Podaljšan rok za prijavo na razpisa


Objavljeno dne: 13.5.2019

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je podaljšalo rok za prijavo na:

  • 5. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019 in
  • 11. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2019, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe,

iz prvotno predvidenega 29. maja 2019 na 30. julij 2019.
Več informacij dobite na spodnji povezavi:
http://www.arsktrp.gov.si/si/o_agenciji/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bpage_number%5D=1

laboratorij

Delovni čas
enološkega laboratorija

pon.-pet.: 7 - 15 ure

Usposabljanje za ravnanje s FFS