Objavljen je javni razpis Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2021

Prijavo na javni razpis bo mogoče oddati do 15.6.2021. Predstavitev javnega razpisa bo 23.2.2021 ob 15.30 preko spletne aplikacije zoom. Potrebna je predhodna registracija na povezavi navedeni na vabilu v priponki.
 .

Tehnološka navodila za varstvo vrtnin - PLODOVKE

Tehnološka navodila za varstvo vrtnin - PLODOVKE najdete v priloženi datoteki.

VOŠČILO 2021

Vsem strankam in partnerjem v letu 2021 želimo zdravja, sreče, zadovoljstva, odličnega  poslovanja in uspešnega sodelovanja z našim zavodom.
Kolektiv Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto

NAJAVA REDNIH USPOSABLJANJ ZA DOBROBIT ŽIVALI ZA LETO 2020

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 boste lahko obvezo za usposabljanje opravili na dva načina:
- z udeležbo na enem od e-usposabljanj, ki bodo potekala na daljavo preko spleta,
- s prejemom gradiva z vsebinami letošnjih usposbljanj in ogledom videoposnetka usposabljanja.
Vsak upravičenec, ki je vkljčen v ukrep DŽ (govedo, prašiči, drobnica), bo s strani svojega KGZ prejel pisno vabilo za udeležbo na e-usposabljanje (usposabljanja bodo v začetku februarja, glej priponko), gradivo in povabilo na izpolnitev e-ankte.

Posnetek rednega KOPOP usposabljanja za leto 2020

Prilagamo povezavo do posnetka rednega KOPOP usposabljanja za leto 2020:
https://www.youtube.com/watch?v=Qt8ntPQLq1U&t=5301s

laboratorij

Delovni čas
enološkega laboratorija

pon.-pet.: 7 - 15 ure
Od 26.7. do 6.8.
zaprt zaradi dopusta

Usposabljanje za ravnanje s FFS