Koordinator za KD in DD


Strokovno področje koordinatorja za KD in DD zajema naslednja področja:

 • svetovanje s področja kmečkega gospodinjstva in kmečke družine,
 • priprava aktualnih strokovnih prispevkov za medije,
 • sodelovanje pri proizvodnji in usmerjanju kmetije - družine
 • usmerjanje v dopolnilne dejavnosti,
 • organizacija in izvedba izobraževanj za nosilce dopolnilnih dejavnosti
 • sodelovanje pri tečaju iz senzorične analize vina,
 • sodelovanje pri kletarskem tečaju
 • sodelovanje pri ocenjevanju vin na KGZ – NM kot pooblaščeni organizaciji za oceno vina, mošta in drugih proizvodov iz grozdja in vina,
 • sodelovanje pri lokalnih ocenjevanjih vin, sokov in žganj,
 • sodelovanje pri pripravi predlogov za predpise s področja pridelave živil (z namenom pridobitve znaka kakovosti)
 • sodelovanje pri projektnem delu,
 • sodelovanje pri izdelavi vlog za investicije v okviru PRP s področja turizma in dopolnilnih dejavnosti

laboratorij

Delovni čas
enološkega laboratorija

pon.-pet.: 7 - 15 ure
Podaljšan del.čas
12.9.22 - 28.10.22
pon.-pet.: 7 - 17 ure

Usposabljanje za ravnanje s FFS