Predstavitev projekta


Projekt se izvaja v obdobju od 1.9.2008 – 30.9.2009 v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, osi LEADER, za območje Lokalne akcijske skupine Dolenjske in Bele krajine.

Urejenost podeželja ter ohranjanje kakovostnega življenjskega prostora na podeželju sta v veliki meri povezana z ohranjanjem kmetijske dejavnosti. Zaradi strukture primarne kmetijske pridelave na območju LAS Dolenjske in Bele krajine ter trenutnih tržnih razmer obstaja realna nevarnost opuščanja primarne kmetijske pridelave.

Ozaveščenost potrošnikov je iz dneva v dan višja. Poleg varnosti kupljenih živil postaja vse pogosteje odločilna pri nakupu njihova kakovost ter znano mesto pridelave in predelave. Za območje LAS Dolenjske in Bele krajine je značilna visoka stopnja ohranjenosti tradicionalnih postopkov pridelave (vključenost večine kmetijskih gospodarstev v sonaravne oblike kmetovanja, med njimi tudi v ekološko) in predelave kmetijskih pridelkov in živil višje kakovosti (ohranjeni tradicionalni postopki predelave, posamezni izdelki so vključeni v sheme višje kakovosti npr. belokranjska pogača,…). Možnost povečanja obsega neposredne prodaje kmetijskih pridelkov in živil predstavlja za pridelovalce višjo dodano vrednost in s tem ohranjanje prihodkov. Za lokalno prebivalstvo pa prodaja na ozkem lokalnem območju pomeni večji obseg lokalne oskrbe s hrano višje kakovosti.

Z izvajanjem projektnih aktivnosti tako želimo doseči tri osnovne cilje:

  • povečati obseg registriranih dejavnosti v gospodinjstvih na podeželju oz. na kmetijah, s tem pa ohranjanje in pridobivanje novih delovnih mest,
  • povečati obseg lokalne oskrbe s hrano višje kakovosti, predvsem z živilskimi proizvodi,
  • predstaviti možnost trženja prehranskih izdelkov in vključevanje turizma na kmetijah višje kakovosti, v širšo turistično ponudbo LAS Dolenjske in Bele krajine.

Partnerji v projektu:

Prijavitelj in nosilec projekta: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Šmihelska 14, Novo mesto
www.kmetijskizavod-nm.si
Partner: Razvojni center Novo mesto d.o.o.
Ljubljanska c. 26, Novo mesto
www.rc-nm.si
Partner: Terme Krka d.o.o.
Ljubljanska c. 26, Novo mesto
www.krka.si/terme

 

laboratorij

Delovni čas
enološkega laboratorija

pon.-pet.: 7 - 15 ure
Podaljšan del.čas
12.9.22 - 28.10.22
pon.-pet.: 7 - 17 ure

Usposabljanje za ravnanje s FFS