Vinogradništvo


Dela svetovalca za vinogradništvo:

 • ogledi vinogradov, spremljanje stanja in svetovanje rednih ukrepov v vinogradih
 • ogledi vinogradov, in svetovanje izrednih ukrepov v vinogradih toča, pozeba, bolezni
 • ogledi terena in svetovanje pri obnovi vinograda
 • svetovanje ukrepov potom telefona in v pisarni
 • spremljanje klimatskih razmer
 • spremljanje dozorevanja in vzorčenje grozdja
 • izvajanje prikazov rezi vinske trte
 • izvajanje poskusov v vinogradu
 • fotografiranje stanja v vinogradu
 • priprava in izvedba različnih predavanj
 • priprava vsebine za odzivnik in letake
 • priprava vsebine za internetno stran
 • izdelava načrtov gnojenja na osnovi analize tal
 • priprava različnih strokovnih člankov za objavo v časopisih
 • priprava različnih strokovnih člankov za objavo potom radia
 • sodelovanje na strokovnih prireditvah in ekskurzijah
 • udeležba na strokovnih izobraževanjih
 • sodelovanje z ministrstvom pri pripravi predpisov
 • sodelovanje pri pripravi strokovnih posvetov tudi izven zavoda
 • odvzem vzorcev za analizo in svetovanje gnojenja
 • obdelava podatkov potrebe svetovanja
 • lastno izobraževanje iz literature ali interneta
 • priprava različnih poročil
 • izvajanje projektov pridobljenih na razpisu
 • pomoč sodelavcem pri izdelavi projektov prostorskega planiranja in razvoja
 • vodenje evidence in tiskanje potrdil SKOP – KOP
 • priprava strokovne vsebine za posvete strokovne skupine

 

laboratorij

Delovni čas
enološkega laboratorija

pon.-pet.: 7 - 15 ure
Podaljšan del.čas
12.9.22 - 28.10.22
pon.-pet.: 7 - 17 ure

Usposabljanje za ravnanje s FFS