USPOSABLJANJA: živinoreja, predelava mesa, predelava mleka, vinogradništvo, peka kruha, potic in peciva

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto organizira usposabljanje za pridobitev Nacionalne poklicne kvalifikacije. Več informacij dobite v priloženi priponki.

KMETIJSKA VOZILA V NOVI PROMETNI ZAKONODAJI

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto je 9.  in 10. novembra v Sevnici in Krškem organiziral delavnici z naslovom Kmetijska vozila v novi prometni zakonodaji. Vsebina predstavitve se nahaja v priponki.

PRAZNIK TOPLIŠKEGA JABOLKA

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto, je v sodelovanju z Občino Dolenjske Toplice in TIC-om Dolenjske Toplice pripravil prireditev Praznik topliškegega jabolka 2011. Fotoreportažo si lahko ogledate v priponki.

POMOČ PRIZADETIM KMETIJAM PO TOČI

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije v sodelovanju s kmetijsko gozdarskimi zavodi, predsedniki območnih enot, predsedniki in tajniki odborov izpostav ter vodji območnih enot organizira akcijo zbiranja krme. Več o akciji zbiranja krme si oglejte v priponki.

10. OBLETNICA DELOVANJA KMETIJSKO GOZDARSKEGA ZAVODA NOVO MESTO

Konec septembra bomo na sedežu KGZS-Zavoda Novo mesto, Šmihelska cesta 14, pripravili obeležitev 10. obletnice delovanja zavoda. V sklopu tega Vas vabimo v torek, 27. septembra na dan odprtih vrat. Podrobnejši program je priložen v priponki.

TRAKTORSKO TEKMOVANJE V ORANJU - ŠENTJERNEJ 2011

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto, je v sodelovanju s Centrom biotehnike in turizma - GRM Novo mesto in Občino Šentjernej pripravil regijsko tekmovanju v oranju. Fotoreportažo si lahko ogledate v priponki.

RAZSTAVA GOVEDI GOVEDOREJSKEGA DRUŠTVA TREBNJE

Govedorejsko društvo Trebnje je v sodelovanju s Kmetijsko gozdarskim zavodom Novo mesto pripravilo razstavo govedi. Fotoreportažo si lahko ogledate v priponki.

VLOGA ZA ZNIŽANJE ALI ODPIS PRISPEVKOV ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

V primeru elementarnih nesreč lahko v roku 15 dni od nastanka škode zavarovanec iz naslova kmetijske dejavnosti vloži posebno vlogo za odpis ali zmanjšanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pri pristojni izpostavi DURS.

INFORMACIJE O RAZPISU ZA MLADE PREVZEMNIKE KMETIJ

Na našem zavodu in izpostavah vam nudimo vse informacije in izdelavo vlog za razpis "Mladi prevzemniki kmetij".

Več informacij v priponki.

laboratorij

Delovni čas
enološkega laboratorija

pon.-pet.: 7 - 15 ure
 
 

Usposabljanje za ravnanje s FFS