Nasveti - Projekti


  • Stanje in možnosti izboljšanja izvajanja gnojenja poljščin in travinja na vplivnih območjih voda v občini Črnomelj.
    Mateja Strgulec
    22. 11. 2021

laboratorij

Delovni čas
enološkega laboratorija

pon.-pet.: 7 - 15 ure
Podaljšan del.čas
12.9.22 - 28.10.22
pon.-pet.: 7 - 17 ure

Usposabljanje za ravnanje s FFS