Nasveti za setev in pridelavo fižola 06. 05. 2022 Zavod Celje
Trikotnik soustvarjanja - Učna delavnica z Eelkejem Wielinga 04. 05. 2022 Zbornični urad
Krog sodelovanja - Učna delavnica z Eelkejem Wielinga 04. 05. 2022 Zbornični urad
Spirala inovacije/pobude - Učna delavnica z Eelkejem Wielinga 04. 05. 2022 Zbornični urad
Štiri orodja za analizo omrežij za kmetijske inovacije - Učna delavnica... 04. 05. 2022 Zbornični urad
Prijavnica za MOS 2022 28. 04. 2022 Zbornični urad
Dosevki za boljšo rodovitnost tal in opraševalce-rastline 20. 04. 2022 Zavod Celje
Glasilo Zelena dežela 171 - april 2022 19. 04. 2022 Zbornični urad
O vključitvi v socialna zavarovanja - april 2022 10. 04. 2022 Zbornični urad
Spomladansko cepljenje sadnih dreves za lub 31. 03. 2022 Zavod Celje
Vpogled v uporabo prognostičnih obvestil javne službe za zdravstveno var... 30. 03. 2022 Zavod Novo mesto
Vpliv varstvenih ukrepov proti koruznemu hrošču (diabrotica virgifera vi... 30. 03. 2022 Zavod Novo mesto
Varstvo vinske trte v ekološki pridelavi 30. 03. 2022 Zavod Novo mesto
Razvoj ameriškega kaparja in njegova porazdelitev v nasadih jablane 30. 03. 2022 Zavod Novo mesto
Praktičen vidik aerobiloških meritev izbruhov askospor jablanovega škrlupa 30. 03. 2022 Zavod Novo mesto
Pojavi južne plodovrtke (helicoverpa armigera [hubner, 1808]) na vinski... 30. 03. 2022 Zavod Novo mesto
Pojavi južne plodovrtke (helicoverpa armigera [hubner, 1808]) na vinski... 30. 03. 2022 Zavod Novo mesto
Napovedovanje razvoja ameriškega kaparja 30. 03. 2022 Zavod Novo mesto
Pojavi nekroz na listju jablane v povezavi z glivami iz rodov marssonina... 30. 03. 2022 Zavod Novo mesto
Gosenice migratornih ledvičastih vrst sovk in škoda v vinogradih 30. 03. 2022 Zavod Novo mesto
Experience swith remote sensing of lepidopteran harmful speciesusing dif... 30. 03. 2022 Zavod Novo mesto
Daljinsko zaznavanje s feromonsko vabo na primeru koruzne vešče (ostrini... 30. 03. 2022 Zavod Novo mesto
Vpogled v uporabo prognostičnih obvestil javne službe za zdravstveno var... 30. 03. 2022 Zbornični urad
Ameriski skrzat v vinorodni dezeli Posavje_KRodic 30. 03. 2022 Zavod Novo mesto
Alternativna metoda za preprecevanje poskodb brstov vinske trte s strani... 30. 03. 2022 Zavod Novo mesto
Ekološka reja piščancev, kmetija Kurnik in Jeglijenk 28. 03. 2022 Zavod Celje
Ekološka pridelava zelenjave kmetija Zdolšek 28. 03. 2022 Zavod Celje
Začasno in občasno delo v kmetijstvu v letu 2022 25. 03. 2022 Zbornični urad
Skladiščenje žit na ekološki način 23. 03. 2022 Zavod Novo mesto
Napoved prvih aktivnosti pri zatiranju pelinolistne ambrozije 23. 03. 2022 Zavod Novo mesto
Omejevanje širjenja vrtnega zavrtača(xyleborus dispar[fabricius 1792])v... 23. 03. 2022 Zavod Novo mesto
Izjava KGZS o posledicah krize v Ukrajini 16. 03. 2022 Zbornični urad
Uporaba protiinsektnih mrež v pridelavi zelenjave na prostem 10. 03. 2022 Zavod Novo mesto
Na mojem zemljišču se gradi kolesarska pot - katere pravice imam? 10. 03. 2022 Zbornični urad
Dognojevanje ozimnih žit je pomembno kljub naraščanju cen gnojil 10. 03. 2022 Zbornični urad
Obrezovanje visokodebelnih jablan v travniškem sadovnjaku - starost več... 08. 03. 2022 Zavod Celje
Obrezovanje visokodebelnih jablan v travniškem sadovnjaku 08. 03. 2022 Zavod Celje
Glasilo Zelena dežela 170 - februar 2022 01. 03. 2022 Zbornični urad
Ukrepi kmetijske politike za leto 2022 18. 02. 2022 Zavod Novo mesto
Aktualne informacije_februar 2022 18. 02. 2022 Zavod Novo mesto
Obnova travne ruše poškodovane po divjih prašičih 18. 02. 2022 Zbornični urad
Problematika zatiranja listnih uši in krvave uši v nasadih jablane 10. 02. 2022 Zavod Novo mesto
Zakaj DDK in varnost pri delu s kmetijsko mehanizacijo pri strojnih stor... 27. 01. 2022 Zavod Novo mesto
Nega vina spomladi in nekatere tolerantne sorte vinske trte 27. 01. 2022 Zavod Novo mesto
Priporočena sortna lista za krompir v letu 2022 26. 01. 2022 Zbornični urad
Poskusimo zmanjšati zanašanje škropilnega oblaka 13. 01. 2022 Zavod Novo mesto
Mesečni obrazci za vodenje FADN za leto 2022 06. 01. 2022 Zavod Kranj
Tudi kmečkim zavarovancem pripada pravica do dela s krajšim delovnim časom 24. 12. 2021 Zbornični urad
Glasilo Zelena dežela 169 - december 2021 21. 12. 2021 Zbornični urad
