Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki bodo pravočasno naročeni na UE bodo v zamudnem roku za vložitev zbirne vloge brez znižanja plačil!


Objavljeno dne: 22.4.2021

Nosilci KMG, ki zaradi epidemije COVID-19, ki vpliva na delo UE ne morejo pravočasno izvesti potrebnih sprememb v RKG, ki so potrebne za vložitev zbirne vloge, bo priznana izjemna okoliščina in ne bodo imeli znižanja plačil, čeprev bodo vložili zbirno vlogo v zamudnem roku. Nosilci, ki se bodo prijavili na urejanje podatkov v RKG na UE do 4.5.2021,če vlagajo zahtevke za drobnnico  oz. do 5.5.2021 za ostale zahtevke, bo UE uvrstila na seznam, ki ga bo RKG posredoval ARSKTRP in bo osnova za obravnavao "COVID-19 izjemne okoliščine". V teh primerih nosilcem ni treba ničesar sporočiti na ARSKTRP:

laboratorij

Delovni čas
enološkega laboratorija

pon.-pet.: 7 - 15 ure
Podaljšan del.čas
13.9.21 - 29.10.21
pon.-pet.: 7 - 17 ure

Usposabljanje za ravnanje s FFS