Sofinanciranje aktivnosti KGZS-ZAVOD NM iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja


Evropa investira v podeželje

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto v okviru izvajanja ukrepov skupne kmetijske politike izvaja aktivnosti, ki so sofinancirane iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. Te so sofinancirane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Iz tega vira se sofinancirajo: izdelava programov dobrobiti živali, aktivnosti predhodnega usposabljanja in obveznega usposabljanja pri izvajanju ukrepa kmetijsko okoljsko podnebnih plačil (KOPOP), aktivnosti usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepe ekološko kmetovanje, aktivnosti usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali, aktivnosti izdelave programa aktivnosti, aktivnosti izdelava načrta preusmeritve kmetijskega gospodarstva v prakse in metode ekološkega kmetovanja in aktivnosti izdelave kataloga stroškov.

 

 

 

IZDELAVA PROGRAMOV DOBROBIT ŽIVALI ZA LETA 2015, 2016 IN 2017 »POMOČ PRI UPORABI STORITEV SVETOVANJA«

PREDHODNO USPOSABLJANJE KOPOP ZA LETO 2015 IN ZA LETO 2016

REDNO USPOSABLJANJE ZA KOPOP ZA LETO 2015 IN ZA LETO 2016

USPOSABLJANJE ZA POTREBE IZVAJANJA UKREPA EKOLOŠKO KMETOVANJE LETO 2016

IZDELAVA PROGRAMA AKTIVNOSTI ZA LETO 2016 IN ZA LETO 2017

IZDELAVA NAČRTA PREUSMERITVE KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA V PRAKSE IN METODE EKOLOŠKEGA KMETOVANJA ZA LETI 2015 IN 2016

KATALOG STROŠKOV

laboratorij

Delovni čas
enološkega laboratorija
4.sep.-27.okt

pon.-pet.: 7 - 17 ure

sob.: 8 - 12 ure

Usposabljanje iz fitomedicine