Priročnik za senene kmetije 15. 12. 2021 Zbornični urad
Turizem na kmetiji 15. 12. 2021 Zavod Celje
Domače sadno žganje 09. 12. 2021 Zavod Novo mesto
Kako do suhomesnatih izdelkov odlične kakovosti 09. 12. 2021 Zavod Novo mesto
Prikaz apnenja travinja in njiv 17. 11. 2021 Zavod Celje
Glasilo Zelena dežela 168 - oktober 2021 19. 10. 2021 Zbornični urad
Uporaba modularnega senzorskega sistema - Projekt Sesam 04. 10. 2021 Zbornični urad
Odpisi, odlogi in obročno plačevanje davčnih obveznosti 21. 09. 2021 Zbornični urad
Obrazec za prijavo škode komisiji 2020 20. 09. 2021 Zbornični urad
Obrazec za prijavo škode upravljavcu lovišča 2020 20. 09. 2021 Zbornični urad
Novinarska konferenca kmetijskih nevladnih organizacij 02. 09. 2021 Zbornični urad
Svežost sadja in zelenjave - kako jo prepoznamo 31. 08. 2021 Zbornični urad
Pridelva vrtnin za potrebe lokalne samooskrbe v občini Bohinj 27. 08. 2021 Zavod Kranj
Priprava na trgatev 2021 26. 08. 2021 Zavod Novo mesto
Novinarska konferenca o Dobrotah slovenskih kmetij 2021 19. 08. 2021 Zbornični urad
Vabilo na sejem AGRA 2021 19. 08. 2021 Zbornični urad
Letno poročilo Javne službe kmetijskega svetovanja za 2020 19. 08. 2021 Zbornični urad
Glasilo Zelena dežela 167 - avgust 2021 18. 08. 2021 Zbornični urad
ČRNOBELO BOGASTVO 30. 07. 2021 Zavod Novo mesto
Predstavitev pilotnega projekta "Krškopoljski prašič" na kmetiji Kamenik 30. 07. 2021 Zavod Novo mesto
Predstavitev pilotnega projekta "Krškopoljski prašič" na kmetiji Dežman 21. 07. 2021 Zavod Novo mesto
Vpis v bazo Dobrote slovenskih kmetij 21. 07. 2021 Zbornični urad
Portal Dobrote slovenskih kmetij 21. 07. 2021 Zbornični urad
Predstavitev pilotnega projekta "Krškopoljski prašič" na kmetiji Ložar 10. 07. 2021 Zavod Novo mesto
Dan tehnike 2021 - okolju prijazna pridelava grozdja 03. 07. 2021 Zavod Novo mesto
Uporabniške navade in preference za trženje mesa drobnice 22. 06. 2021 Zbornični urad
Glasilo Zelena dežela 166 - junij 2021 12. 06. 2021 Zbornični urad
Začasno in občasno delo v kmetijstvu, april 2021 06. 05. 2021 Zbornični urad
Zaposlovanje na kmetiji, april 2021 06. 05. 2021 Zbornični urad
Način reje in sistemi molže na kmetijah, v kontroli prireje mleka v Slov... 28. 04. 2021 Zbornični urad
Pridelava, sušenje in krmljenje s senom 15. 04. 2021 Zbornični urad
Glasilo Zelena dežela 165 - april 2021 14. 04. 2021 Zbornični urad
Predstavitev posledic pozebe april 2021 09. 04. 2021 Zbornični urad
Prijavnica za sejem MOS 2021 29. 03. 2021 Zbornični urad
Posebna ponudba KGZS za MOS 2021 29. 03. 2021 Zbornični urad
Na kratko o vključitvi v socialna zavarovanja za kmete 18. 03. 2021 Zbornični urad
Predavanja s področja travništva in živinoreje 2021 14. 03. 2021 Zavod Novo mesto
Kako se pripravim na uspešno kandidiranje na razpisu 11. 03. 2021 Zavod Ptuj
Priporočene sortne liste koruze 2021 11. 03. 2021 Zbornični urad
Napovednik usposabljanj marec 2021 03. 03. 2021 Zbornični urad
Ureditev prostorov za peko kruha kot dopolnilna dejavnost na kmetiji 01. 03. 2021 Zavod Celje
Peka kruha, potic in izdelava testenin 01. 03. 2021 Zavod Celje
Prostori za predelavo mesa 01. 03. 2021 Zavod Celje
Predelava mesa kot dopolnilna dejavnost na kmetiji 01. 03. 2021 Zavod Celje
Predelava zelenjave kot dopolnilna dejavnost na kmetiji 01. 03. 2021 Zavod Celje
Dopolnilne dejavnosti na kmetiji 01. 03. 2021 Zavod Celje
Tehnološki list o napravi novega nasada hmelja 24. 02. 2021 Zavod Celje
REDNO LETNO USPOSABLJANJE DOBROBIT ŽIVALI ZA LETO 2020 (POSNETEK SPLETNE... 19. 02. 2021 Zavod Novo mesto
Glasilo Zelena dežela 164 - februar 2021 18. 02. 2021 Zbornični urad
Zgibanka o FADN 17. 02. 2021 Zbornični urad
Zaključek akcije S kmetije za vas 2020 16. 02. 2021 Zbornični urad
Gnojenje vinske trte in stabilizacija čiščenja vina 12. 02. 2021 Zavod Novo mesto
Napovednik e-usposabljanj za ukrepe kmetijske politike - februar 2021 10. 02. 2021 Zbornični urad
Predstavitev ukrepov kmetijske politike za leto 2021 09. 02. 2021 Zavod Novo mesto
Seznam preventivnih ukrepov za preprečevanje vnosa in širjenja APK 09. 02. 2021 Zbornični urad
Ocenjevanje izdelkov s kmetij v letu 2021 04. 02. 2021 Zavod Novo mesto
Napovednik usposabljanj za februar 2021 04. 02. 2021 Zbornični urad
