Usposabljanje za uporabnike fitofamacevtskih sredstev

Kandidate za obnovitvene in osnovne tečaje obveščamo, da bodo vsa načrtovana uspodsabljanja do nadaljnega potekala preko spletne aplikacije ZOOM.Zaradi razglaščene epidemije COVID-19, se do 31.12.2021 podaljša veljavnost tistim izkaznicam, katerim je veljavnost potekla v času epidemije.

OBJAVLJEN JE JAVNI RAZPIS ZA ODPRAVO ZARAŠČANJA NA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH

Vabimo vas na predstavitev 4. javnega razpisa za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih. Predstavitev objavljenega Javnega razpisa bo potekala vponedeljek, 24. 5. 21, ob 10.00 uri, preko spletne aplikacije ZOOM.
 
 
Za vključitev na predstavitev se je potrebno predhodno registrirati na spodnji povezavi:
https://zoom.us/meeting/register/tJYlcu-urz8vE9GnCS7BgpEsGG51LcGVzIPc

Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki bodo pravočasno naročeni na UE bodo v zamudnem roku za vložitev zbirne vloge brez znižanja plačil!

Nosilci KMG, ki zaradi epidemije COVID-19, ki vpliva na delo UE ne morejo pravočasno izvesti potrebnih sprememb v RKG, ki so potrebne za vložitev zbirne vloge, bo priznana izjemna okoliščina in ne bodo imeli znižanja plačil, čeprev bodo vložili zbirno vlogo v zamudnem roku. Nosilci, ki se bodo prijavili na urejanje podatkov v RKG na UE do 4.5.2021,če vlagajo zahtevke za drobnnico  oz. do 5.5.2021 za ostale zahtevke, bo UE uvrstila na seznam, ki ga bo RKG posredoval ARSKTRP in bo osnova za obravnavao "COVID-19 izjemne okoliščine".

Zmanjšanje oz. odpis prispevkov za kmete, ki so utrpeli škodo zaradi spomladanske pozebe

- Vlogo lahko podajo kmetje, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovani na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti.
- Vlogo je potrebno oddati v 15 dneh od škodnega dogodka in škodo oceni pristojna komisija. Vlogo je mogoče oddati ekektronsko, osebno ali po pošti.
-  Navodila in obrazci so na povezavi.
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=odpis_pris_preb
 

laboratorij

Delovni čas
enološkega laboratorija

pon.-pet.: 7 - 15 ure
Podaljšan del.čas
13.9.21 - 29.10.21
pon.-pet.: 7 - 17 ure

Usposabljanje za ravnanje s FFS