PRIKAZ SPRAVILA KRME Z GORSKIH OBMOČIJ NA KMETIJI RENKO

PRIKAZ SPRAVILA KRME Z GORSKIH OBMOČIJ NA KMETIJI RENKO

Kmetija Renko, Leskovec v Podborštu 5, Šentjanž - 25. 05. 2024 ob 13:00 - 25. 05. 2024 ob 17:00

Tip dogodka: Živinoreja, Travništvo in pridelava krme, Dan tehnike

KGZS Novo mesto in govedorejsko društvo Sevnica, pod pokroviteljstvom Občine Sevnica, krajevne skupnosti Šentjanž, KZ Sevnica, organizira prireditev na kateri bo predstavljeno:

  • blagoslov traktorjev,
  • spravilo krme z gorskih travnikov,
  • varna uporaba kmetijske tehnike na gorskih območjih,
  • gnojenje gorskih travnikov z organskimi in mineralnimi gnojili,
  • določanje najprimernejše sestave travne ruše za košnjo in dosejevanje travnikov in
  • pomen dobrobiti živali na kmetiji z uporabo krmnih dodatkov

Prireditev bo potekala 

V soboto, 25.maja 2024, s pričetkom ob 13 uri na kmetiji Renko, Leskovec v Podborštu 5, Šentjanž.

Vljudno vabljeni!

VABILO

PROGRAM PRIREDITVE

Nazaj

Zadnja novica

Ukrepi za varstvo poljščin in setev soje
Varstvo vinske trte
Obvestilo sadjarjem