Aktualne informacije_februar 2021 02. 02. 2021 Zavod Novo mesto
Predelava mleka in dobra higienska praksa 28. 01. 2021 Zavod Novo mesto
Predstavitev ekološke kmetije Dolenc za usposabljanje EK 2021 25. 01. 2021 Zavod Ljubljana
Predstavitev ekološke kmetije Kašnik za usposabljanje EK 2021 25. 01. 2021 Zavod Ljubljana
Rez vinske trte ter bolezni in napake vina 20. 01. 2021 Zavod Novo mesto
Sodobni pristopi trženja in oglaševanja na kmetijah 19. 01. 2021 Zavod Novo mesto
Preusmeritev v ekološko kmetovanje 14. 01. 2021 Zavod Novo mesto
Zakaj pijemo najboljše jabolčne sokove? 14. 01. 2021 Zavod Novo mesto
Dobro je biti član KGZS 12. 01. 2021 Zbornični urad
Napovednik usposabljanj januar 2021 08. 01. 2021 Zbornični urad
Organska snov v tleh v zelenjadarstvu 23. 12. 2020 Zbornični urad
Dohodki iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti 22. 12. 2020 Zbornični urad
Zelena dežela 163 - december 2020 22. 12. 2020 Zbornični urad
Tehnološka navodila za namakanje 17. 12. 2020 Zbornični urad
Ohranitveno kmetijstvo 15. 12. 2020 Zbornični urad
Paša konj 15. 12. 2020 Zbornični urad
Pridelava ječmena 11. 12. 2020 Zbornični urad
Delo javne službe kmetijskega svetovanja 2019 08. 12. 2020 Zbornični urad
Dilema med ohranjanjem biodiverzitete in preživetjem kmetije 01. 12. 2020 Zbornični urad
Kako narediti jogurt 12. 11. 2020 Zavod Ptuj
Setev ozimnih žit 04. 11. 2020 Zavod Ptuj
Zelena dežela 162 - oktober 2020 03. 11. 2020 Zbornični urad
Nezahtevni objekti za rejo živali 26. 10. 2020 Zavod Novo mesto
Napovednik usposabljanj oktober 2020 06. 10. 2020 Zbornični urad
Zelena dežela 161 volilna - september 2020 29. 09. 2020 Zbornični urad
Farminar "Predelava sadja 2020 - predelava jabolk v jabolčni sok" 15. 09. 2020 Zavod Novo mesto
Priprave na trgatev 2020 15. 09. 2020 Zavod Novo mesto
Letina 2020 - smernice in posebnosti pri kletarjenju 10. 09. 2020 Zavod Maribor
IWMPRAISE delavnica na dnevu koruze, Jablje 09. 09. 2020 Zavod Ljubljana
Dan koruze 2020 09. 09. 2020 Zavod Ljubljana
Esca vinske trte 03. 09. 2020 Zavod Maribor
Vzorčenje in analiza krme 20. 08. 2020 Zavod Novo mesto
Zbirnik normativov za krmljenje plemenskih telet in telic 20. 08. 2020 Zbornični urad
Brošura Drobnica 20. 08. 2020 Zbornični urad
Pritlikave ovce pasme ouessant v biodinamičnem vinogradu 18. 08. 2020 Zavod Maribor
Naravni hormon za ukoreninjanje rastlin 18. 08. 2020 Zavod Maribor
Zelena dežela 160 - avgust 2020 18. 08. 2020 Zbornični urad
Zaposlovanje na kmetijah, avgust 2020 14. 08. 2020 Zbornični urad
Napovednik usposabljanj avgust 2020 10. 08. 2020 Zbornični urad
Izgube telet v SLO Stane Glač 27. 07. 2020 Zbornični urad
Pomanjkanje kalcija pri vrtninah 14. 07. 2020 Zavod Maribor
Sajenje zelja 10. 07. 2020 Zavod Ljubljana
LAS s CILjem - Inovativne rešitve s področja priprave videogradiva in ob... 07. 07. 2020 Zavod Ljubljana
Biodiverziteta na planinah za obiskovalce planin 06. 07. 2020 Zavod Kranj
Biodiverziteta na planinah za prebivalce planin 06. 07. 2020 Zavod Kranj
Biodiverziteta na planinah za agrarne skupnosti 06. 07. 2020 Zavod Kranj
Biodiverziteta na planinah za učence osnovnih šol 06. 07. 2020 Zavod Kranj
Napovednik usposabljanj julij 2020 03. 07. 2020 Zbornični urad
Protiinsektne mreže 01. 07. 2020 Zavod Ljubljana
Biorazgradljive folije 01. 07. 2020 Zavod Ljubljana
Strniščna obdelava 01. 07. 2020 Zbornični urad
Kako ravnati s slamo 01. 07. 2020 Zbornični urad
Poletna brazda 01. 07. 2020 Zbornični urad
Dan žit 2020 29. 06. 2020 Zavod Maribor
Vinski letnik 2019 26. 06. 2020 Zavod Maribor
Zelena dežela 159 - junij 2020 24. 06. 2020 Zbornični urad
Farminar - spremljanje prirasta pri govejih pitancih - tehtanje 23. 06. 2020 Zavod Novo mesto
Dan žit - spletni seminar 16. 06. 2020 Zavod Ljubljana
Izboljšane tehnologije pridelave in konzerviranja z beljakovinami bogate... 12. 06. 2020 Zavod Maribor
Okopavanje koruze 11. 06. 2020 Zavod Maribor
Dan žit - voden ogled makroposkusov 10. 06. 2020 Zavod Ljubljana
Vinski letnik 2019 - napovednik 09. 06. 2020 Zavod Maribor
Posebna ponudba KGZS za MOS 2020 09. 06. 2020 Zbornični urad
Prijavnica za člane KGZS za MOS 2020 09. 06. 2020 Zbornični urad
Napovednik usposabljanj junij 2020 02. 06. 2020 Zbornični urad
