NAJAVA REDNIH USPOSABLJANJ ZA DOBROBIT ŽIVALI ZA LETO 2020

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 boste lahko obvezo za usposabljanje opravili na dva načina:
- z udeležbo na enem od e-usposabljanj, ki bodo potekala na daljavo preko spleta,
- s prejemom gradiva z vsebinami letošnjih usposbljanj in ogledom videoposnetka usposabljanja.
Vsak upravičenec, ki je vkljčen v ukrep DŽ (govedo, prašiči, drobnica), bo s strani svojega KGZ prejel pisno vabilo za udeležbo na e-usposabljanje (usposabljanja bodo v začetku februarja, glej priponko), gradivo in povabilo na izpolnitev e-ankte.

Posnetek rednega KOPOP usposabljanja za leto 2020

Prilagamo povezavo do posnetka rednega KOPOP usposabljanja za leto 2020:
https://www.youtube.com/watch?v=Qt8ntPQLq1U&t=5301s

NAJAVA REDNIH USPOSABLJANJ ZA KOPOP ZA LETO 2020

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 boste lahko letošnjo obvezo opravili na dva načina:
- z udeležbo na enem od e-usposabljanj, ki bodo potekala na daljavo preko spleta,
- s prejemom gradiv z vsebinami letošnjih usposbljanj in ogledom videoposnetka usposabljanja.
Vsak upravičenec, ki je vključen v ukrep KOPOP, bo s strani svojeka KGZ prejel pisno vabilo za udeležbo na e-usposabljanje, grdaivo in povabilo na izpolnitev e-ankete.

FINANČNA POMOČ NAMENJENA REJCEM PRAŠIČEV

Rok za oddajo vlog je 25.11.2020. Pripeti prilogi: "povzetek Odloka o finančni pomoči pri reji prašičev" in obrazec "Zahtevek za dodelitev finančne pomoči pri reji prašičev za leto 2020"

Usposabljanje "POLJEDELEC/POLJEDELKA"

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto organizira Webinar "POLJEDELEC/POLJEDELKA", ki je referenca za pridobitev Nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK). 
Več informacij dobite v priloženi datoteki.

laboratorij

Delovni čas
enološkega laboratorija

pon.-pet.: 7 - 15 ure
Podaljšan del.čas
13.9.21 - 29.10.21
pon.-pet.: 7 - 17 ure

Usposabljanje za ravnanje s FFS