Živinoreja


Svetovalec nudi svetovanje na naslednjih področjih

 • Pridelava krme; sušenje, siliranje,
 • Prehrane živali; računanje krmnih obrokov in krmnih mešanic,
 • Dobro počutje živali; uskladitev sistemov reje z zakonodajo
 • Idejne skice hlevov in pomožnih objektov (dosuševalne naprave za seno, silosi, strojne lope, gnojišča, jame za gnojevko ipd)
 • Urejanje pašnikov (načrti za pašnike, obnova travinja, sistemi paše ipd.)
 • Ekološka živinoreja
 • Izobraževanje s področja živinoreje
 • Sodelovanje z živinorejskimi društvi
 • Svetovanje in pomoč pri kmetijskih gradnjah
   

laboratorij

Delovni čas
enološkega laboratorija

pon.-pet.: 7 - 15 ure
Podaljšan del.čas
12.9.22 - 28.10.22
pon.-pet.: 7 - 17 ure

Usposabljanje za ravnanje s FFS