Česnova muha 29. 05. 2020 Zavod Ljubljana
Vzgoja sadik zelenjave 29. 05. 2020 Zavod Ljubljana
Priprava tal pred sajenjem plodovk v rastlinjakih 29. 05. 2020 Zavod Ljubljana
Pridelava špargljev 29. 05. 2020 Zavod Ljubljana
Zračnost vinske trte 28. 05. 2020 Zavod Maribor
Pletev vinske trte 25. 05. 2020 Zavod Maribor
Kapusova muha 25. 05. 2020 Zavod Maribor
Kako najti ustrezne pripravke za varstvo rastlin (fito info) 25. 05. 2020 Zavod Maribor
Porova zavrtalka - "Čebulna muha" (prevod za gluhe in naglušne) 25. 05. 2020 Zavod Maribor
Zadnje dognojevanje ter zatiranje bolezni klasa in škodljivcev v žitu 25. 05. 2020 Zavod Maribor
Hitri rastlinski test 25. 05. 2020 Zavod Maribor
Ekološka pridelava soje 20. 05. 2020 Zbornični urad
Uporaba zastirke pri pridelavi zelenjave; Natalija Pelko 20. 05. 2020 Zbornični urad
Ječmenova gola snet 18. 05. 2020 Zavod Novo mesto
Registracija teleta v Volos 18. 05. 2020 Zavod Nova Gorica
Etiketa - osebna izkaznica vina; Tadeja Vodovnik Plevnik 04. 05. 2020 Zbornični urad
Pogoji za prodajo vina, Tadeja Vodovnik Plevnik 28. 04. 2020 Zbornični urad
Predčiščenje in napeljava poganjkov na vodila za hmelj 24. 04. 2020 Zbornični urad
Nekatere izredne finančne pomoči v času COVID-19 za kmete - spletni seminar 22. 04. 2020 Zavod Ljubljana
Škodljivec kapusova muha in kako ga odpraviti 22. 04. 2020 Zbornični urad
Spomladansko namakanje jagod 22. 04. 2020 Zbornični urad
V pomoč pri odmerjanju namakalnih obrokov 22. 04. 2020 Zbornični urad
Tehnološka navodila za pridelavo fižola 22. 04. 2020 Zbornični urad
Navodila za oddajo zahtevka na daljavo 19. 04. 2020 Zavod Murska Sobota
Začasno in občasno delo v kmetijstvu (2020) 18. 04. 2020 Zbornični urad
Anton Zavodnik: Suša na travinju spomladi 2020 17. 04. 2020 Zbornični urad
Zatiranje plevelov v koruzi 17. 04. 2020 Zbornični urad
Ukrepi po pozebi na območju Posavja, Dolenjske in Bele krajine 17. 04. 2020 Zbornični urad
Pridelava zelenjave prek celega leta 17. 04. 2020 Zbornični urad
Stekleničenje vina 17. 04. 2020 Zbornični urad
Sajenje špargljev 16. 04. 2020 Zavod Ljubljana
Porova zavrtalka 16. 04. 2020 Zavod Ljubljana
Posledice letošnjih spomladanskih pozeb in suše na pridelavo jabolk 16. 04. 2020 Zbornični urad
Spomladanska dela v vinogradu 15. 04. 2020 Zavod Ptuj
Namakanje - 2. del 15. 04. 2020 Zavod Ptuj
Namakanje - 1. del 15. 04. 2020 Zavod Ptuj
Miša Pušenjak: Za nami še en vpad mrzlega zraka, kako naprej? 15. 04. 2020 Zbornični urad
Zelena dežela 158 - april 2020 15. 04. 2020 Zbornični urad
Kako preprečujemo sušo v vrtnarski pridelavi 15. 04. 2020 Zbornični urad
Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti v letu 2020 10. 04. 2020 Zbornični urad
Prikaz številčenja telet 08. 04. 2020 Zavod Nova Gorica
Prodaja s kmetije 07. 04. 2020 Zbornični urad
Dognojevanje žit 06. 04. 2020 Zavod Ptuj
Posadimo lokalne tradicionalne in avtohtone sorte 06. 04. 2020 Zbornični urad
Gnojila in gnojenje v ekološkem kmetovanju 06. 04. 2020 Zbornični urad
Skrb za ohranitev kakovosti vina 06. 04. 2020 Zbornični urad
Obvestilo o usposabljanjih 31. 03. 2020 Zbornični urad
Spomladanska oskrba posevkov 31. 03. 2020 Zbornični urad
Priprava travne ruše na novo rastno sezono 28. 03. 2020 Zbornični urad
Dobro je poznati svojo zemljo 28. 03. 2020 Zbornični urad
Oljna ogrščica in ozimna žita - dognojevanje 28. 03. 2020 Zbornični urad
Analiza tal 28. 03. 2020 Zbornični urad
Socialno zavarovanje za kmete (marec 2020) 15. 03. 2020 Zbornični urad
Mehanska obdelava tal v vstnem prostoru orehovega nasada 11. 03. 2020 Zavod Novo mesto
Predstavitev trosilnika gnojil z GPS sistemom 09. 03. 2020 Zavod Ptuj
Zelena dežela 157 - februar 2020 21. 02. 2020 Zbornični urad
Prezimni posevki - farminar 18. 02. 2020 Zavod Ptuj
Tehnološki list za ekološko pridelavo koruze 06. 02. 2020 Zbornični urad
Tehnologija pridelava oljnih buč 05. 02. 2020 Zbornični urad
Napovednik usposabljanj februar 2020 05. 02. 2020 Zbornični urad
Transmaščobne kisline 03. 02. 2020 Zbornični urad
FARMINAR - ZIMSKA REZ VINSKE TRTE 2020 30. 01. 2020 Zavod Novo mesto
Dvojni tuneli in pomen dobre zasnove posevkov 24. 01. 2020 Zavod Celje
Pozimi je doma pridelana zelenjava še posebej dobrodošla 23. 01. 2020 Zavod Celje
Osnovne snovi v varstvu rastlin 22. 01. 2020 Zavod Celje
