Najava terminov obveznega nadaljevalnega usposabljanja za potrebe ukrepa EK za leto 2021

Vsak, ki se je vključil v ukrep ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (ukrep EK), se mora vsako leto trajanja obveznosti za ta ukrep udeležiti brezplačnega šesturnega nadaljevalnega usposabljanja. Namen tega usposabljanja je, da udeleženci pridobijo znanja, ki jih potrebujejo za izvajanje ukrepa EK, saj tovrstno kmetovanje zahteva bolj zahtevno specializirano znanje in usmeritve na kmetijskem gospodarstvu.
ZA LETO 2021 JE POTREBNO NADALJEVALNO USPOSABLJANJE OPRAVITI DO 15. 2. 2022!

Oddaja vloge za investicijsko olajšavo

Do 5. februarja je čas za oddajo vloge za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost za leto 2021.
Razlago, obrazec in navodila najdete, na spodnji povezavi:

Odprava posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v 2021

Slovenski regionalni razvojni sklad (sklad Ribnica) objavil javni razpis za obratna sredstva – odprava posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v 2021

PRIPONKA

Posnetek rednega usposabljanja za ukrep KOPOP za leto 2021

Prilagamo povezavo do posnetka rednega usposabljanja za ukrep KOPOP za leto 2021.
https://www.youtube.com/watch?v=d0mgy8bua2o

Se želite vključiti v ekološko kmetovanje?

Vse o ekološkem kmetovanju lahko najdete na povezavi https://www.gov.si/teme/ekoloska-pridelava/.
Predstavitev pogojev za vključitev v ekološko kmetovanje bo v torek,  21.12.2021 ob 17.00 preko spletne aplikacije. Za udeležbo na predstavitvi je potrebna registracija https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_3wt3cGV8T_WsCfJCTUUudg.
Več v priponkah.

Posnetek usposabljanja Dobrobit živali na področju reje drobnice za leto 2021

Prilagamo povezavo do posnetka rednega usposabljanja Dobrobit živali na področju reje drobnice za leto 2021.
https://youtu.be/4wthvKPu_d0

Posnetek usposabljanja Dobrobit živali na področju govedoreje za leto 2021

Prilagamo povezavo do posnetka rednega usposabljanja Dobrobit živali na področju govedoreje za leto 2021.
https://youtu.be/RAhZz25MlH8

Kratek rok za vložitev »Zahtevka za dodelitev finančne pomoči pri reji prašičev za leto 2021«

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 19.11.2021 v Uradnem listu RS (UL RS št. 181/2021) objavilo Odlok o finančni pomoči pri reji prašičev v letu 2021. Odlok je podlaga za izplačilo finančne pomoči kmetijskim gospodarstvom za blažitev poslabšanja ekonomskih razmer v sektorju prašičjega mesa v letu 2021 z namenom ohranitve ekonomske sposobnosti rejcev prašičev v Republiki Sloveniji.

OBVEZNA USPOSABLJANJA ZA POTREBE IZVAJANJA UKREPA KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA-PLAČILA IZ PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBDOBJE 2014-2020, (UKREP KOPOP) ZA LETO 2021

Vsak, ki se je vključil v ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (ukrep KOPOP), se mora vsako leto trajanja obveznosti za ta ukrep udeležiti brezplačnega rednega štiriurnega usposabljanja. Namen tega usposabljanja je, da se udeleženci seznanijo s kmetijsko okoljskimi in kmetijsko podnebnimi vsebinami ter s pridobljenim znanjem in informacijami lažje in z manj napakami izvajajo ukrep KOPOP.

laboratorij

Delovni čas
enološkega laboratorija

pon.-pet.: 7 - 15 ure
Podaljšan del.čas
13.9.21 - 29.10.21
pon.-pet.: 7 - 17 ure

Usposabljanje za ravnanje s FFS