Zelenjadarstvo


Za uspešno kmetovanje je nujno znanje.

Svetovalka za varstvo rastlin in zelenjadarstvo skozi vse leto izvaja izobraževanja o pridelavi, skladiščenju ter trženju zelenjadnic in zelišč. V času pridelave izvaja svetovanja o pravilni in pravočasni uporabi fitofarmacevtskih sredstev. Izvaja konzultacije za pravočasno ukrepanje;  uspešno preventivno in kurativno delovanje proti rastlinskim boleznim in škodljivcem in preglede zdravstvenega stanja posevkov na terenu.   

Nudi pomoč pri investicijskem načrtovanju zaščitnih prostorov in iskanju optimalnih rešitev izbire primernih sort, gnojenja, namakanja, uporabe fitofarmacevtskih sredstev in tehnologije pridelave v zelenjadarstvu.. Izdela gnojilne načrte. Glede na povpraševanje podaja informacije o novih tehnologijah, spremljanju najboljših praks pridelav in ukrepov kmetijske politike, ki omogočajo optimalne, kvalitetne in konkurenčne pridelke. 

Za trženje varne hrane je ključnega pomena izvajanje dobre kmetijske prakse v primarni proizvodnji, ki zagotavlja sledljivost pridelanih pridelkov rastlinskega izvora..  Pomaga pri načinih izvedbe trženja in označevanja pridelkov ter usmerja pri vodenju kakovosti proizvodnje, ki omogoči izpolnjevanje zahtev po mikrobiološki ustreznosti, minimalnih ostankih FFS in varovanju okolja.

Glede na povpraševanje kmetijskih pridelovalcev poskrbi in usmeri stranko na pravega svetovalca, ki odgovori in svetuje pri reševanju nastalih problemov.
 

laboratorij

Delovni čas
enološkega laboratorija

pon.-pet.: 7 - 15 ure
Podaljšan del.čas
12.9.22 - 28.10.22
pon.-pet.: 7 - 17 ure

Usposabljanje za ravnanje s FFS