Obvestilo oškodovancem o podaljšanju roka za prijavo škode zaradi posledic pozebe v letu 2021

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje obveščata vse oškodovance, ki so utrpeli škodo zaradi pozebe v letu 2021, da je rok za predložitev obrazca 2: »Ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročene po naravni nesreči« na pristojno občino podaljšan do 11. 11. 2021.

NAJAVA TERMINOV OBVEZNIH USPOSABLJANJA ZA POTREBE IZVAJANJA UKREPA DOBROBIT ŽIVALI IZ PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBDOBJE 2014–2020, NA PODROČJU GOVEDOREJE, ZA LETO 2021

Vsak, ki se je vključil v ukrep dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, na področju govedoreje (ukrep DŽ, na področju govedoreje), se mora za ta ukrep udeležiti rednega štiriurnega usposabljanja. Namen tega usposabljanja je, da se udeleženci seznanijo z vsebinami povezanimi z dobrobitjo živali, ter s pridobljenim znanjem in informacijami lažje in z manj napakami izvajajo ukrep DŽ na področju govedoreje.
V LETU 2021 JE POTREBNO USPOSABLJANJE OPRAVITI DO 15. 12. 2021!

Objavljena sta dva javna razpisa za sofinanciranje naložb v gozdarstvu

Javna razpisa sta odprta do 10. oz. 17.januarja 2022. Predstavitev obeh javnih razpisov bo 4.11.2021 ob 17.00 uri, preko spletne aplikacije zoom. Vabilo je v priponki.
PRIPONKA

Objavljen javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

Razpis je objavljen na spletni povezvai  https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/5-jabni-razpis-za-odpravo-zarascanja-na-kmetijskih-zemljiscih/ in sicer do porabe sredstev. Več informacij o javnem razpisu je v priponki.
PRIPONKA

Objavljen je JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 6.4: »Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti«

Razpis bo odprt do 17.12.2021. Predstavitev javnega razpisa bo preko spletne aplikacije 7.10.2021. Več informacij o javnem razpisu in povezava preko kaetre boste lahko spremljali predstavitev je v priponkah.
VABILO
Navodilo za registracijo

Objavljen je javni razpis »Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij«.

Razpis bo odprt do 16.12.2021. Predstavitvi javnega razpisa bosta 29.9.2021 in 30.9.2021 preko spletne aplikacije. Spletno povezavo za udeležbo na predstavitvi javnega razpisa in več informacij v povezavi z javnim razpisom najdete v priponkah.
VABILO
Pomoč ZOOM

PRIPRAVA NA TRGATEV 2021

Pripravljamo več izobraževanj "Priprava na trgatev 2021". Za udeležbo je potrebna perdhodna prijava. Lokacije in termini predevenj so v priponiki in pod rubriko "najnovejše novice".
PRIPONKA

Objavljena sta dva javna razpisa namenjena pridobitvi finančnih sredstev za naložbe v vratnarstvo (tudi okrasne rastline) in trajne nasede.

Prijavo na javna razpisa je mogoče oddati do 20.10.2021. Predstavitev javnih razpisov bo 24.8.2021 (preko spleta) in 30.8.2021 v Krškem. Več v priponki - glej pod rubriko "najnovejše novice".
Prenesi priponko

laboratorij

Delovni čas
enološkega laboratorija

pon.-pet.: 7 - 15 ure
Podaljšan del.čas
13.9.21 - 29.10.21
pon.-pet.: 7 - 17 ure

Usposabljanje za ravnanje s FFS