1. FAZA


Izvedba 14 informacijsko-izobraževalnih delavnic z namenom predstavitve postopkov in načinov registracije poslovnih dejavnosti v gospodinjstvih na podeželju ter možnosti koriščenja finančnih sredstev z namenom investiranja v tovrstne dejavnosti. Poudarek je na dopolnilnih dejavnostih na kmetijah. Delavnice bodo izvedene v vsaki občini na območju LAS Dolenjske in Bele krajine. Vsebina delavnic bo zajemala naslednje vsebine:

 1. Uvodni pozdrav predstavnika občine.
 2. Uvodni pozdrav prijavitelja projekta – Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto (Jože Simončič, direktor).
 3. Predstavitev projekta (mag. Zdenka Kramar, vodja projekta – KGZ Novo mesto).
 4. Možnosti vključevanja lokalnih proizvodov in prehranskih izdelkov v ponudbo podjetja Terme Krka d.o.o. (predstavniki podjetja Terme Krka d.o.o. Novo mesto).
 5. Dopolnilne dejavnosti na kmetiji, s poudarkom na predstavitvi dejavnosti povezanih s proizvodnjo živilskih izdelkov in turizma na kmetiji (Andrej Bajuk, Slavica Grobelnik, Cvetka Lavrič, Anja Mežan – vsi KGZ Novo mesto).
 6. Odmor
 7. Vodenje poslovnih knjig in način obdavčitve posameznih oblik registracije dejavnosti (Damijan Vrtin – KGZ Novo mesto).
 8. Možnosti koriščenja finančnih sredstev za investicije iz Evropskega sklada za razvoj podeželja za namene dopolnilnih dejavnosti in mikropodjetij (mag. Zdenka Kramar – KGZ Novo mesto).
 9. Možnosti koriščenja finančnih sredstev iz naslova podjetniškega sklada (Jožica Povše – RC Novo mesto).

PRIROČNIK »Kako registrirati dopolnilno dejavnost«, ki je oblikovan in natisnjen v okviru izvajanja projektnih aktivnosti, bo na voljo ob izvedbi delavnic vsem prisotnim. Vsebina priročnika je razdeljena v dva vsebinska sklopa:
1. sklop: je namenjen predstavitvi osnovnih pogojev pri registraciji poslovnih dejavnosti, s poudarkom na registraciji dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
2. sklop: je namenjen klasifikaciji in pogojem pri obratovanju obratov živilskih proizvodov ter predstavitvi pogojev pri registraciji turizma na kmetiji. Izvedba 1. faze projekta se zaključuje z izvedbo 14 delavnic v obdobju od 30.3.2009 – 23.4.2009, in sicer na lokacijah:

 • v ponedeljek 30.3.2009 za območje občin Mokronog-Trebelno (Kulturni dom v Mokronogu – ob 11. uri) in Šentrupert (Kulturni dom v Šentrupertu – ob 15.30 uri),
 • v torek 31.3.2009 za območje občin Metlika (sejna soba občine Metlika - ob 11. uri) in Semič (Kulturni center v Semiču - ob 15.30 uri),
 • v četrtek 2.04.2009 za območje občin Žužemberk (sejna soba občine Žužemberk - ob 11. uri) in Straža (v prostorih Gasilskega doma v Dolenji straži - ob 15.30 uri),
 • v torek 7.04.2009 za območje občin Šmarjeta (Družbeni dom v Šmarjeti - ob 11. uri) in Škocjan (Metelkov dom v Škocjanu - ob 15.30 uri),
 • v četrtek 16.4.2009 za območje občin Črnomelj (sejna soba občine Črnomelj - ob 11. uri) in Dolenjske Toplice (Kulturno kongresni center v Dolenjskih Toplicah - ob 15.30 uri),
 • v torek 21.04.2009 za območje občin Novo mesto (prostori Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto - ob 11. uri) in Šentjernej (sejna soba občine Šentjernej - ob 15.30 uri) in
 • v četrtek 23.4.2009 za območje občin Trebnje (prostori CIK-a - ob 11. uri) in Mirna peč (Kulturni dom v Mirni peči - ob 15.30 uri).

laboratorij

Delovni čas
enološkega laboratorija

pon.-pet.: 7 - 15 ure
Podaljšan del.čas
12.9.22 - 28.10.22
pon.-pet.: 7 - 17 ure

Usposabljanje za ravnanje s FFS