"PRIPRAVE NA TRGATEV 2015"

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto vabi vinogradnike na strokovno predavanje "Priprave na tragtev 2015". Termine in lokacije predavanj dobite v priloženi dadoteki.
Vljudno vabljeni!

20. KMEČKI PRAZNIK V METLIKI - REPORTAŽA

V priponki je reportaža o izvedbi 20. KMEČKEGA PRAZNIKA V METLIKI.

VODENJE EVIDENC KOPOP O DELOVNIH OPRAVILIH

Kmetije vključene v ukrepe KOPOP so dolžne voditi predpisane evidence o delovnih opravilih.

20. KMEČKI PRAZNIK V METLIKI

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto organizira že 20. Kmečki praznik in borzo za lokalno oskrbo. Podroben program prireditve dobite v priponki.
Vljudno vabljeni!

PREDLOŽITEV OBRAČUNA PAVŠALNEGA NADOMESTILA ZA LETO 2014

Finančna uprava Republike Slovenije poziva imetnike dovoljenja za pavšalno nadomestilo za leto 2014, ki še niso oddali obračuna pavšalnega nadomestila za leto 2014, da naj obračune predložijo na podlagi samoprijave do 30. junija 2015.

OLAJŠAVA ZA INVESTIRANJE V OSNOVNO KMETIJSKO IN OSNOVNO GOZDARSKO DEJAVNOST ZA LETO 2014

V kolikor v predpisanem roku niste uveljavljali investicijske olajšave za leto 2014, lahko na prejeti informativni izračun dohodnine vložite ugovor, rok je 29. junij 2015.

DOLOČITEV DEJANSKEGA UPORABNIKA KMETIJSKIH IN GOZDNIH ZEMLJIŠČ

Rok za vložitev vloge za določitev dejanskega uporabnik kmetijskih in gozdnih zemljišč za letošnje davčno leto je 30. junij 2015.

Usposabljanje iz fitomedicine

Anketa

Ali koristite storitve enološkega laboratorija na Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto?: