RAZSTAVA GOVEDI GOVEDOREJSKEGA DRUŠTVA TREBNJE

Govedorejsko društvo Trebnje je v sodelovanju s Kmetijsko gozdarskim zavodom Novo mesto pripravilo razstavo govedi. Fotoreportažo si lahko ogledate v priponki.

VLOGA ZA ZNIŽANJE ALI ODPIS PRISPEVKOV ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

V primeru elementarnih nesreč lahko v roku 15 dni od nastanka škode zavarovanec iz naslova kmetijske dejavnosti vloži posebno vlogo za odpis ali zmanjšanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pri pristojni izpostavi DURS.

INFORMACIJE O RAZPISU ZA MLADE PREVZEMNIKE KMETIJ

Na našem zavodu in izpostavah vam nudimo vse informacije in izdelavo vlog za razpis "Mladi prevzemniki kmetij".

Več informacij v priponki.

TEHNOLOŠKA NAVODILA ZA RABO BIOPLINSKE GNOJEVKE

Na KGZS - Zavodu Novo mesto smo pripravili tehnološka navodila za rabo bioplinske gnojevke v kmetijstvu.

Navodila so priložena v priponkah.

KUPUJMO DOMAČE

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije želi pomagati slovenskim kmetom in drugim s promocijo in dvigom ugleda njihovih pridelkov in izdelkov. V ta namen je izdelala spletno stran "Kupujmo domače", katere namen je spodbujanje porabe pridelkov in izdelkov slovenskih kmetov. Na spletni strani si lahko uporabniki poleg ponudbe ogledajo tudi aktualne dogodke na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije.

Več informacij na spletni strani:  www.kupujmodomace.si

V priponki prilagamo tudi prijavnico za sodelovanje na spletni strani.

laboratorij

Delovni čas
enološkega laboratorija

pon.-pet.: 7 - 15 ure
Podaljšan del.čas
12.9.22 - 28.10.22
pon.-pet.: 7 - 17 ure

Usposabljanje za ravnanje s FFS