Napovednik usposabljanj januar 2020 10. 01. 2020 Zbornični urad
Zelena dežela 156 - december 2019 20. 12. 2019 Zbornični urad
Napovednik usposabljanj december 2019 11. 12. 2019 Zbornični urad
Delo javne službe kmetijskega svetovanja 2018 13. 11. 2019 Zbornični urad
Napovednik usposabljanj november 2019 07. 11. 2019 Zbornični urad
Zelena dežela 155 - oktober 2019 23. 10. 2019 Zbornični urad
Najava terminov KOPOP2019_popravek 17. 10. 2019 Zbornični urad
Dan odprtih vrat Osemenjevalnega centra Preska 10. 10. 2019 Zbornični urad
Napovednik usposabljanj oktober 2019 08. 10. 2019 Zbornični urad
Sorte ozimnih žit za setev jesen 2019 26. 09. 2019 Zbornični urad
Prehrana jagnet in kozličkov 2019 16. 09. 2019 Zbornični urad
Napovednik usposabljanj september 2019 02. 09. 2019 Zbornični urad
Vabilo na sejem Agra 2019 22. 08. 2019 Zbornični urad
Zelena dežela 154 - avgust 2019 19. 08. 2019 Zbornični urad
Eko mleko, kmetija Uplaznik in linija eko mleko v Mlekarni Celeia 21. 07. 2019 Zavod Celje
Orehova muha, travništvo in govedoreja 14. 07. 2019 Zavod Celje
Suha enolončnica za teleta 11. 07. 2019 Zbornični urad
Razvrščanje objektov - izvleček uredbe 2019 11. 07. 2019 Zbornični urad
Preskrba z minerali pri živini 11. 07. 2019 Zbornični urad
Gradnja pomožnih kmetijskih objektov 11. 07. 2019 Zbornični urad
Gnojišča 11. 07. 2019 Zbornični urad
Avtomatizacija krmiljenja krav molznic 11. 07. 2019 Zbornični urad
FADN metodologija – obrazec in oblika poročila 10. 07. 2019 Zbornični urad
FADN metodologija – standardni rezultati 10. 07. 2019 Zbornični urad
FADN brošura 10. 07. 2019 Zbornični urad
INNOV-H2O logotipi 27. 06. 2019 Zbornični urad
Pomen ukrepov za krepitev rastlin 26. 06. 2019 Zavod Celje
Predelava mesa - svetovalnica 26. 06. 2019 Zavod Celje
Sofinanciranje aktivnosti KGZS KR 26. 06. 2019 Zbornični urad
Zelena dežela 153 - junij 2019 19. 06. 2019 Zbornični urad
Prijavnica za člane KGZS za Narava zdravje 2019 13. 06. 2019 Zbornični urad
Smernice dobre prakse v primarni pridelavi hrane in krme 10. 05. 2019 Zbornični urad
Zelena dežela 152 - april 2019 17. 04. 2019 Zbornični urad
Analiza stanja dopolnilnih dejavnosti 04. 04. 2019 Zbornični urad
Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji 04. 04. 2019 Zbornični urad
Socialno zavarovanje za kmete 22. 03. 2019 Zbornični urad
Podlubniki –škodljivci oslabelih dreves 21. 03. 2019 Zavod Novo mesto
Prijavnica za člane KGZS za MOS 2019 05. 03. 2019 Zbornični urad
Posebna ponudba za MOS 2019 05. 03. 2019 Zbornični urad
Razpis Podeželje v mestu 2019 05. 03. 2019 Zbornični urad
Dohodnina 2019 01. 03. 2019 Zbornični urad
Zelena dežela 151 - februar 2019 18. 02. 2019 Zbornični urad
Zaposlovanje na kmetiji, februar 2019 07. 02. 2019 Zbornični urad
Napovednik usposabljanj februar 2019 05. 02. 2019 Zbornični urad
Tehnološki list za ekološko pridelavo koruze 01. 02. 2019 Zavod Novo mesto
Navodilo za izvajanje operacije Dobrobit živali za drobnico 25. 01. 2019 Zbornični urad
Navodilo za izvajanje koprološke analize 25. 01. 2019 Zbornični urad
Tehnološka navodila za pridelavo solatnic 27. 12. 2018 Zbornični urad
Tehnološka navodila za pridelavo mešanic detelj in trav 27. 12. 2018 Zbornični urad
Tehnološka navodila za pridelavo fižola 27. 12. 2018 Zbornični urad
Zelena dežela 150 - december 2018 24. 12. 2018 Zbornični urad
Predelava mesa brez aditivov 21. 12. 2018 Zbornični urad
Tehnološki list - naprava hmeljišča 20. 12. 2018 Zbornični urad
Začasno in občasno delo v kmetijstvu 16. 11. 2018 Zbornični urad
Mali pravni vodič 13. 11. 2018 Zbornični urad
Mali davčni vodič 13. 11. 2018 Zbornični urad
Tehnologija pridelave zelja 13. 11. 2018 Zbornični urad
Tehnologija pridelave cvetače 13. 11. 2018 Zbornični urad
Tehnološka navodila za zaščito pred spomladansko pozebo v sadjarstvu 13. 11. 2018 Zbornični urad
Skupinska reja svinj ob prasitvi v ekološki prašičereji 13. 11. 2018 Zbornični urad
Akrilamidi v živilih 13. 11. 2018 Zbornični urad
Smernice dobre prakse namakanja z vidika mikrobiološke ustreznosti vode 13. 11. 2018 Zbornični urad
Kroženje hranil na prašičerejski kmetiji 13. 11. 2018 Zbornični urad
Zelena dežela 149 - oktober 2018 24. 10. 2018 Zbornični urad
Obnova vinogradov 2018 11. 10. 2018 Zbornični urad
