Sofinanciranje aktivnosti KGZS-ZAVOD NM iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja


Evropa investira v podeželje

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto v okviru izvajanja ukrepov skupne kmetijske politike izvaja aktivnosti, ki so sofinancirane iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. Te so sofinancirane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). To so aktivnosti PRP 2014-2020 iz ukrepa M1: Prenos znanja in informiranja in iz ukrepa M2: Službe za svetovanje, službe za pomoč pri upravljanju kmetij in službe za zagotavljanje nadomeščanja na kmetijah, in sicer:

 

 

 

IZDELAVA PROGRAMOV DOBROBIT ŽIVALI

PREDHODNA USPOSABLJANJA KMETOV  ZA POTREBE IZVAJANJA UKREPA KOPOP

REDNA USPOSABLJANJA KMETOV ZA POTREBE IZVAJANJA UKREPA KOPOP

USPOSABLJANJA ZA POTREBE IZVAJANJA UKREPA EKOLOŠKO KMETOVANJE

USPOSABLJANJA ZA POTREBE IZVAJANJA UKREPA DOBROBIT ŽIVALI

IZDELAVA PROGRAMOV AKTIVNOSTI ZA VSTOP V UKREP KOPOP IN EK

IZDELAVA NAČRTOV PREUSMERITVE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV V PRAKSE IN METODE EKOLOŠKEGA KMETOVANJA

KATALOG STROŠKOV

INDIVIDUALNA SVETOVANJA ZA KMETIJSKA GOSPODARSTVA, KI SO VSTOPILA V UKREP EK

INDIVIDUALNA SVETOVANJA ZA KMETIJSKA GOSPODARSTVA, KI SO VSTOPILA V UKREP KOPOP, ZA SKLOP 1

POVEČANJE PRODUKTIVNOSTI KMETIJSKE PRIDELAVE Z UČINKOVITO IN TRAJNOSTNO RABO VODE (PRO-PRIDELAVA)

PITANJE GOVEDI ZA PRIREJO GOVEDINE VRHUNSKE KAKOVOSTI

ZRNATE STROČNICE - PRIDELAVA, PREDELAVA IN UPORABA

SPEKTROSKOPIJA V REALNEM ČASU ZA OPTIMIZACIJO PRIDELKA GLEDE NA SPREMLJANJE HRANIL V ZEMLJI

KONTROLIRANO KRMLJENJE KORUZNE SILAŽE V OBROKIH GOVEDI

laboratorij

Delovni čas
enološkega laboratorija

pon.-pet.: 7 - 15 ure

Usposabljanje za ravnanje s FFS