EIP Projekti - vse novice


 • 4. Usposabljanje za rejce govedi in kmetijske svetovalce_14_4_2021
  Anja Mežan
  3-Pitanje govedi za prirejo govedine vrhunske kakovosti
  4. 6. 2021
 • 3. Usposabljanje za rejce govedi in kmetijske svetovalce_12_3_2021
  Anja Mežan
  3-Pitanje govedi za prirejo govedine vrhunske kakovosti
  4. 6. 2021
 • 2. usposabljanje za dijake, študente in kmetijske svetovalce_17_9_2020
  Anja Mežan
  3-Pitanje govedi za prirejo govedine vrhunske kakovosti
  4. 6. 2021
 • 1. Usposabljanje za rejce govedi in kmetijske svetovalce
  Anja Mežan
  3-Pitanje govedi za prirejo govedine vrhunske kakovosti
  4. 6. 2021
 • Predstavitev in ogled grajenega ekosistema na kmetiji Grabnar 4.6.2021
  Bernarda Stariha
  11-Grajeni ekosistemi za blaženje vpliva kmetijstva na okolje oz. zaščito kmetijskih zemljišč
  25. 5. 2021
 • Prikaz avtomatiziranega krmljenja koruzne silaže v obrokih govedi
  Tatjana Kmetič Škof
  5-Kontrolirano krmljenje koruzne silaže v obrokih govedi
  14. 5. 2021
 • Prikaz avtomatiziranega krmljenja koruzne silaže v obrokih govedi
  Tatjana Kmetič Škof
  5-Kontrolirano krmljenje koruzne silaže v obrokih govedi
  14. 5. 2021

laboratorij

Delovni čas
enološkega laboratorija

pon.-pet.: 7 - 15 ure
 
 

Usposabljanje za ravnanje s FFS