Zelena dežela naročilnica 25. 09. 2018 Zbornični urad
Zelena dežela cenik 25. 09. 2018 Zbornični urad
Začasno in občasno delo v kmetijstvu 24. 09. 2018 Zbornični urad
Smernice dobre prakse namakanja z vidika mikrobiološke ustreznosti vode... 11. 09. 2018 Zbornični urad
Invazivne rastline v kmetijstvu 2018 11. 09. 2018 Zbornični urad
Postopek pridobivanja dovoljenja za sajenje vinske trte in pogoji za pri... 03. 09. 2018 Zbornični urad
Sortni izbor krompirja 2018 11. 08. 2018 Zbornični urad
Delo javne službe kmetijskega svetovanja 2017 06. 08. 2018 Zbornični urad
Zelena dežela 148 - avgust 2018 01. 08. 2018 Zbornični urad
Najem tujih sezonskih delavcev 24. 07. 2018 Zbornični urad
Zelena dežela 147 - junij 2018 01. 06. 2018 Zbornični urad
Osebno dopolnilno delo 24. 05. 2018 Zbornični urad
Zelena dežela 146 - april 2018 01. 04. 2018 Zbornični urad
Zelena dežela 145 - februar 2018 01. 02. 2018 Zbornični urad
Nakup vrednotnice 24. 01. 2018 Zbornični urad
Fiziološke motnje vinske trte 14. 01. 2018 Zavod Novo mesto
Zelena dežela 144 - december 2017 01. 12. 2017 Zbornični urad
Zavarovanja v kmetijstvu v letu 2017 13. 11. 2017 Zbornični urad
Tehnologija pridelave sladkorne pese 13. 11. 2017 Zbornični urad
Tehnološka navodila za omilitev posledic pomladanske suše 13. 11. 2017 Zbornični urad
Tehnološka navodila za integrirano pridelavo sadja, zelenjave, grozdja i... 13. 11. 2017 Zbornični urad
Tehnološka navodila za ekološko pridelavo grozdja 13. 11. 2017 Zbornični urad
Dobra higienska praksa - Clostridium difficile (CD) 13. 11. 2017 Zbornični urad
Osnovna strategija umetnega osemenjevanja svinj 13. 11. 2017 Zbornični urad
Vloga za izdajo dovoljenja za gojenje konoplje in maka 2017 11. 10. 2017 Zbornični urad
Priročnik za izvajanje navzkrižne skladnosti 2017 11. 10. 2017 Zbornični urad
Dohodnina 2017 11. 10. 2017 Zbornični urad
Katastrski dohodek kmetijskih in gozdnih zemljišč 2017 11. 10. 2017 Zbornični urad
Dopolnilne dejavnosti na kmetiji 2017 11. 10. 2017 Zbornični urad
Delo javne službe kmetijskega svetovanja 2016 11. 10. 2017 Zbornični urad
Javni zavodi javna naročila in ZJN 2017 03. 10. 2017 Zbornični urad
Zelena dežela 143 - oktober 2017 01. 10. 2017 Zbornični urad
Projekt izdelave ribogojnice 2017 06. 09. 2017 Zbornični urad
Šolska shema vrsta živil in objave ponudnikov 2017 06. 09. 2017 Zbornični urad
Prehrana mesne ovce 2017 05. 08. 2017 Zbornični urad
Zelena dežela 142 - avgust 2017 01. 08. 2017 Zbornični urad
Zelena dežela 141 - junij 2017 01. 06. 2017 Zbornični urad
Tehnološka navodila za pridelavo ameriških borovnic 2017 06. 05. 2017 Zbornični urad
Tehnologija pridelave industrijske konoplje 2017 05. 05. 2017 Zbornični urad
Tehnologija pridelave ajde 2017 05. 05. 2017 Zbornični urad
Tehnološka navodila Nizek fižol 2017 05. 05. 2017 Zbornični urad
Tehnologija pridelave solate 2017 06. 04. 2017 Zbornični urad
Zelena dežela 140 - april 2017 01. 04. 2017 Zbornični urad
Kondicija plemenskih svinj 20. 03. 2017 Zbornični urad
Tehnološka navodila za krmljenje molznic 2017 11. 03. 2017 Zbornični urad
Tehnološka navodila za pridelavo malin 2017 05. 03. 2017 Zbornični urad
Tehnologija pridelave radiča 2017 03. 03. 2017 Zbornični urad
Tehnološka navodila za ekološko pridelavo zelenjadnic 2017 03. 03. 2017 Zbornični urad
Zrnate stročnice kot alternativni vir v prehrani živali 2017 03. 03. 2017 Zbornični urad
Zelena dežela 139 - februar 2017 15. 02. 2017 Zbornični urad
Tehnološka navodila za pridelavo jagod 2017 11. 02. 2017 Zbornični urad
Tehnologija pridelave endivije 2017 06. 02. 2017 Zbornični urad
Zelenjavna veriga - dogovor o informiranju potrošnika 2017 11. 01. 2017 Zbornični urad
Zelena dežela 138 - december 2016 01. 12. 2016 Zbornični urad
Priročnik za uporabo Zakona o agrarnih skupnostih 13. 11. 2016 Zbornični urad
Navajanje hranilne vrednost živil 13. 11. 2016 Zbornični urad
Izbrana kakovost mleko in meso 13. 11. 2016 Zbornični urad
Navajanje hranilne vrednosti živil 2016 11. 10. 2016 Zbornični urad
izbrana kakovost mleko in meso 2016 11. 10. 2016 Zbornični urad
Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete 2016 11. 10. 2016 Zbornični urad
O javni službi kmetijskega svetovanja 11. 10. 2016 Zbornični urad
