Zmanjšanje oz. odpis prispevkov za kmete, ki so utrpeli škodo zaradi spomladanske pozebe


Objavljeno dne: 13.4.2021

- Vlogo lahko podajo kmetje, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovani na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti.
- Vlogo je potrebno oddati v 15 dneh od škodnega dogodka in škodo oceni pristojna komisija. Vlogo je mogoče oddati ekektronsko, osebno ali po pošti.
-  Navodila in obrazci so na povezavi.
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=odpis_pris_preb
 
 

laboratorij

Delovni čas
enološkega laboratorija

pon.-pet.: 7 - 15 ure
Od 26.7. do 6.8.
zaprt zaradi dopusta

Usposabljanje za ravnanje s FFS