Tehnologija reje burskih koz 2016 07. 10. 2016 Zbornični urad
FADN - Mreža knjigovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev 2016 05. 10. 2016 Zbornični urad
Zelena dežela 137 - oktober 2016 01. 10. 2016 Zbornični urad
Industrijska konoplja - rastlina tisočerih možnosti 2016 11. 08. 2016 Zbornični urad
Zelena dežela 136 - avgust 2016 01. 08. 2016 Zbornični urad
Preprečevanje ketoze pri kravah molznicah 2016 05. 07. 2016 Zbornični urad
Zelena dežela 135 - maj 2016 01. 05. 2016 Zbornični urad
Zelena dežela 134 volilna - maj 2016 01. 05. 2016 Zbornični urad
Zelena dežela 133 - april 2016 01. 04. 2016 Zbornični urad
Zelena dežela 132 - februar 2016 01. 02. 2016 Zbornični urad
Zelena dežela 131 01. 12. 2015 Zbornični urad
Tehnološki list Prehrana govedi na ekoloških kmetijah 13. 11. 2015 Zbornični urad
Pridelava čebule 13. 11. 2015 Zbornični urad
Model za izračun upravičenosti namakanja 13. 11. 2015 Zbornični urad
Tehnološki ukrepi pri pridelavi koruze za zmanjšanje vpliva suše 13. 11. 2015 Zbornični urad
Alternativni sistemi reje prašičev v hlevih tipa PIG-PORT 13. 11. 2015 Zbornični urad
Vnos gospodarskih bolezni - odgovornost rejca 13. 11. 2015 Zbornični urad
Prehrana mlečnih ovc v konvencionalni in ekološki reji 13. 11. 2015 Zbornični urad
Neprezimni medonosni posevki 13. 11. 2015 Zbornični urad
Ozelenitev njivskih površin 13. 11. 2015 Zbornični urad
Setev rastlin za podor 13. 11. 2015 Zbornični urad
Namakanje kmetijskih zemljišč 13. 11. 2015 Zbornični urad
Gnojenje travinja s tekočimi organskimi gnojili 13. 11. 2015 Zbornični urad
Kmetovanje na vodovarstvenih območjih 13. 11. 2015 Zbornični urad
Navodila za kmetovanje v degradiranem okolju - Zgornja Mežiška dolina 13. 11. 2015 Zbornični urad
Pomen in uporabnost avtohtone pasme v govedoreji 2015 11. 10. 2015 Zavod Novo mesto
5 korakov do pridobitve nacionalne poklicne kvalifikacije 2015 11. 10. 2015 Zbornični urad
Zelena dežela 130 01. 10. 2015 Zbornični urad
Od ideje do socialnega podjetja z družbenim učinkom 2015 01. 08. 2015 Zbornični urad
Zelena dežela 129 01. 08. 2015 Zbornični urad
Epidemiologija antraknoze vinske trte s povzročiteljem elsinoëampelina(s... 16. 06. 2015 Zavod Novo mesto
Zelena dežela 128 01. 06. 2015 Zbornični urad
S kmetije za vas 2015 01. 05. 2015 Zbornični urad
Zelena dežela 127 01. 04. 2015 Zbornični urad
Occurrence of noctuid species causingspring damage in vineyards 27. 02. 2015 Zavod Novo mesto
Pojav pušpanove vešče (cydalimaperspectaliswalker) na območju jugovzhodn... 26. 02. 2015 Zavod Novo mesto
Zelena dežela 126 01. 02. 2015 Zbornični urad
Nova spoznanja glede glivičnih bolezni na žitih v letu 2014 26. 01. 2015 Zavod Novo mesto
Zelena dežela 125 01. 12. 2014 Zbornični urad
Talni škodljivci v pridelavi poljščin 13. 11. 2014 Zbornični urad
Tehnološka navodila ob poplavah 13. 11. 2014 Zbornični urad
Drobnici veljava, ki ji gre: od reje do zakola 13. 11. 2014 Zbornični urad
Prehrana mlečnih koz v konvencionalni in ekološki reji 13. 11. 2014 Zbornični urad
Pšenična trda (smrdljiva) snet 13. 11. 2014 Zbornični urad
Ukrepi za izboljšanje travne ruše 13. 11. 2014 Zbornični urad
Označevanje živil 13. 11. 2014 Zbornični urad
Zelena dežela 124 01. 10. 2014 Zbornični urad
Zelena dežela 123 01. 08. 2014 Zbornični urad
Zelena dežela 122 01. 06. 2014 Zbornični urad
Škoda v vinogradih zaradi objedeni brstov 16. 04. 2014 Zavod Novo mesto
Zelena dežela 121 01. 04. 2014 Zbornični urad
Zelena dežela 120 01. 02. 2014 Zbornični urad
Zelena dežela 119 01. 12. 2013 Zbornični urad
Tehnološka navodila za pridelavo špargljev 13. 11. 2013 Zbornični urad
Navodila in usmeritve za trajnostno gospodarjenje z gozdovi za lastnike... 13. 11. 2013 Zbornični urad
Tehnološka navodila za pridelovanje jabolk 13. 11. 2013 Zbornični urad
Smernice dobre prakse pri obdelavi nastrižene ovčje volne 13. 11. 2013 Zbornični urad
Tehnologija pridelave oljnih buč 13. 11. 2013 Zbornični urad
Lucerna 13. 11. 2013 Zbornični urad
Tehnologija pridelave čebule 13. 11. 2013 Zbornični urad
Česen 13. 11. 2013 Zbornični urad
Odpadne vode 13. 11. 2013 Zbornični urad
Kakovost prašičjega mesa 13. 11. 2013 Zbornični urad
Zelena dežela 118 01. 10. 2013 Zbornični urad
Zelena dežela 117 01. 08. 2013 Zbornični urad
Zelena dežela 116 01. 06. 2013 Zbornični urad
Zelena dežela 115 01. 05. 2013 Zbornični urad
Socialna varnost kmetov kmetic 2013 01. 04. 2013 Zbornični urad
Zelena dežela 114 01. 03. 2013 Zbornični urad
Vpliv varstvenih ukrepov proti koruznemu hrošču 28. 02. 2013 Zavod Novo mesto
Zelena dežela 113 01. 01. 2013 Zbornični urad
Ponudite certificiran les 13. 11. 2012 Zbornični urad
Tehnologija pridelave sončnice 13. 11. 2012 Zbornični urad
Gnojevka iz bioplinskih naprav in ekološko kmetijstvo 13. 11. 2012 Zbornični urad
Ekološka reja divjadi v oborah 13. 11. 2012 Zbornični urad
Ekološka pridelava vrtnin v rastlinjaku 13. 11. 2012 Zbornični urad
Skale za oceno kondicije živali (Priročnik za navzkrižno skladnost) 13. 11. 2012 Zbornični urad
Omamljanje, barva mesa in pH vrednost mesa 13. 11. 2012 Zbornični urad
Biološka varnost na prašičerejskih kmetijah 13. 11. 2012 Zbornični urad
Voda kot pogoj za uspešno rejo prašičev 13. 11. 2012 Zbornični urad
Najboljše tehnike za zelo velike kmetije 13. 11. 2012 Zbornični urad
Zelena dežela 112 01. 10. 2012 Zbornični urad
Zelena dežela 111 01. 08. 2012 Zbornični urad
Zelena dežela 110 01. 07. 2012 Zbornični urad
Zelena dežela 109 01. 06. 2012 Zbornični urad
Zelena dežela 108 01. 05. 2012 Zbornični urad
Zelena dežela 107 01. 04. 2012 Zbornični urad
Zelena dežela 106 01. 03. 2012 Zbornični urad
Zelena dežela 105 01. 02. 2012 Zbornični urad
Zelena dežela 104 01. 01. 2012 Zbornični urad
Zelena dežela 103 01. 12. 2011 Zbornični urad
Zelena dežela 101 01. 10. 2011 Zbornični urad
Zelena dežela 102 01. 09. 2011 Zbornični urad
Zelena dežela 100 01. 09. 2011 Zbornični urad
Zelena dežela 98 01. 09. 2011 Zbornični urad
Zelena dežela 96 01. 09. 2011 Zbornični urad
Zelena dežela 94 01. 09. 2011 Zbornični urad
Zelena dežela 99 01. 07. 2011 Zbornični urad
Zelena dežela 97 01. 05. 2011 Zbornični urad
Zelena dežela 95 01. 03. 2011 Zbornični urad
Zelena dežela 93 01. 12. 2010 Zbornični urad
Zelena dežela 91 01. 10. 2010 Zbornični urad
Zelena dežela 92 01. 09. 2010 Zbornični urad
Zelena dežela 90 01. 09. 2010 Zbornični urad
Zelena dežela 88 01. 09. 2010 Zbornični urad
Zelena dežela 86 01. 09. 2010 Zbornični urad
Zelena dežela 84 01. 09. 2010 Zbornični urad
Zelena dežela 89 01. 08. 2010 Zbornični urad
Zelena dežela 87 01. 05. 2010 Zbornični urad
Zelena dežela 85 01. 03. 2010 Zbornični urad
Zelena dežela 83 01. 01. 2010 Zbornični urad
Zelena dežela 82 01. 12. 2009 Zbornični urad
Zelena dežela 81 01. 11. 2009 Zbornični urad
Zelena dežela 80 01. 10. 2009 Zbornični urad
Zelena dežela 76 01. 09. 2009 Zbornični urad
Zelena dežela 75 01. 09. 2009 Zbornični urad
Zelena dežela 74 01. 09. 2009 Zbornični urad
Zelena dežela 73 01. 09. 2009 Zbornični urad
Zelena dežela 72 01. 09. 2009 Zbornični urad
Zelena dežela 79 01. 09. 2009 Zbornični urad
Zelena dežela 78 01. 08. 2009 Zbornični urad
Zelena dežela 77 01. 06. 2009 Zbornični urad
Zelena dežela 71 01. 12. 2008 Zbornični urad
Zelena dežela 70 01. 11. 2008 Zbornični urad
Zelena dežela 69 01. 11. 2008 Zbornični urad
Zelena dežela 68 01. 09. 2008 Zbornični urad
Zelena dežela 66 01. 09. 2008 Zbornični urad
Zelena dežela 65 01. 09. 2008 Zbornični urad
Zelena dežela 64 01. 09. 2008 Zbornični urad
Zelena dežela 63 01. 09. 2008 Zbornični urad
Zelena dežela 62 01. 09. 2008 Zbornični urad
Zelena dežela 67 01. 08. 2008 Zbornični urad
Zelena dežela 61 01. 12. 2007 Zbornični urad
Zelena dežela 59 01. 11. 2007 Zbornični urad

NASTAVITVE ZASEBNOSTI

Spletno mesto uporablja piškotke. Osnovni so nujni za delovanje, dodatni pa vam omogočajo boljšo uporabniško izkušnjo in dostop do kakovostne vsebine. Preberite več o piškotkih.

Nujni piškotki so potrebni za ustrezno delovanje spletnega mesta. Nastavijo se samodejno ob vaši interakciji s tem spletnim mestom. Analitični piškotki so namenjeni zbiranju podatkov o uporabi spletnega mesta za izboljšanje uporabniške izkušnje in zmogljivosti.

Dostopnost spletiščaCTRL + U

Ponastavi

Bližnjice s tipkovnico

Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
Esc Zapre pojavno okno / meni
Tab Premakne fokus na naslednji element
Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
Enter Potrdi/klikne fokusiran element
Preslednica Označi/odznači potrditveno polje